EMPOWER4U>DRØMMEJOB

Børnehjælpsdagens indsats EMPOWER4U>DRØMMEJOB styrker de personlige og sociale kompetencer hos nuværende og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge. De unge bliver rustet til at mestre overgangen til et selvstændigt voksenliv. Målet er, at de unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

EMPOWER4U>DRØMMEJOB

Børnehjælpsdagens indsats EMPOWER4U>DRØMMEJOB styrker de personlige og sociale kompetencer hos nuværende og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge. De unge bliver rustet til at mestre overgangen til et selvstændigt voksenliv. Målet er, at de unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

FOR UNGE

Er EMPOWER4U > DRØMMEJOB noget for dig eller en du kender?

Børnehjælpsdagens indsats EMPOWER4U er et enestående kompetenceudviklingsforløb for nuværende og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge i alderen 16-24 år. Formålet er at styrke de unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

EMPOWER4U

De unge styrker deres personlige og sociale kompetencer, så de bliver mere robuste og får bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv. EMPOWER4U giver de unge redskaber, der gør dem i stand til at tage ejerskab og ansvar for deres liv, vedholdende arbejde mod at opnå deres mål og øge deres tro på egne evner. Efterfølgende får de unge, der ønsker det, specifik hjælp til at komme ind på og gennemføre deres uddannelse og finde deres drømmejob, gennem indsatsen DRØMMEJOB.

Drømmejob  – Personligt udviklingsforløb med efterfølgende plan for arbejdslivet

Forløbet består af camps, trænings- og inspirationsdage, sociale arrangementer og et mentorforløb, der fokuserer på, at de unge opnår deres individuelle mål. Arbejdet med personlige målsætninger sikrer, at den enkelte unge får boostet sin livsmestring og sit kendskab til sig selv. Den enkelte unge vil især udvikle og styrke sine personlige og sociale kompetencer og desuden sætte sig mål for arbejdslivet.

 

Se i videoen hvordan DRØMMEJOB har støttet og styrket unge i job og uddannelsesmål:

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED INDSATSEN?

  EMPOWER4U er en helhedsorienteret indsats, der gør anbragte og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge parate til at kunne gennemføre en uddannelse og få et arbejde.

  MÅL OG KOMPETENCER

  I et forløb på ca. 14 måneder styrker den unge sine personlige og sociale kompetencer i et oplevelses- og kropsorienteret program med accelereret indlæring. De unge arbejder med redskaber, der styrker deres handlingstillid og handlekraft (self-efficacy), bliver mere bevidste om deres egne værdier og bliver bedre til at sætte mål og delmål for sig selv.

  EMPOWER4U møder de unge præcis der, hvor de står, med redskaber, de kan implementere i deres hverdag med det samme. EMPOWER4U er et supplement til de eksisterende kommunale tilbud. Forvaltningstrætte unge kan også have gavn af EMPOWER4U som et alternativ.

  SÅDAN GØR VI

  • Vi hjælper de unge med at tage ansvar og styring over egne livsvalg
  • Vi giver de unge redskaber, så de bedre kan styre hverdagslivets indhold og forpligtelser og bliver mere robuste over for de udfordringer, enhver ung møder i livet
  • De unge får øget selvindsigt og udvikler deres sociale interaktion med andre, herunder deres evne til at rumme egne og andres følelser og bevare overblikket i pressede situationer
  • De unge finder deres indre motivation og bliver bedre til at bruge selvdisciplin til at opnå egne mål
  • De unge lærer at kontrollere (især negative) tanker og indstilling, så positive følelser, der stimulerer åbenhed, nysgerrighed og tillid, får plads til at vokse
  • Vi gør de unge parate til den uddannelse og det job, de gerne vil have

  OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN

  Vi ved, at overgangen fra barn til voksen ofte er problematisk og svær for unge, der er eller har været anbragt (Se rapport her). Dertil har mange af de unge en bekymrende handlemåde i forhold til bevægelse, kost og risikoadfærd set i forhold til at de snart skal stå ‘på egne ben’ (SFI, 2015). Derfor er efterværnsindsatsen EMPOWER4U>DRØMMEJOB yderst relevant, da den hjælper de unge med at klare denne overgang på en god måde.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  EMPOWER4U>DRØMMEJOB er målrettet anbragte og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge mellem 16-24 år:

  • Unge, der føler, at de står stille i livet og har brug for hjælp til at komme videre.
  • Unge, der har brug for redskaber til at komme i gang med eller gennemføre en uddannelse. Det kan være unge, der er aktivitetsparate eller uddannelsesparate inden for et år.
  • Unge, som har et ønske om mere selvindsigt og er klar til at investere i sig selv.
  • Unge, der gerne vil noget med deres liv, men mangler troen på, at det kan lykkes.
  • Unge, som ikke er i et stofmisbrug.
  • Unge, som gerne vil indgå i et fællesskab med ligesindede unge, der alle vil have det bedste ud af livet.

 • +

  HVAD INDEHOLDER FORLØBET?

  EMPOWER4U  består af camps, trænings- og inspirationsdage og sociale arrangementer.

  De unge får tilknyttet en frivillig mentor, som følger dem igennem hele forløbet og en rådgiver, der støtter dem i at opnå deres mål om job og uddannelse. Mentorerne uddannes i de samme redskaber som de unge, så de kan være støtte og sparringspartner for de unge.


 • +

  HVILKE RESULTATER HAR EMPOWER4U OPNÅET?

  Indsatsen har siden projektets start været fulgt af forskere på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

  Af forskningsresultaterne fra 2019-2020 fremgår det, at de unge på self-efficacy, (det at have handlingstillid, handlekraft og handleevne, og dermed positive forventninger til, at man selv råder over de nødvendige evner og ressourcer til at klare de udfordringer, man bliver stillet overfor) har flyttet sig med 0,69 målt med Cohens D fra start (juni 2019) til slut (juni 2020), hvilket forskerne understreger ”svarer til langt over middel”.

  Forskningsresultaterne fra 2017-2018 (det første forløb) viser, at de unge har flyttet sig på handlingstillid, handlekraft og handlingsevne med i alt 0,38 målt med Cohens D, hvilket er lige under middel (0,40).

  Mere markant er det, at der er tale om en vedvarende styrkelse af de unges self-efficacy. En undersøgelse af alle deltagerne fra hold 1 halvandet år efter forløbets afslutning i 2018 viser, at de unges handlekraft, handletillid og handlingsevne yderligere er forøget til 0,49 målt med Cohens D ved udgangen af 2019, dvs. lidt over middel. På den baggrund konkluderer forskerne, at EMPOWER4U har en selvforstærkende effekt, så de unge selv videreudvikler sig og tager fuldt ejerskab over deres eget liv, påbegynder eller fuldfører deres uddannelse og får sig et arbejde.


 • +

  HVILKE RESULTATER HAR DRØMMEJOB OPNÅET?

  DRØMMEJOB er fortsættelsen af EMPOWER4U, hvor Børnehjælpsdagen målretter en individuel indsats til hver enkelt deltager. Indsatsen skal sikre, at de unge går i gang med en uddannelse eller får et arbejde, de vedvarende kan beholde. DRØMMEJOB bygger videre på EMPOWER4U, hvor den unge har fået styrket sine personlige og sociale kompetencer.

  • 97% af de unge i forløbet 2017-2018 er 2 år efter afslutningen af forløbet enten i arbejde eller under uddannelse
  • 87% af de unge i forløbet 2019-2020 (slut september 2020) er i arbejde eller gået i gang med en uddannelse

  Forskernes rapport konkluderer på baggrund af empirien, at forløbet har en tydelig og målbar effekt på deltagerne og at mere end 4 ud af 5 er på vej ud af offentlig forsørgelse efter deltagelse.


DEL EMPOWER4U MED NETVÆRKET

VI SØGER FRIVILLIGE MENTORER

FORSKNINGSRAPPORT

DRØMMEJOB


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.