Camps i ferien

Vi tilbyder ferie camps for anbragte børn og unge både om sommeren og i efteråret. Deltagerne i Børnehjælpsdagens ferie camps kommer både fra plejefamilier og døgninstitutioner.

Camps i ferien

Vi tilbyder ferie camps for anbragte børn og unge både om sommeren og i efteråret. Deltagerne i Børnehjælpsdagens ferie camps kommer både fra plejefamilier og døgninstitutioner.
Børnehjælpsdagen holder ferie camps for anbragte børn

Børnehjælpsdagen har siden 2011 stået bag forskellige typer af ferie camps for anbragte børn og unge, der deltager sammen med deres voksne – enten pædagoger eller plejeforældre.

Alle ferie camps har det fælles udgangspunkt, at de skal sikre anbragte børn og unge gode og kompetencegivende ferieminder. For alle ophold gælder desuden, at vi har fokus på fysiske aktiviteter, mentale øvelser, sunde måltider og en masse socialt samvær, der skal bidrage til relationsopbygning blandt deltagerne.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET?

  Med vores ferie camps ønsker vi at styrke den mentale og fysiske robusthed hos børnene og de unge. Vi arbejder ud fra vores fire indsatsområder: sociale kompetencer, personlige kompetencer, ernæring og bevægelse. Ferie camps har følgende formål:

  • Vi vil give anbragte børn og unge mulighed for at komme på ferie på lige fod med ikke-anbragte.
  • Vi vil give anbragte børn og unge gode ferieminder og kompetencegivende ferieoplevelser.
  • Vi vil bidrage til, at anbragte børn og unge kan danne netværk på tværs af institutioner og plejefamilier.
  • Vi vil bidrage til, at anbragte børn og unge kan styrke relationerne til deres primære voksne.
  • Vi vil introducere målgruppen for personlig udvikling, kultur, natur, sund kost og fysiske aktiviteter.

  Ferie camps skaber gode minder for livet

  Vi ved, at anbragte børn og unge har deres basale behov dækket (bolig, tøj, mad og omsorg) med hjælp fra de professionelle voksne, det vil sige pædagoger og plejeforældre. Retter vi derimod blikket mod ferieophold og udenlandsrejser, er dette langt fra en selvfølgelighed for størstedelen af børnene og de unge. Manglende ferieoplevelser kan medføre (yderligere) stigmatisering af gruppen af anbragte børn og unge, da de ikke får minder og nærvær med deres familier – i samme grad som deres jævnaldrende kammerater, der bor hjemme. Vi ønsker med vores ferie camps at reducere uligheden.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  Vores ferie camps retter sig mod forskellige målgrupper. Sommer Camp og Fodbold Camp er for børn og unge, der er i alderen 7-16 år, og som bor på døgninstitution. De deltager sammen med personale fra deres institution.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Vi samarbejder med en række fonde, som muliggør afholdelsen af vores ferie camps. En af de største bidragsydere er Arbejdsmarkedet Feriefond. Derudover samarbejder vi med forskellige feriecentre og eksterne aktører, der hjælper os med at skabe de bedste rammer for opholdet med børnene og de unge.


DEL FERIECAMPS MED DIT NETVÆRK

SÅDAN STYRKER VI BØRNENE OG DE UNGE GENNEM CAMPS


SIND:
MENTAL ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ][ KLIK FOR INFO ]

Ferie Camps styrker den mentale robusthed hos børnene og de unge, hvor fokus er på de sociale og personlige kompetencer. På det sociale plan oplever børnene og de unge en følelse af fællesskab og samhørighed i samværet med ligesindede (andre anbragte). Hen over dagene får de mere og mere mod på at indgå i nye relationer på tværs, og i det hele taget åbne sig op over for deres omgivelser. Det er med til at forme den enkelte positivt og bidrager til øget selvværd samt identitetsdannelse (sidstnævnte er særligt gældende for Min Familie Ferie, hvor de familiemæssige relationer er i spil). For alle ferie camps gælder, at børnene og de unge arbejder direkte eller indirekte med deres personlige kompetencer. Deltagerne får blandt andet indsigt i deres styrker og svagheder, hvilket også bidrager til både øget selvtillid og selvværd. De oplever hver især, at de er 'gode til noget', som de ikke nødvendigvis var bevidste om.


KROP:
FYSISK ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

Ferie Camps styrker den fysiske robusthed hos børnene og de unge, både i forhold til ernæring og bevægelse. Alle camps indeholder fysiske aktiviteter af forskellig karakter. Børnene og de unge oplever både at få pulsen helt i top (for eksempel via fodbold) eller helt i bund (for eksempel via yoga eller meditation). Deltagerne mærker, hvad det vil sige, at koordinere og kontrollere kroppen - og i det hele taget at være udholdende. Det giver dem en følelse af velvære og selvtilfredsstillelse, når de kommer i mål med de fysiske udfordringer. På alle camps får deltagerne sund, god og ernæringsrigtig mad, der giver mere energi og overskud. Samlet set bidrager camp'en til deltagernes generelle fysiske trivsel, der har indflydelse på alt fra skolegang til hverdagens praktiske gøremål.


REDSKABER

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

I kraft af de forskellige fælles ture og oplevelser får de unge deltagere ny viden om kunst, kultur, natur, historie, geografi, samfund m.m.


FERIE CAMPS I BILLEDER

 • Sommercamp på Samsø for anbragte børn
 • Sommercamp på Samsø for anbragte børn
 • Sommercamp på Samsø for anbragte børn
 • Sommercamp på Samsø for anbragte børn
 • Sommercamp på Samsø for anbragte børn
 • Sommercamp på Samsø for anbragte børn
 • Fodboldcamp for anbragte børn
 • Feriecamp for anbragte børn
 • Sommercamp på Samsø for anbragte børn
 • Sommercamp på Samsø for anbragte børn
 • Sommercamp på Samsø for anbragte børn
 • Sommercamp på Samsø for anbragte børn
 • Feriecamp for anbragte børn
 • Sommercamp på Samsø for anbragte børn
 • Ferie camp på Samsø for anbragte børn
 • Ferie camp på Samsø for anbragte børn
 • Ferie camp på Samsø for anbragte børn

Warning: file_get_contents(https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=1577821777.1677ed0.8d2170cebc724e8eac9b640297e8dfc7&count=9): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 - in /home/bhd55073/public_html/wp-content/themes/wpbootstrap/footer.php on line 9
©Børnehjælpsdagen 2017. Alle rettigheder forbeholdes.