BIF kampagne2015 300x200 til siteBørnenes IT-Fond

Børnenes IT-Fond er et projekt under Børnehjælpsdagen. Børnenes IT-Fond blev etableret i juli 2011 og har siden uddelt ca. 600 computere til anbragte børn og unge om året siden. Pr. 1. juli 2016 har Børnenes IT-Fond uddelt i alt 3.138 computere.

Baggrunden for Børnenes IT-Fond er en undersøgelse i 2011, der dokumenterer, at behovet for computere blandt anbragte børn og unge på døgninstitutioner er stort og akut.

Den store mangel på computere blandt anbragte børn og unge – sammenlignet med deres jævnaldrende kammerater – kan i yderste konsekvens betyde, at de har dårligere forudsætninger for at gennemføre et skole- eller uddannelsesforløb, da computeren mangler i forhold til det faglige skolearbejdet, interaktionen med lærere (skoleintra) og eleverne imellem (gruppearbejde) samt i det sociale liv med kammeraterne.

At manglen på en computer kan få konsekvens for gennemførelse af grunduddannelsen er uheldig set i lyset af, at der både er national og international evidens for, at netop en velgennemført grunduddannelse er med til at sikre, at tidligere anbragte børn og unge opnår selvforsørgelse, har mindre risiko for en kriminel løbebane samt opnår stabile boligforhold i voksenlivet.

Herudover kan en computer sikre større kontakt mellem den anbragte og dennes biologiske familie, venner og bekendte via de sociale medier, Skype osv.

I dag uddeler Børnenes IT-Fond computere til anbragte børn og unge i alderen 10 – 19 år. Barnet/den unge skal enten være anbragt i en plejefamilie eller et børnehjem/døgninstitution eller være i foranstaltningen efterværn, som skal sikre en god overgang til voksentilværelsen.

Læs mere om hvordan du ansøger om en computer.

Giv et bidrag til Børnenes IT-Fond.

 

BIF 2013 til site 500x376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev

find os paa FB vignet rgb 

WEB Mary 130x160px

HKH. Kronprinsesse Mary

Børnehjælpsdagens Protektor

 


 Børnehjælpsdagens Storsponsorer