EMPOWER4U

Børnehjælpsdagen har udviklet EMPOWER4U, der har til formål at styrke udsatte, anbragte unge, så de bliver mere robuste i overgangen fra anbragt til egen tilværelse.

EMPOWER4U

Børnehjælpsdagen har udviklet EMPOWER4U, der har til formål at styrke udsatte, anbragte unge, så de bliver mere robuste i overgangen fra anbragt til egen tilværelse.
EMPOWER4U styrker anbragte og udsatte unge

Børnehjælpsdagens signaturprojekt EMPOWER4U er et enestående kompetenceudviklingsforløb for nuværende og tidligere anbragte unge i alderen 16-24 år. Formålet er at styrke de unge i overgangen fra anbringelse til deres selvstændige voksenliv.

De unges personlige og sociale kompetencer oprustes, så de unge bliver mere robuste og får bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv. EMPOWER4U giver de unge redskaber til at tage ejerskab og ansvar for deres liv, blive vedholdende til at opnå deres mål og styrke troen på egen formåen. Endeligt hjælper vi specifikt den unge til at nå deres uddannelse og/eller drømmejob.

Personligt udviklingsforløb med efterfølgende plan for arbejdslivet

Der er tale om et forløb, der består af camps, trænings- og inspirationsdage, sociale arrangementer og et mentorforløb, der fokuserer på opnåelse af individuelle mål. Igennem arbejdet med personlige målsætninger sikres det, at den enkelte unge booster sin livsmestring og kendskab til sig selv. Den enkelte unge vil især udvikle og styrke sine kompetencer i forhold til inter- og intrapersonelle forhold samt sætte sig mål for arbejdslivet.

 

Børnehjælpsdagen søger mentorer

Tilmeld dig som frivillig online mentor til EMPOWER4U hold 3 her.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

  EMPOWER4U har til formål at udvikle anbragte/tidligere anbragte unge personligt og socialt, så de rustes til at klare overgangen fra anbragt til egen tilværelse. De unges livsmestring styrkes, så deres muligheder for et godt voksenliv forbedres. Vi arbejder især med at udvikle de unges personlige og sociale kompetencer, der vil forbedre deres tro på egne evner og herved forbedre forudsætningerne for at kunne klare sig godt i voksenlivet, både arbejdsmæssigt og privat.

  EMPOWER4U møder de unge præcis der, hvor de står, med redskaber, de kan bruge straks. EMPOWER4U er et supplement til det kommunale efterværn. Forvaltningstrætte unge kan også bruge EMPOWER4U som et alternativ.

  • Vi hjælper de unge til at udvikle deres sociale og personlige kompetencer.
  • Vi giver dem redskaber, så de bedre kan styre hverdagslivets indhold og forpligtelser og gør dem robuste overfor de udfordringer, enhver ung møder i livet
  • Vi gør unge parate til den uddannelse og det job, de gerne vil have
  • Vi inspirerer de unge til at drage større omsorg for dem selv og andre.

  Vi ved, at overgangen fra barn til voksen ofte er problematisk og svær for den unge, der er anbragt (KL, 2016). Dertil har mange af de unge en bekymrende handlemåde i forhold til bevægelse, kost og risikoadfærd set i betragtning af, at de snart er på vej ud af anbringelsessystemet og skal stå ‘på egne ben’ (SFI, 2015). Derfor er projektet relevant.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  EMPOWER4U er rettet mod anbragte samt tidligere anbragte unge fra 16-24 år.

  • Unge, der føler, at de står stille i livet og har brug for hjælp til at komme videre.
  • Unge, som har et ønske om mere selvindsigt og er klar til at investere i sig selv.
  • Unge, der gerne vil noget, med deres liv, men mangler troen på, at det kan lykkes
  • Unge, som ikke er i et stofmisbrug.
  • Unge, som er klar til at investere i sig selv.
  • Unge, som gerne vil indgå i et fællesskab med ligesindende unge, der alle vil have det bedste ud af livet.

 • +

  HVILKE RESULTATER HAR PROJEKTET OPNÅET?

  Indsatsen har siden projektets start været fulgt af forskere på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Forskningsresultaterne viser, at alle unge, der har deltaget, er blevet tydeligt styrket i forhold til deres individuelle handlingstillid og handleevne.

  Mere markant er det, at der er tale om en vedvarende styrkelse, som betyder, at langt over halvdelen af deltagerne efter forløbet tager ejerskab over deres eget liv, påbegynder eller fuldfører deres uddannelse og får sig et arbejde.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Børnehjælpsdagen har udviklet indholdet af forløbet EMPOWER4U igennem en årrække. True North, der arbejder med at udvikle unges personlige styrker og sociale kompetencer, har bistået med udvikling af camp-undervisningen.

  De unge har tilknyttet en mentor, som følger dem igennem hele forløbet og en rådgiver, der støtter omkring job og uddannelse. Mentorerne klædes på til at kunne navigere i de unges selvudviklingsarbejde således, at de kan være den støtte, som de unge har brug for.

  Projektet er realiseret med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

  Metodecentret bidrager erfaringer i at kvalitetssikre de anvendte metoder og styrke forankringsprocessen.


DEL EMPOWER4U MED NETVÆRKET

SÅDAN STYRKER VI DE UNGE GENNEM PROJEKTET

UNGE DELTAGERE I GANG MED EMPOWER4U hold 2

MILLION-DONATION SIKRER EMPOWER4U, hold 2

Unge får personlige mentorer med EMPOWER4U
Empower4U skaber resultater ved at styrke anbragte unge

CASE: XENIA FIK STYR PÅ ANGSTEN OG SKOLEN

CASE: FRIVILLIGE MENTORER STØTTER DE UNGE

Empower4U mentorordning

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.