Hobby Venner

Børnehjælpsdagens projekt Hobby Venner har til formål at skabe relationer med afsæt i en fælles hobby imellem anbragte børn og unge i alderen 11-17 år og frivillige voksne.

Hobby Venner

Børnehjælpsdagens projekt Hobby Venner har til formål at skabe relationer med afsæt i en fælles hobby imellem anbragte børn og unge i alderen 11-17 år og frivillige voksne.

Hobby Venner

Som anbragt barn eller ung kan man ofte have et begrænset netværk og mangle flere støttende voksenrelationer. Det er anbragte børn og unge som disse, vi forbinder med frivillige voksne, hvor en fælles hobby eller interesse bliver kernen i relationen. Det styrker børnene og de unge, at de kan mødes med en passioneret voksen, der vil lære fra sig – hvor de sammen kan opleve glæden ved at fordybe sig i en fælles hobby eller interesse.

Projekt HobbyVenner befinder sig på nuværende tidspunkt i slutfasen, og vi modtager i denne omgang ikke flere tilmeldinger fra børn og unge eller frivillige hobby venner.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

  Hobby Venner

  Formålet er at styrke de sociale kompetencer og netværk ved at skabe en relation mellem et barn/ung og en voksen, hvor hobbyen bliver det fælles tredje og omdrejningspunktet for relationen.

  Projektets fokusområder

  • Vi hjælper barnet/ den unge med at udvide sit netværk med en passioneret voksen
  • Vi hjælper med at styrke og udvikle de sociale kompetencer hos barnet/den unge
  • Vi støtter op om at blive inspireret til at fordybe sig i en fælles hobby/interesse
  • Vi hjælper med at barnet/den unge vil opleve effekterne af trivsel, glæde og meningsfuld selvforglemmelse, som opstår når man fordyber sig.

 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  Vi tilbyder projektet til anbragte børn og unge mellem 11-17 år, der bor i plejefamilie eller på institution. Børnene og de unge matches op med en frivillig voksen, som Børnehjælpsdagen screener og rekrutterer til forløbet. Matchet bliver på baggrund af den fælles hobby eller interesse og geografisk placering i landet.


 • +

  HVORDAN FOREGÅR DET?

  Du møder et anbragt barn eller ungt menneske mellem 11-17 år, der enten bor i en plejefamilie eller
  på en institution.

  Vi er allerede godt i gang og matcher løbende med interesser og geografi.

  I mødes 6 gange i alt af nogle timers varighed. Det kan enten foregå hjemme hos dig, udendørs eller hos barnet/den unges plejefamilie/institution alt afhængig af hvad I aftaler.

  Introduktionsmøde

  Som del af at være hobbyven, får du en unik mulighed for at høre psykolog og craftekspert Anne Kirketerp, der på et introduktionsmøde vil fortælle om, hvorfor det er sundt
  at fordybe sig i en hobby. Her vil hun fortælle om, hvordan man opnår mere trivsel og glæde blot for at nævne nogle af effekterne. Derudover vil du få
  tips og tricks til, hvordan din hobby giver en meningsfuld hverdag – alt sammen viden du
  kan anvende i mødet med det anbragte barn eller den unge, når I mødes om jeres fælles hobby.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Projektet er udviklet som et led i den særlige støtte Socialministeriet har ydet til udsatte børn og unge, der under COVID 19 har haft det særlig svært.

  Psykolog og Ph.d., Anne Kirketerp skal som en del af projektet formidle de sundhedsfremmende effekter af at arbejde med craft til de frivillige voksne, der deltager.

  Elderlearn yder rådgivning til Børnehjælpsdagen omkring erfaringer ved at matche, best practice og overleverer deres systematik for arbejdet.

  Indsatsen evalueres kvantitativt ved afslutningen af Ph.d. forskningsleder, Louise Tidmand, fra Center for Børne- og Ungeforskning.

   


KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.