Eksamenstjek

Socialt og fagligt udsatte elever får styrket deres selvværd og selvtillid og forbedret deres faglige niveau. Det sker gennem et socialt og mentalt boost og et forløb med intensiv 1-1 lektiehjælp. 

Eksamenstjek

Socialt og fagligt udsatte elever får styrket deres selvværd og selvtillid og forbedret deres faglige niveau. Det sker gennem et socialt og mentalt boost og et forløb med intensiv 1-1 lektiehjælp. 

For mange skoleelever har coronanedlukningerne i 2020 betydet et læringstab, det kan være svært for dem at indhente ved egen hjælp, når de i forvejen er fagligt udfordrede. På den baggrund har Børnehjælpsdagen udviklet projektet EksamensTJEK i et samarbejde med Sønderborg Kommune og Ikast-Brande Kommune.
Projektet er målrettet fagligt og socialt udsatte elever fra 9. klasse, der er i risiko for ikke at bestå folkeskolens prøver i dansk og matematik. Formålet med projektet er at kombinere et socialt og mentalt boost og et intensivt fagligt løft for pågældende elever, så de fagligt bliver i stand til at bestå prøverne og samtidig får styrket deres iboende motivation og lyst til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

 • +

  FORMÅL MED PROJEKTET

  Projektet har til formål at sikre, at en udvalgt gruppe af fagligt og socialt udsatte elever fra Sønderborg og Ikast-Brande kommuner bliver i stand til at bestå folkeskolens prøver, og at de får boostet deres selvtillid og selvværd, øget deres iboende motivation samt styrket deres mentale robusthed, herunder evner til og muligheder for at indgå i meningsfulde og ligeværdige fællesskaber.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  Projektet er en del af et samarbejde med Sønderborg Kommune og Ikast-Brande Kommune og retter sig mod fagligt og socialt udsatte elever fra 9. klasse, som er i risiko for ikke at bestå folkeskolens prøver i dansk og matematik og som har brug for et socialt og mentalt boost.


 • +

  HVORDAN FOREGÅR DET?

  EksamensTJEK kombinerer et intensivt fagligt løft i dansk og matematik med et socialt og mentalt boost.

  Det sociale og mentale boost foregår dels gennem en camp og dels gennem målrettet træning inden eleverne går til prøve. På campen og til træningen er der fokus på at give eleverne værktøjer, der styrker deres handletillid, handlekraft og handleevne. Værktøjerne fokuserer derfor på at styrke elevernes indre motivation, evne til at ejerskab, optimisme og deres evner til at håndtere mentalt pres. Samtidig er der fokus på at give eleverne strategier til at klare prøverne i dansk og matematik bedst muligt.

  Det intensive faglige løft foregår gennem ugentlig 1-1 lektiehjælp i to timer. MentorDanmark, der har mange års erfaring med 1-1 lektiehjælp, står for denne del.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden som en del af deres støtte til udsatte børn og unge, der under COVID-19 har haft det særligt svært.

  Børnehjælpsdagen samarbejder med Sønderborg Kommune og Ikast-Brande Kommune om projektet, og skolerne i de to kommuner står for at rekruttere de deltagende elever.

  MentorDanmark står for 1-1 lektiehjælp to timer om ugen til de deltagende elever.

  Indsatsen evalueres kvantitativt ved afslutningen af Ph.d. Louise Tidmand, Aarhus Universitet.

   


KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

Læs mere om resultater og fremgangsmåde


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.