Hobby Venner

Børnehjælpsdagens projekt Hobby Venner har til formål at skabe relationer med afsæt i en fælles hobby imellem anbragte børn og unge i alderen 11-17 år og frivillige voksne.

Hobby Venner

Børnehjælpsdagens projekt Hobby Venner har til formål at skabe relationer med afsæt i en fælles hobby imellem anbragte børn og unge i alderen 11-17 år og frivillige voksne.

Hobby Venner

Som anbragt barn eller ung kan man ofte have et begrænset netværk og mangle flere støttende voksenrelationer. Det er anbragte børn og unge som disse, vi vil forbinde med frivillige voksne, hvor en fælles hobby eller interesse bliver kernen i relationen. Det vil styrke børnene og de unge, at de kan mødes med en passioneret voksen, der vil lære fra sig – og sammen kan de opleve glæde ved at fordybe sig i en fælles hobby eller interesse.

Vil du være med til at gøre en vigtig forskel for et anbragt barn eller ungt menneske ved at dele og lære fra dig af den hobby du elsker – tegne, bage, strikke eller noget helt andet – så læs mere her.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

  Hobby Venner

  Formålet er at styrke de sociale kompetencer og netværk ved at skabe en relation mellem et barn/ung og en voksen, hvor hobbyen bliver det fælles tredje og omdrejningspunktet for relationen.

  Projektets fokusområder

  • Vi hjælper barnet/ den unge med at udvide sit netværk med en passioneret voksen
  • Vi hjælper med at styrke og udvikle de sociale kompetencer hos barnet/den unge
  • Vi støtter op om at blive inspireret til at fordybe sig i en fælles hobby/interesse
  • Vi hjælper med at barnet/den unge vil opleve effekterne af trivsel, glæde og meningsfuld selvforglemmelse, som opstår når man fordyber sig.

 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  Vi tilbyder projektet til anbragte børn og unge mellem 11-17 år, der bor i plejefamilie eller på institution. Børnene og de unge matches op med en frivillig voksen, som Børnehjælpsdagen screener og rekrutterer til forløbet. Matchet bliver på baggrund af den fælles hobby eller interesse og geografisk placering i landet.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Projektet er udviklet som et led i den særlige støtte Socialministeriet har ydet til udsatte børn og unge, der under COVID 19 har haft det særlig svært.

  Psykolog og Ph.d., Anne Kirketerp skal som en del af projektet formidle de sundhedsfremmende effekter af at arbejde med craft til de frivillige voksne, der deltager.

  Elderlearn yder rådgivning til Børnehjælpsdagen omkring erfaringer ved at matche, best practice og overleverer deres systematik for arbejdet.

  Indsatsen evalueres kvantitativt ved afslutningen af Ph.d. forskningsleder, Louise Tidmand, fra Center for Børne- og Ungeforskning.

   


KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

VI SØGER FRIVILLIGE VOKSNE TIL 'HOBBY VENNER'


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.