Eksamenstjek

Socialt og fagligt udsatte elever får styrket deres selvværd og selvtillid og forbedret deres faglige niveau. Det sker gennem et socialt og mentalt boost og et forløb med intensiv 1-1 lektiehjælp. 

Eksamenstjek

Socialt og fagligt udsatte elever får styrket deres selvværd og selvtillid og forbedret deres faglige niveau. Det sker gennem et socialt og mentalt boost og et forløb med intensiv 1-1 lektiehjælp. 

EksamensTJEK for fagligt og socialt udsatte elever

EksamensTJEK er en indsats, der styrker fagligt og socialt udsatte elever i 9. klasse til at bestå folkeskolens prøver i dansk og matematik baseret på en kombination af et socialt og mentalt boost samt et intensivt fagligt løft gennem 1:1 mentorløft.

Resultatet: 96% bestod afgangsprøven i matematik og 100% i dansk

Målet var at 75% af de fagligt og socialt udsatte elever, der deltog i projektet i samarbejde med Sønderborg Kommune og Ikast-Brande Kommune skulle bestå afgangsprøverne. Men i samarbejdet mellem Børnehjælpsdagen og MentorDanmark betød indsatsen, at 100 % af de udsatte elever bestod deres afgangsprøve i dansk – og at 96% af eleverne bestod afgangsprøven i matematik.

EksamensTJEK blev udviklet i forbindelse med coronanedlukningerne i 2020, hvor en masse skoleelever oplevede et læringstab, der var svært for dem at indhente ved egen hjælp, og derfor var i højrisiko for ikke at bestå deres afgangseksamen. Indsatsen var målrettet at øge elevernes iboende motivation samt at styrke deres self-efficacy, der gav eleverne troen på egne evner til at præsentere et fagligt materiale, indgå i ligeværdige fællesskaber og i forlængelse heraf bestå eksamen. Indsatsen havde desuden en målsætning om at eleverne skulle få tro og lyst til at videreuddanne sig efter folkeskolen.

Indsatsen for at styrke eleverne til at klare eksamen bygger på de samme principper, som Børnehjælpsdagens Empower4U > Drømmerjob indsats, der over et års forløb opbygger anbragte og udsatte unges handletillid, handleevne og handlekraft (self-efficacy) så 9 ud af 10 kommer i uddannelse og beskæftigelse, der sætter kursen for et selvstændigt, selvforsøgende voksenliv.

 • +

  FORMÅL MED PROJEKTET

  Projektet arbejdede med at sikre, at en udvalgt gruppe af fagligt og socialt udsatte elever i 9. klasser blev i stand til at bestå folkeskolens prøver, og at de blev boostet i deres selvtillid og selvværd, fik øget deres iboende motivation samt styrket deres mentale robusthed, herunder evner til og muligheder for at indgå i meningsfulde og ligeværdige fællesskaber.

   

   


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  Projektet blev til i samarbejde med Sønderborg Kommune og Ikast-Brande Kommune, rettet mod fagligt og socialt udsatte elever fra 9. klasse i risiko for ikke at bestå folkeskolens prøver i dansk og matematik med et ekstra behov for et socialt og mentalt boost.

   


 • +

  HVORDAN FOREGÅR DET?

  EksamensTJEK kombinerer et intensivt fagligt løft i dansk og matematik med et socialt og mentalt boost.

  Indsatsen:
  Det sociale og mentale boost foregår dels gennem en camp og dels gennem målrettet træning inden eleverne går til prøve. På campen og til træningen er fokus på at give eleverne værktøjer, der styrker deres handletillid, handlekraft og handleevne. Værktøjerne fokuserer derfor på at styrke elevernes indre motivation, evne til at ejerskab, optimisme og deres evner til at håndtere mentalt pres. Samtidig er der fokus på at give eleverne strategier til at klare prøverne i dansk og matematik bedst muligt.

  Det intensive faglige løft foregår gennem ugentlig 1-1 lektiehjælp i to timer. MentorDanmark, der har mange års erfaring med 1-1 lektiehjælp, står for denne del.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Projektet blev i 2021 støttet af Novo Nordisk Fonden som en del af deres støtte til udsatte børn og unge, der under COVID-19 har haft det særligt svært.

  I denne indsats samarbejdede Børnehjælpsdagen med Sønderborg Kommune og Ikast-Brande Kommune om projektet, hvor skolerne i de to kommuner stod for at rekruttere de deltagende elever.

  MentorDanmark stod for 1-1 lektiehjælp to timer om ugen til de deltagende elever.

  Indsatsen blev evalueret kvantitativt ved afslutningen af Ph.d. Louise Tidmand, Aarhus Universitet.

   


Læs mere om resultater og fremgangsmåde


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.