NY kladde af EMPOWER4U > DRØMMEJOB til samarbejdspartnere

Samarbejde og bidrag til EMPOWER4U > DRØMMEJOB, der styrker anbragte og udsatte unge til et selvforsørgende liv med uddannelse og job.

NY kladde af EMPOWER4U > DRØMMEJOB til samarbejdspartnere

Samarbejde og bidrag til EMPOWER4U > DRØMMEJOB, der styrker anbragte og udsatte unge til et selvforsørgende liv med uddannelse og job.

FÅ UDSATTE UNGE I UDDANNELSE OG JOB

Som samarbejdspartner med Børnehjælpsdagen kan I tage et socialt ansvar og bidrage til at styrke udsatte unge til at få fodfæste på arbejdsmarkedet, fuldføre uddannelse og få en fremtid som selvforsørgende.

9 UD AF 10 UNGE BLIVER SELVFORSØRGENDE

I Børnehjælpsdagen har vi nemlig dokumenteret erfaring med at styrke anbragte og udsatte unge – særligt i målgruppen for efterværn – til at blive selvforsørgende med en succesrate på over 90 pct. (Aarhus Universitet). Succesraten for EMPOWER4U > DRØMMEJOB indsatsen står i kontrast til fremtidsudsigterne for vores udsatte unge, hvor over 30 pct. af tidligere efterværnsmodtagere står uden for arbejdsstyrken og modtager offentlig forsørgelse ved deres 30. år.

Vær med til at vende livskursen for anbragte og udsatte unge.

SKAL I VÆRE MED PÅ REJSEN?

Vi er i gang med at planlægge, rekruttere og skabe samarbejder til næste hold EMPOWER4U > DRØMMEJOB 2024.

Kontakt os endelig. Vi står til rådighed for spørgsmål og tilpassede løsninger, der skaber synergi mellem jer og EMPOWER4U > DRØMMEJOB  indsatsen.

Kontakt: Sara Ellegaard på sn@bhd.dk

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED INDSATSEN?

  EMPOWER4U er en helhedsorienteret indsats, der gør anbragte og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge parate til at kunne gennemføre en uddannelse og få et arbejde.

  MÅL OG KOMPETENCER

  I et forløb på ca. 12 måneder styrker den unge sine personlige og sociale kompetencer i et oplevelses- og kropsorienteret program med accelereret indlæring. De unge arbejder med redskaber, der styrker deres handlingstillid og handlekraft (self-efficacy), bliver mere bevidste om deres egne værdier og bliver bedre til at sætte mål og delmål for sig selv.

  EMPOWER4U møder de unge præcis der, hvor de står, med redskaber, de kan implementere i deres hverdag med det samme. EMPOWER4U er et supplement til de eksisterende kommunale tilbud. Forvaltningstrætte unge kan også have gavn af EMPOWER4U som et alternativ.

  SÅDAN GØR VI

  • Vi hjælper de unge med at tage ansvar og styring over egne livsvalg
  • Vi giver de unge redskaber, så de bedre kan styre hverdagslivets indhold og forpligtelser og bliver mere robuste over for de udfordringer, enhver ung møder i livet
  • De unge får øget selvindsigt og udvikler deres sociale interaktion med andre, herunder deres evne til at rumme egne og andres følelser og bevare overblikket i pressede situationer
  • De unge finder deres indre motivation og bliver bedre til at bruge selvdisciplin til at opnå egne mål
  • De unge lærer at kontrollere (især negative) tanker og indstilling, så positive følelser, der stimulerer åbenhed, nysgerrighed og tillid, får plads til at vokse
  • Vi gør de unge parate til den uddannelse og det job, de gerne vil have

  OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN

  Vi ved, at overgangen fra barn til voksen ofte er problematisk og svær for unge, der er eller har været anbragt (Se rapport her). Dertil har mange af de unge en bekymrende handlemåde i forhold til bevægelse, kost og risikoadfærd set i forhold til at de snart skal stå ‘på egne ben’ (SFI, 2015). Derfor er efterværnsindsatsen EMPOWER4U>DRØMMEJOB yderst relevant, da den hjælper de unge med at klare denne overgang på en god måde.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  EMPOWER4U>DRØMMEJOB er målrettet anbragte og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge mellem 16-25 år:

  • Unge, der føler, at de står stille i livet og har brug for hjælp til at komme videre.
  • Unge, der har brug for redskaber til at komme i gang med eller gennemføre en uddannelse. Det kan være unge, der er aktivitetsparate eller uddannelsesparate inden for et år.
  • Unge, som har et ønske om mere selvindsigt og er klar til at investere i sig selv.
  • Unge, der gerne vil noget med deres liv, men mangler troen på, at det kan lykkes.
  • Unge, som ikke er i et stofmisbrug.
  • Unge, som gerne vil indgå i et fællesskab med ligesindede unge, der alle vil have det bedste ud af livet.

 • +

  HVAD INDEHOLDER FORLØBET?

  EMPOWER4U  består af camps, trænings- og inspirationsdage og sociale arrangementer.

  De unge får tilknyttet en frivillig mentor, som følger dem igennem hele forløbet og en rådgiver, der støtter dem i at opnå deres mål om job og uddannelse. Mentorerne uddannes i de samme redskaber som de unge, så de kan være støtte og sparringspartner for de unge.


 • +

  HVILKE RESULTATER HAR EMPOWER4U OPNÅET?

  Indsatsen har siden projektets start været fulgt af forskere på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

  Af forskningsresultaterne fra 2019-2020 fremgår det, at de unge på self-efficacy, (det at have handlingstillid, handlekraft og handleevne, og dermed positive forventninger til, at man selv råder over de nødvendige evner og ressourcer til at klare de udfordringer, man bliver stillet overfor) har flyttet sig med 0,69 målt med Cohens D fra start (juni 2019) til slut (juni 2020), hvilket forskerne understreger ”svarer til langt over middel”.

  Forskningsresultaterne fra 2017-2018 (det første forløb) viser, at de unge har flyttet sig på handlingstillid, handlekraft og handlingsevne med i alt 0,38 målt med Cohens D, hvilket er lige under middel (0,40).

  Mere markant er det, at der er tale om en vedvarende styrkelse af de unges self-efficacy. En undersøgelse af alle deltagerne fra hold 1 halvandet år efter forløbets afslutning i 2018 viser, at de unges handlekraft, handletillid og handlingsevne yderligere er forøget til 0,49 målt med Cohens D ved udgangen af 2019, dvs. lidt over middel. På den baggrund konkluderer forskerne, at EMPOWER4U har en selvforstærkende effekt, så de unge selv videreudvikler sig og tager fuldt ejerskab over deres eget liv, påbegynder eller fuldfører deres uddannelse og får sig et arbejde.


 • +

  HVILKE RESULTATER HAR DRØMMEJOB OPNÅET?

  DRØMMEJOB er fortsættelsen af EMPOWER4U, hvor Børnehjælpsdagen målretter en individuel indsats til hver enkelt deltager. Indsatsen skal sikre, at de unge går i gang med en uddannelse eller får et arbejde, de vedvarende kan beholde. DRØMMEJOB bygger videre på EMPOWER4U, hvor den unge har fået styrket sine personlige og sociale kompetencer.


”Før EMPOWER4U havde jeg rigtig lavt selvværd og selvtillid. Jeg følte ikke, jeg havde nogen værdi. Når folk sagde til mig, at jeg ALDRIG ville blive til noget, så troede jeg på dem. Nu er jeg en helt anden. Jeg har fundet roen i mig selv og tør stå ved, hvem jeg er. Jeg tør drømme om og tænke på fremtiden. Jeg er i gang med butiksassistentuddannelsen og har fået læreplads. Det havde jeg ikke troet ville ske for mig, hvis du havde spurgt mig før EMPOWER4U.”

24-årige Julie fra hold 1

DEL EMPOWER4U MED NETVÆRKET

FRA UDSAT UNG TIL STYRKET VOKSEN

VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE

FØLGEFORSKNING


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.