Power to cope ParatStart

Vi formidler viden og redskaber, der letter overgangen fra anbringelse til voksenliv. Børnehjælpsdagens projekt Power to Cope består af kurser for både unge og voksne.

Power to cope ParatStart

Vi formidler viden og redskaber, der letter overgangen fra anbringelse til voksenliv. Børnehjælpsdagens projekt Power to Cope består af kurser for både unge og voksne.

Power to Cope er en todelt indsats, der består af kurser for nuværende og tidligere anbragte unge samt kurser for professionelle voksne, der omgås anbragte børn og udsatte unge. Kurserne omfatter fire moduler med hver deres emne:

 • Mental robusthed
 • Ernæring og sundhed
 • Bevægelse
 • Redskaber til struktur i hverdagen

Sidstnævnte modul er kun tiltænkt de unge, der får viden om for eksempel økonomi, IT og rettigheder.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

  Gennem Power To Cope arbejder vi for at styrke den mentale og fysiske robusthed hos de unge med anbringelses-baggrund. Denne indsats skal give dem bedre mulighed for at varetage et selvstændigt voksenliv. Projektet skal desuden styrke og opkvalificere de professionelle voksne. Vi har derfor følgende formål med projektet:

  • Vi vil hjælpe de unge til at forstå – og udvikle – deres sociale og personlige kompetencer.
  • Vi vil inspirere de unge til at drage større omsorg for deres krop og fysiske sundhed.
  • Vi vil inspirere de unge til at implementere og fastholde sunde kostvaner i hverdagen.
  • Vi vil give de unge redskaber, så de bedre kan styre hverdagslivets indhold og forpligtelser.
  • Vi vil bidrage med viden til de professionelle voksne, så de får et kompetenceløft, der kan bruges i praksis.

   

  Vi ved, at overgangen fra barn til voksen ofte er problematisk og svær for den unge, der er anbragt (KL, 2016). Dertil har mange af de unge en bekymrende handlemåde i forhold til bevægelse, kost og risikoadfærd set i betragtning af, at de snart er på vej ud af anbringelsessystemet og skal stå ‘på egne ben’ (SFI, 2015). Derfor er projektet relevant.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Vi har udviklet Power To Cope i samarbejde med lektorer fra VIA University College, der fremadrettet også er med til sikre kursernes indhold og kvalitet. Desuden har vi et tæt samarbejde med Plejefamiliernes Landsforening, da vi tilbyder Power To Cope-modulerne til Projekt Netværkets unge- og voksengrupper.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  Power To Cope er rettet mod anbragte unge fra 15 år samt tidligere anbragte op til 29 år. Dertil er målgruppen professionelle voksne samt plejeforældre, der til dagligt omgås – og arbejder med – anbragte børn og udsatte unge.


DEL POWER TO COPE MED NETVÆRKET

SÅDAN STYRKER VI BØRNENE OG DE UNGE GENNEM PROJEKTET


SIND:
MENTAL ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ][ KLIK FOR INFO ]

Power To Cope styrker i høj grad de unges mentale robusthed, herunder deres sociale og personlige kompetencer. De unge får indsigt i deres største styrker og svagheder (bl.a. gennem en VIA test) – og ved at fokusere særligt på styrkerne oplever de unge, at de rummer mange evner og talenter. Det giver dem både en følelse af, at være 'god til noget' og 'god nok som menneske'. Samlet set får de styrket selvtillid, selvværd og øget tro på fremtiden.

På det sociale plan indgår de i et fællesskab med andre unge, der har en anbringelsesbaggrund. De oplever dermed en følelse af samhørighed, som er med til at øge deres motivation for klare sig godt i fremtiden. Det er som regel altid nemmere at sætte sig et mål med opbakning fra andre, end at gøre det på egen hånd.


KROP:
FYSISK ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

Power To Cope styrker i høj grad de unges fysiske robusthed. De unge har nemmere ved at træffe sunde valg i hverdagen med den viden og de redskaber, som de får i projektet. Ved at sætte fokus på kroppens bevægelses- og næringsbehov – og ved at omsætte viden til praksis (for eksempel gennem daglig motion og sund kost) – får de unge større fysisk velvære. Det øger deres evne til at koncentrere sig, modtage læring, problemløse og tænke positivt, når hverdagen bliver svær. Den fysiske tilstand er altså tæt forbundet med den mentale tilstand og handlekraft.


REDSKABER

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

De unge får konkret, ny viden med sig hjem; for eksempel redskaber til træningsplaner, bevægelsesmuligheder i hverdagen, nærende madopskrifter, budgetskabeloner og IT-relaterede værktøjer, der er lettilgængelige i hverdagen. De unge bliver også introduceret til BoSelv-appen, der er Danmarks største samling af links, sociale medier, andre apps og gode råd om at bo i egen lejlighed.


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.