NY KLADDE-EMPOWER4U>DRØMMEJOB FORSIDE

Børnehjælpsdagens indsats EMPOWER4U er et enestående kompetenceudviklingsforløb for nuværende og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge i alderen 16-25 år. Formålet er at styrke de unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

NY KLADDE-EMPOWER4U>DRØMMEJOB FORSIDE

Børnehjælpsdagens indsats EMPOWER4U er et enestående kompetenceudviklingsforløb for nuværende og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge i alderen 16-25 år. Formålet er at styrke de unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

EN OPBYGGENDE UNGEINDSATS

EMPOWER4U>DRØMMEJOB er Børnehjælpsdagens opbyggende ungeindsats, der gør anbragte og særligt udsatte unge i alderen 16-25 år parate til at fuldføre en uddannelse og fastholde et arbejde.

Med udgangspunkt i oplevelses- og kropsorienteret læring får de unge værktøjer til at opbygge deres self-efficacy; tilliden til, de kan mestre en udfordring, sætte mål og delmål for sig selv og i større grad have kontrol over begivenheder, der sker i deres liv.

Forløbet strækker sig over 8 til 12 mdr. med intensive camps og sociale tjek-ind dage. Derudover får hver ung tilbudt en individuel mentor, der følger og støtter den unge i deres udvikling.

 

EMPOWER4U>DRØMMEJOB er med til at:

 • Finde indre motivation og bruge selvdisciplin til at opnå egne mål.
 • Tage ansvar og styring over egne livsvalg.
 • Få kontrol over negative tanker, så positive følelser og tillid kultiveres.
 • Arbejde med selvindsigt, der udvikler den sociale interaktion
  og evnen til at rumme egne og andres svære følelser.
 • Udvikle relationskompetence og samarbejdsevner på tværs af forskelligheder.
 • Sætte sig individuelle mål med tilhørende succesoplevelser.

 

Tilmeld en ung til forløbet

 


Over 90% kommer i uddannelse og arbejde

Mere end 160 unge har deltaget i forløbet siden 2017, og 9 ud af 10 af de unge er efter forløbet i uddannelse og/eller beskæftigelse. Som noget helt unikt er der en dokumenteret langtidseffekt. 7 års følgeforskning af indsatsen fra Aarhus Universitet dokumenterer, at de unge af egen drift hhv. 2 ½ og 4 år efter endt forløb fortsat videreudvikler deres self-efficacy, der er så vigtig for troen på egne evner til at lykkes. Forskningsresultaterne dokumenter også, at 2½ og 4 år efter endt forløb er 9 ud af 10 fortsat selvforsørgende.

Børnehjælpsdagen kan på baggrund af følgeforskning fra Aarhus Universitet dokumentere, at der er en klar sammenhæng mellem styrket self-efficacy og de unges evne til at gennemføre og fastholde uddannelse og arbejde.  Forløbet har en selvforstærkende effekt, så de unge selv videreudvikler sig og tager fuldt ejerskab over deres eget liv, påbegynder eller fuldfører deres uddannelse og får sig et arbejde.

 

Ændre: Se resultaterne for E4U       Folder om EMPOWER4U>DRØMMEJOB


ET PERSONLIGT OG SOCIALT UDVIKLINGSFORLØB

Vi ved, at overgangen fra barn til voksen ofte er problematisk og svær for unge, der er/har været anbragt (Se rapport her). Alt for mange tidligere anbragte ender på kanten af samfundet. Ca. 30 pct. af unge i Danmark, der har været i efterværn, er på overførselsindkomst som 30-årige. Dertil har mange af de unge en bekymrende handlemåde i forhold til bevægelse, kost og risikoadfærd set i forhold til, at de snart skal stå ‘på egne ben’ (SFI, 2015).

Derfor er efterværnsindsatsen EMPOWER4U>DRØMMEJOB så relevant, fordi den hjælper de unge med at klare overgangen på en god måde. DRØMMEJOB er så en forlængelse af det samlede EMPOWER4U-forløb, hvor de unge får individuel hjælp og støtte til at komme i gang med enten uddannelse eller job. Her anvender de unge den læring, de har fået gennem forløbet.

Fastholdelse, forankring, brobygger til uddannelse og erhvervslivet.

FINANSIERING

Et forløb koster kr. 38.500.- pr. ung –  en overkommelig investering i forhold til, at ca. 90% efterfølgende kan flyttes fra kommunens overførelsesindkomster. Vi sørger for, at de unge leverer resultaterne. Vi ved, at de kan! Kontakt os og hør mere. Vi har også mulighed for at tilbyde fondsstøttede pladser.
Det er vores erfaring, at kommunerne finansierer indsatsen via: Servicelovens §§ 52 og 76 samt lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  EMPOWER4U>DRØMMEJOB er målrettet anbragte og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge mellem 16-25 år

   

   

  Tilmeld en unge forløbet


 • +

  HVAD INDEHOLDER FORLØBET?

  EMPOWER4U  består af camps, trænings- og inspirationsdage og sociale arrangementer.

  Camps løftes af kompetent staff bestående af campledere, facilitatorer, coaches, teamledere og unge-ambassadører (tidligere EMPOWER4U-deltagere).

  De unge får tilknyttet en frivillig mentor, som følger dem igennem hele forløbet og en rådgiver, der støtter dem i at opnå deres mål om job og uddannelse. Mentorerne uddannes i de samme redskaber som de unge, så de kan være støtte og sparringspartner for de unge.

   

  GRAFIK IND HER MED TIMELINEUng fra EMPOWER4U sidder på stol med glimmer baggrund

PHILLIP TRODSEDE SIN SOCIALE ANGST OG FIK EN NY START


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.