Ledig bestyrelsespost i Børnehjælpsdagen

Vil du være med til at arbejde på det strategiske niveau for at gøre en forskel for anbragte børn og unge? Har du relevant erfaring, der kan styrke Børnehjælpsdagens øverste ledelse? Så er du måske vores nye kollega i Børnehjælpsdagens bestyrelse.

Da to af vores kompetente og engagerede medlemmer er fratrådt efter mange gode år i bestyrelsen, er der en ledig bestyrelsespost (den anden post er besat af en suppleant).

Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer, som alle arbejder frivilligt. Bestyrelsen lægger den overordnede strategi for Børnehjælpsdagen og tilser, at ambitionen om at skabe gode liv og muligheder for anbragte børn og unge realiseres bedst muligt.

I Børnehjælpsdagen gør vi os umage, når børn og unge viser os tillid, og vi styrker deres kompetencer, så de får de bedst mulige forudsætninger for at mestre de svære liv, de er blevet tilbudt. Vi bygger vores arbejde på et velfunderet fagligt grundlag og måler på om vi lykkes.

Børnehjælpsdagen er en lille organisation, der har været gennem svære år, men som formår at nå ud til næsten 2/3 af de 13.500 anbragte børn og unge i Danmark. I vores strategi har vi fokus på at sikre kontinuitet og udbredelse af indsatserne ved at skabe et stærkere og mere bæredygtigt økonomisk fundament for vores aktiviteter og en mere tydelig position i den danske NGO-branche og foreningsliv. En stor del af vores virke er finansieret af vores to årlige lotterier, hvor børn og unge fra skoleklasser og lokale foreninger sælger lodder til gavn for både dem selv og for Børnehjælpsdagen.

Det nye bestyrelsesmedlem skal sammen med resten af bestyrelsen lægge den overordnede linje for dette arbejde. Vi har gennemgået bestyrelsens sammensætning og medlemmernes kompetencer og søger på den baggrund et nyt bestyrelsesmedlem med følgende kompetencer:

Derudover vil vi kigge efter:

Der modtages ikke honorar for arbejdet. Bestyrelsen afholder 4 bestyrelsesmøder årligt, og der vil derudover kunne forekomme enkelte møder, som arrangeres 1 til 2 weekenddage om året sammen med personalet.

Du bedes sende en ansøgning til Børnehjælpsdagens bestyrelse på: bestyrelse@bhd.dk, senest den 28. januar 2024.

Bestyrelsespost til Børnehjælpsdagen


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.