Camps i naturen

Vi styrker anbragte børn og udsatte unge med naturen som social løftestang. Børnehjælpsdagens camps i naturen er del af Bikubenfondens program 'Natur til et godt liv'.

Camps i naturen

Vi styrker anbragte børn og udsatte unge med naturen som social løftestang. Børnehjælpsdagens camps i naturen er del af Bikubenfondens program 'Natur til et godt liv'.

Børnehjælpsdagen har siden 2013 været en del af Bikubenfondens program ‘Natur til et godt liv’. Det betyder, at vi afholder camps for anbragte børn og unge i det naturskønne område; Svanninge Bjerge på Sydfyn. Her bruger vi naturen som social løftestang i vores arbejde med at styrke relationer, bevægelse og personlig udvikling. De unge deltagere har deres pædagoger eller plejeforældre med på camps, der strækker sig over tre dage, typisk hen over en weekend.

Hver camp har et særligt tema, som vi folder ud gennem fysiske aktiviteter for krop og sind, fælles lege, opgaver samt foredrag. Et fast element er desuden en smuk naturvandring, hvor deltagerne oplever naturens varierede terræn, men også får udfordret deres sanser og personlige grænser. Det kan være, at vi smager på spiselige blomster, lugter til hestepærer eller rører ved skovens krybdyr.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED CAMPS I NATUREN?

  Gennem camps i naturen ønsker vi at styrke den mentale og fysiske robusthed hos den unge målgruppe, så de får bedre forudsætninger for et selvstændigt voksenliv. Dette er i tråd med det overordnede formål for ’Natur til et godt liv’, der skal give socialt udsatte børn og unge empowerment – det vil sige, støtte målgruppen i at finde styrken og troen på, at de rummer potentialet til at udvikle sig og skabe det liv og den fremtid, de selv ønsker.

  Alt efter temaet i de enkelte camps, har vi fokus på sociale og personlige kompetencer samt bevægelse. Overordnet arbejder vi ud fra følgende formål:

  • Vi ønsker at give anbragte børn og udsatte unge gode og givende naturoplevelser.
  • Vi vil give børnene og unge viden om – og praktisk erfaring med – naturen.
  • Vi vil anvende naturen som løftestang for at udvikle målgruppens sanser, motorik og sociale relationer.
  • Vi vil anvende naturen som ramme for aktiviteter, hvor deltagerne arbejder med deres krop eller sind.
  • Vi vil opkvalificere de voksnes kompetencer gennem faglige oplæg, workshops og drøftelser.

   

  Al nyere forskning viser, at ophold i naturen fremmer sundhed, trivsel og livskvalitet, og at naturen i særlig grad appellerer til udsatte grupper, da fokus i højere grad er på “at være” frem for “at præstere” (set i forhold til for eksempel skole- og arbejdslivet). På trods af naturens positive effekter for specielt udsatte grupper, er det netop disse grupper, der færdes mindst i naturen på grund af barrierer som økonomi, det rette tøj og ”berøringsangst”. Vores camps gør op med disse barrierer, og har derfor stor relevans for målgruppen.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Vi har et tæt samarbejde med Bikubenfonden i forhold til udviklingen af vores camps – herunder, hvordan vi bedst anvender og drager nytte af naturen. Bikubenfonden stiller desuden naturvejledere til rådighed samt faciliteter i form af ‘Knagelbjerghus’ – et tidligere skovløberhus i Svanninge Bjerge. Derudover samarbejder vi med eksterne aktører og oplægsholdere, som deltager på vores camp.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  Vi tilbyder camps i naturen til anbragte børn og udsatte unge i alderen 13-29 år. Børnene og de unge kan både bo i plejefamilier eller på institutioner. Fremadrettet vil vi have større fokus på ungegruppen og gruppen, der er i efterværn, efter ønske fra Bikubenfonden.


KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

SÅDAN STYRKER VI BØRNENE OG DE UNGE GENNEM CAMPS


SIND:
MENTAL ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ][ KLIK FOR INFO ]

Vores camps i naturen styrker den mentale robusthed hos børnene og de unge, set i forhold til sociale og personlige kompetencer. Opholdet over flere dage, i selskab med nye mennesker, stiller store krav til deltagernes sociale færdigheder – og som dagene går, bliver de mere bevidste om, hvordan de skal indgå i fællesskabet samt give udtryk for egne grænser på en sober måde (selvregulering). I fællesskabet får børnene og de unge både skabt nye relationer samt styrket de eksisterende. Naturen bidrager til en positiv relationsopbygning, da den som rum giver den enkelte mulighed for at vise andre sider af sig selv, end hvad der normalt kommer til udtryk i dagligdagen. På det personlige plan udfordrer vi deltagerne ved at sætte dem i en ny og uforudsigelig kulisse, som naturen er. Børnene og de unge får udfordret og udviklet deres syn af egne styrker og svagheder. Resultatet er øget selvtillid samt tro på egne evner.


KROP:
FYSISK ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

Vores camps i naturen styrker den fysiske robusthed hos børnene og unge, set i forhold til bevægelse. De får bedre kropsfornemmelse, kropskontrol og motoriske evner gennem vores naturaktiviteter, hvor vi blandt andet har fokus på sansning, åndedræt, smidighed, udholdenhed og koordination. Børnene og de unge oplever fysisk velvære og bevægelsesglæde, som bidrager til deres generelle trivsel. Opholdet i naturen har desuden en umiddelbar positiv effekt på deltagerens generelle trivsel i form af mindre stress og mere ro.


REDSKABER

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

Deltagerne modtager læring og viden – om naturen og om de forskellige temaer, som er knyttet til de enkelte camps. Børnene og de unge modtager også konkrete redskaber, som de kan bruge til at klare hverdagen – og til at kortlægge deres personlige styrker.


NATURCAMPS I BILLEDER


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram