Ansøg om en computer

Børn og unge anbragt i en plejefamilie eller på en institution, der er i gang med et skoleforløb eller en uddannelse, kan ansøge om en bærbar computer igennem Børnenes IT-Fond

Ansøg om en computer

Børn og unge anbragt i en plejefamilie eller på en institution, der er i gang med et skoleforløb eller en uddannelse, kan ansøge om en bærbar computer igennem Børnenes IT-Fond
Anbragte børn og unge kan ansøge om en bærbar computer i gennem Børnenes IT-Fond

For at ansøge om en bærbar computer i Børnenes IT-Fond skal barnet / den unge enten være anbragt i en plejefamilie, på et børnehjem/døgninstitution eller være i efterværn.

Inden du ansøger om en bærbar computer for et anbragt barn eller ung, beder vi dig om at læse nedenstående grundigt.

FØLGENDE KRITERIER SKAL VÆRE OPFYLDT FOR AT ANSØGE:

• Barnet/den unge skal være imellem 8 til 18 år.
• Barnet/den unge skal på ansøgningstidspunktet være i gang med et skoleforløb/uddannelse.
• Det seneste år skal der have været søgt om en computer til barnet/den unge ved kommunen, der har givet afslag.

Derudover skal du ved ansøgning være opmærksom på følgende:

• Der skal udfyldes en ansøgningsformular pr. ansøger.
• Børnenes IT-Fond uddeler bærbare computere. Der kan ikke søges om Ipads, tablets osv.
• Ansøgninger hvor det tydeligt fremgår, at der er et behov for computeren til skole/uddannelse vil imødekommes først.
• Imødeses ansøgningen, kan modtager først søge om en computer igen efter 3,5 år.
• Computere tildelt igennem Børnenes IT-Fond er barnets/den unges ejendom.

HVIS DIN ANSØGNING KAN GODKENDES, KAN DU FORVENTE FØLGENDE BEHANDLINGTIDER OG UDDELINGSTIDSPUNKTER:

Ansøgning modtaget i februar, marts, april, maj vil få svar hurtigst muligt og normalt senest ultimo maj og uddeling af computere forventes at blive udsendt senest ultimo juni måned.

Ansøgning modtaget i juni, juli, august, september vil får svar hurtigst muligt og normalt senest ultimo september og uddeling af computere forventes at blive udsendt senest ultimo oktober måned.

Ansøgning modtaget i oktober, november, december, januar vil få svar hurtigt muligt og normalt senest ultimo februar og uddeling af computere forventes at blive udsendt senest ultimo februar måned.

VÆLG HERUNDER HVEM DU ØNSKER AT SØGE TIL:

ANBRAGT BARN/UNG
Institution/opholdssted

 

SEND ANSØGNING

ANBRAGT BARN/UNG
Egen bolig/efterskole/efterværn

 

SEND ANSØGNING

ANBRAGT BARN/UNG
Plejefamilie

 

SEND ANSØGNING

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

MODTAGER DU ALLE VORES TILBUD I DIN INDBAKKE?

Modtag Børnehjælpsdagens tilbud til anbragte børn og udsatte unge i plejefamilie eller institution

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.