Empower4U

Børnehjælpsdagen har udviklet EMPOWER4U, der har til formål at styrke udsatte, anbragte unge, så de bliver mere robuste i overgangen fra anbragt til egen tilværelse.

Empower4U

Børnehjælpsdagen har udviklet EMPOWER4U, der har til formål at styrke udsatte, anbragte unge, så de bliver mere robuste i overgangen fra anbragt til egen tilværelse.
EMPOWER4U styrker anbragte og udsatte unge

Børnehjælpsdagens signaturprojekt EMPOWER4U er et enestående kompetenceudviklingsforløb for nuværende og tidligere anbragte unge i alderen 17-24 år. Formålet er at styrke de unge, så overgangen fra anbringelse til det selvstændige voksenliv bliver lettere.

Fokus er især rettet mod at opruste de personlige og sociale kompetencer, så de unge bliver mere robuste og får bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv. EMPOWER4U hjælper de unge til at finde større ro i sig selv og giver redskaber til at få det bedste ud af livet.

EMPOWER4U er et personligt udviklingsforløb på knap et år

Der er tale om et tredelt forløb, der består af camps, inspirationsdage og sociale arrangementer samt et mentorforløb, der fokuserer på opnåelse af individuelle mål. Igennem arbejdet med personlige målsætninger sikres det, at den enkelte unge booster sin livsmestring og kendskabet til sig selv. Den enkelte unge vil især udvikle og styrke sine kompetencer i forhold til inter- og intrapersonelle forhold.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

  EMPOWER4U har til formål at udvikle anbragte/tidligere anbragte unge personligt og socialt, så de rustes til at klare overgangen fra anbragt til egen tilværelse. De unges livsmestring styrkes, så deres muligheder for et godt voksenliv forbedres. Vi arbejder især med at udvikle de unges personlige og sociale kompetencer, der vil forbedre deres tro på egne evner og herved forbedre forudsætningerne for at kunne klare sig godt i voksenlivet.

  EMPOWER4U møder de unge præcis der, hvor de står, med redskaber, som de kan bruge. EMPOWER4U er et supplement og forberedelse til det kommunale efterværn. I tilfælde med forvaltningstrætte unge, kan EMPOWER4U ligeledes indgå som et alternativ.

  • Vi vil hjælpe de unge til at forestå – og udvikle – deres sociale og personlige kompetencer.
  • Vi vil inspirere de unge til at drage større omsorg for dem selv og andre.
  • Vi vil give de unge redskaber, så de bedre kan styre hverdagslivets indhold og forpligtelser.

  Vi ved, at overgangen fra barn til voksen ofte er problematisk og svær for den unge, der er anbragt (KL, 2016). Dertil har mange af de unge en bekymrende handlemåde i forhold til bevægelse, kost og risikoadfærd set i betragtning af, at de snart er på vej ud af anbringelsessystemet og skal stå ‘på egne ben’ (SFI, 2015). Derfor er projektet relevant.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Børnehjælpsdagen har udviklet EMPOWER4U i samarbejde med True North. True North arbejder med at udvikle unges personlige styrker og sociale kompetencer, så de kan navigere deres liv i retning af den bedste version af dem selv.

  De unge har tilknyttet en mentor, som følger dem igennem hele forløbet. Mentorerne vil blive klædt på til at kunne navigere i det, som de unge arbejder med, således at de kan være den støtte, som de unge har brug for.

  Projektet er realiseret med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  EMPOWER4U er rettet mod anbragte samt tidligere anbragte unge fra 17 op til 24 år.

  • Unge, der føler, at de står stille i livet og har brug for hjælp til at komme videre.
  • Unge, som har et ønske om mere selvindsigt.
  • Unge, som gerne vil indgå i et fællesskab med ligesindende unge, der alle vil have det bedste ud af livet.
  • Unge, som er klar til at investere i sig selv.
  • Unge, som ikke er i et stofmisbrug.

DEL EMPOWER4U MED NETVÆRKET

SÅDAN STYRKER VI DE UNGE GENNEM PROJEKTET

Nye relationer opstår til EMPOWER4U

UNGE DELTAGERE I GANG MED EMPOWER4U FASE 2

MILLION-DONATION SIKRER EMPOWER4U, FASE 2

Unge får personlige mentorer med EMPOWER4U
Empower4U skaber resultater ved at styrke anbragte unge

CASE: XENIA FIK STYR PÅ ANGSTEN OG SKOLEN

CASE: FRIVILLIGE MENTORER STØTTER DE UNGE

Empower4U mentorordning

©Børnehjælpsdagen 2017. Alle rettigheder forbeholdes.