EMPOWER4U -> DRØMMEJOB

Børnehjælpsdagens efterværnstilbud EMPOWER4U styrker nuværende eller tidligere anbragte unges personlige og sociale kompetencer. De unge rustes til at mestre overgangen fra anbringelse til et selvstændigt voksenliv. Målet er, at de unge efterfølgende er i stand til at gennemføre en uddannelse eller bliver beskæftigelsesparate.

EMPOWER4U -> DRØMMEJOB

Børnehjælpsdagens efterværnstilbud EMPOWER4U styrker nuværende eller tidligere anbragte unges personlige og sociale kompetencer. De unge rustes til at mestre overgangen fra anbringelse til et selvstændigt voksenliv. Målet er, at de unge efterfølgende er i stand til at gennemføre en uddannelse eller bliver beskæftigelsesparate.
EMPOWER4U styrker anbragte og udsatte unge

Børnehjælpsdagens efterværnstilbud EMPOWER4U er et enestående kompetenceudviklingsforløb for nuværende og tidligere anbragte unge i alderen 16-24 år. Formålet er at styrke de unge i overgangen fra anbringelse til deres selvstændige voksenliv.

De unges personlige og sociale kompetencer oprustes, så de bliver mere robuste og får bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv. EMPOWER4U giver de unge redskaber til at tage ejerskab og ansvar for deres liv, blive vedholdende i at opnå deres mål og styrke troen på egen formåen. Efterfølgende får de unge, der ønsker det, specifik hjælp til at komme ind på og gennemføre deres uddannelse og finde deres drømmejob. Indsatsen kaldes DRØMMEJOB.

Personligt udviklingsforløb med efterfølgende plan for arbejdslivet

Forløbet består af camps, trænings- og inspirationsdage, sociale arrangementer og et mentorforløb, der fokuserer på, at de unge opnår deres individuelle mål. Igennem arbejdet med personlige målsætninger sikres det, at den enkelte unge booster sin livsmestring og sit kendskab til sig selv. Den enkelte unge vil især udvikle og styrke sine personlige og sociale kompetencer og desuden sætte sig mål for arbejdslivet.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED INDSATSEN?

  EMPOWER4U er en helhedsorienteret indsats, der gør anbragte og tidligere anbragte unge parate til at kunne gennemføre en uddannelse og/eller få sig et arbejde.

  Mål og kompetencer

  I et forløb på 1-1,5 år styrker den unge sine personlige og sociale kompetencer i et oplevelses- og kropsorienteret program med accelereret indlæring, hvor hver ung sætter sine egne individuelle mål og delmål.

  EMPOWER4U møder de unge præcis der, hvor de står, med redskaber de kan bruge straks. EMPOWER4U er et supplement til det kommunale efterværn. Forvaltningstrætte unge kan også bruge EMPOWER4U som et alternativ.

  Sådan gør vi:

  • Vi hjælper de unge med at tage ansvar og styring over egne livsvalg
  • Vi giver dem redskaber, så de bedre kan styre hverdagslivets indhold og forpligtelser og gør dem robuste overfor de udfordringer, enhver ung møder i livet
  • De unge lærer at kontrollere (især negative) tanker og indstilling, så positive følelser, der stimulerer åbenhed, nysgerrighed og tillid, kultiveres
  • De unge får en selvindsigt, der udvikler den sociale interaktion med andre, herunder evnen til at rumme egne og andres følelser og bevare overblikket i pressede situationer
  • De unge finder egen indre motivation og bruger selvdisciplin til at opnå egne mål
  • Vi gør de unge parate til den uddannelse og det job, de gerne vil have

  Overgangen fra barn til voksen

  Vi ved, at overgangen fra barn til voksen ofte er problematisk og svær for den unge, der er anbragt (KL, 2016). Dertil har mange af de unge en bekymrende handlemåde i forhold til bevægelse, kost og risikoadfærd set i betragtning af, at de snart er på vej ud af anbringelsessystemet og skal stå ‘på egne ben’ (SFI, 2015). Derfor er efterværn relevant på forskellig vis.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  EMPOWER4U -> DRØMMEJOB er målrettet anbragte samt tidligere anbragte unge fra 16-24 år (ved tilmelding).

  • Unge, der føler, at de står stille i livet og har brug for hjælp til at komme videre.
  • Unge, som har et ønske om mere selvindsigt og er klar til at investere i sig selv.
  • Unge, der gerne vil noget, med deres liv, men mangler troen på, at det kan lykkes
  • Unge, som ikke er i et stofmisbrug.
  • Unge, som er klar til at investere i sig selv.
  • Unge, som gerne vil indgå i et fællesskab med ligesindende unge, der alle vil have det bedste ud af livet.

 • +

  FORLØBET

  EMPOWER4U-forløbet består af camps, trænings- og inspirationsdage og sociale arrangementer.

  De unge får tilknyttet en mentor, som følger dem igennem hele forløbet og en rådgiver, der støtter omkring job og uddannelse. Mentorerne klædes på til at kunne navigere i de unges selvudviklingsarbejde, således at de kan være den støtte, som de unge har brug for.


 • +

  HVILKE RESULTATER HAR EMPOWER4U OPNÅET?

  Indsatsen har siden projektets start været fulgt af forskere på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

  Af forskningsresultaterne fra 2019-2020 fremgår det, at de unge på Self-efficacy, (det at have handlingstillid, handlekraft og handlingsevne, og dermed positive forventninger til, at man selv råder over de nødvendige evner og ressourcer til at klare de udfordringer, man bliver stillet overfor) har flyttet sig med 0,69 målt med Cohens D fra start (juni 2019) til slut (juni 2020), hvilket forskerne understreger ”svarer til langt over middel”. Forskningsresultaterne fra 2017-2018 (det første forløb) viser, at de unge har flyttet sig på handlingstillid, handlekraft og handlingsevne med i alt 0,38 målt med Cohens D, hvilket er lige under middel (0,40).

  Mere markant er det, at der er tale om en vedvarende styrkelse af de unges self-efficacy. En undersøgelse af alle deltagerne 1 ½ år efter forløbet afsluttedes i 2017-2018 viser, at de unges handlekraft, handletillid og handlingsevne yderligere er forøget til 0,49 målt med Cohens D ved udgangen af 2019, dvs. lidt over middel. På den baggrund konkluderer forskerne, at EMPOWER4U har en selvforstærkende effekt, så de unge selv videreudvikler sig og tager fuldt ejerskab over deres eget liv, påbegynder eller fuldfører deres uddannelse og får sig et arbejde.


 • +

  HVILKE RESULTATER HAR DRØMMEJOB OPNÅET?

  DRØMMEJOB er fortsættelsen af EMPOWER4U, hvor Børnehjælpsdagen målretter en individuel indsats til hver enkelt anbragt eller tidligere anbragt ung. Indsatsen skal sikre, at de anbragte og tidligere anbragte unge går i gang med en uddannelse eller får et arbejde, de vedvarende kan beholde. DRØMMEJOB bygger videre på EMPOWER4U forløbet, hvor den unge har fået styrket sine personlige og sociale kompetencer.

  • 97%af de unge i forløbet 2017-2018 er 2 år efter afslutningen af forløbet enten i arbejde eller under uddannelse
  • 87%af de unge i forløbet 2019-2020 (slut september 2020) er i arbejde eller gået i gang med en uddannelse

  Forskernes rapport konkluderer på baggrund af deres empiri, at forløbet har en tydelig og målbar effekt på deltagerne og at mere end 4 ud af 5 er på vej ud af offentlig forsørgelse efter deltagelse.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Børnehjælpsdagen har udviklet indholdet af forløbet EMPOWER4U siden 2016, hvor det startede som et pilotprojekt. True North, der arbejder med at udvikle unges personlige styrker og sociale kompetencer, har bistået med udvikling af camp-undervisningen.

  Indsatsen er realiseret med udviklingsstøtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

  Metodecentret har bidraget med erfaringer i at kvalitetssikre de anvendte metoder og styrke forankringsprocessen.


DEL EMPOWER4U MED NETVÆRKET

VI SØGER ALTID FRIVILLIGE MENTORER

FORSKNINGSRAPPORT

DRØMMEJOB


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram