Kursus i bevægelse

Fysisk robusthed, leg og bevægelse. Styrk anbragte børn og udsatte unge med fokus på kroppen. Børnehjælpsdagen afholder kursusforløb i bevægelse - og du kan være med!

Kursus i bevægelse

Fysisk robusthed, leg og bevægelse. Styrk anbragte børn og udsatte unge med fokus på kroppen. Børnehjælpsdagen afholder kursusforløb i bevægelse - og du kan være med!

FYSISK ROBUSTHED, LEG OG BEVÆGELSE

Børnehjælpsdagen tilbyder et kursusmodul om ‘bevægelse’ under navnet ‘Fysisk robusthed, leg og bevægelse’ der henvender sig til plejeforældre og fagpersonale, der arbejder med anbragte børn og udsatte unge.

I dette modul giver vi kursisterne viden om fysisk aktivitet – herunder den nødvendige fysiologiske viden, der relaterer sig til anbragte børn og unge.

Vokser et barn op med understimulerede primærsanser, kan det have store konsekvenser for dets udvikling senere i livet. Det er derfor vigtigt at have fokus på hverdagsmotion, leg og bevægelsesglæde allerede i en meget tidlig alder – men det er aldrig for sent at gå i gang! Udover at styrke primærsanserne er der mange andre gevinster at hente ved fysisk aktivitet bl.a. øget koncentrationsevne, bedre indlæringsevne, styrket sundhed og øget stresstolerance.

Kurset har fokus på at give praktisk viden om samt simple metoder til, hvordan man skaber gode legemuligheder, miljø, rammer og tid, så hverdagsmotion og bevægelsesglæde bliver en integreret og sjov del af hverdagen. Der vil være et særligt fokus på Pædagogisk Idræt som metode til at få hverdagsbevægelsen til at understøtte den pædagogiske praksis.

Kurset indeholder endvidere et praksiskursus i pædagogisk idræt, hvor kursisterne erhverver sig evnen til at arbejde med bevægelse som grundlag for læring og som pædagogisk middel for anbragte børn og udsatte unge.

EMNER I KURSET

  • Fysisk afsæt – der skal kigges fremad
  • Pædagogisk idræt – en faglig hverdag med kroppen i centrum
  • Primærsansernes betydning for udvikling/adfærd
  • Fokus på idræt, leg og bevægelse
  • Styr på motorikken
  • Krop imiterer krop
  • Grundbegreberne i pædagogisk idræt
  • Tavs kropslig viden
  • Fra teori til virkelighed

Undervisningen består af oplæg og teori med nyeste viden. Vi præsenterer forskellige handlingsorienterede redskaber og giver plads til diskussion og sparring blandt kursusdeltagerne. For yderligere information, herunder praktisk afholdelse af kurset, tilmelding samt pris, kontakt venligst vores ansvarlige projektleder og underviser Susanne Jensen, sj@bhd.dk

Kurset er udviklet af Børnehjælpsdagen i samarbejde med VIA University College.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.