Vores arbejde

Vi tilbyder en række tilbud til anbragte børn og unge: projekter, camps og 1-dags-arrangementer, der alle er med til at styrke børnene sociale og personlige kompetencer.

Vores arbejde

Vi tilbyder en række tilbud til anbragte børn og unge: projekter, camps og 1-dags-arrangementer, der alle er med til at styrke børnene sociale og personlige kompetencer.
Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og unge består af projekter, camps og arrangementer

Børnehjælpsdagens arbejde består af en vifte af tilbud – projekter, camps samt 1-dags-arrangementer – som anbragte børn og udsatte unge kan deltage i over hele landet. Vi arbejder for at styrke de personlige og sociale kompetencer hos børnene og de unge, så de bliver mere robuste og får bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv.

Vores arbejde med anbragte børn tager udgangspunkt i positiv tilgang

Vi arbejder ud fra den filosofi, at alle unge mennesker – på trods af en svær barndom – har potentialer og ressourcer, som vi kan være med til at folde ud. Vores sigte er derfor at hjælpe anbragte børn og unge til at definere, udvikle og udnytte deres individuelle styrker.

En anden vigtig grundsten i vores arbejde er, at vi stiller krav og forventninger. Vi har en grundlæggende tro på, at anbragte børn og unge kan meget mere, end de selv – og deres omverden – giver udtryk for. Vi oplever, at de ‘vokser med opgaven’, når vi møder dem som ressourcestærke individer, og ikke som ofre.

BØRNEHJÆLPSDAGENS AKTUELLE TILBUD

AKTUELT
Børnehjælpsdagens indsats EMPOWER4U>DRØMMEJOB styrker de personlige og sociale kompetencer hos nuværende og tidligere...
Læs mere
AKTUELT
Vi uddeler computere til anbragte børn og unge for at styrke skolegang og relationer. Børnehjælpsdagens projekt Børne...
Læs mere
AKTUELT
Vi opfylder drømme for anbragte børn og unge. Ansøg Drømmebanken, der aktuelt har tre kategorier: læringsdrømme, rela...
Læs mere
AKTUELT
Børnehjælpsdagens projekt 'Smagen af Fællesskab' har til formål at skabe netværk imellem plejebørn og plejefamilier.
Læs mere
AKTUELT
Børnehjælpsdagens projekt Hobby Venner har til formål at skabe relationer med afsæt i en fælles hobby imellem anbragt...
Læs mere
AKTUELT
Vi laver arrangementer i hele landet, som styrker og træner børn og unge – af en dags varighed
Læs mere
AKTUELT
Børnehjælpsdagen står bag forskellige typer af camps for anbragte børn og unge: Camps i ferien og camps i naturen.
Læs mere
AKTUELT
Vi giver anbragte børn og unge kulturel læring og positive følelser i et socialt fællesskab. Børnehjælpsdagens tradit...
Læs mere
AKTUELT
Vi bringer plejebørn og deres plejefamilier sammen i et værdifuldt fællesskab. Børnehjælpsdagens sommerfester samler ...
Læs mere
AKTUELT
Vi giver opmærksomhed til anbragte børn og unge på deres særlige mærkedag. Børnehjælpsdagen uddeler blandt andet gave...
Læs mere
AKTUELT
Vi giver anbragte børn og unge oplevelser, som de ellers ikke ville få. Børnehjælpsdagens projekt 'Oplevelsesbanken' ...
Læs mere

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.