Projekt netværket

Vi tilbyder anbragte børn og udsatte unge et netværk med socialt og fagligt indhold. Børnehjælpsdagen driver flere af netværksgrupperne i PLF's Projekt Netværket.

Projekt netværket

Vi tilbyder anbragte børn og udsatte unge et netværk med socialt og fagligt indhold. Børnehjælpsdagen driver flere af netværksgrupperne i PLF's Projekt Netværket.

Børnehjælpsdagen og Plejefamiliernes Landsforening (PLF) samarbejder om Projekt Netværket, der omfatter netværksgrupper for anbragte børn og unge samt tidligere anbragte voksne. Der er tale om forebyggende netværk med tiltag, som støtter netværks- og identitetsudviklingen for målgruppen – efter anbringelsen og i det videre liv.

Børnehjælpsdagen har ansvaret for at lede flere af de netværksgrupper, som er etableret under projektet – forskellige steder i landet. Vores projektledere mødes med deltagerne hver anden uge.

Vi har en særlig opgave i at bringe læring ind i netværksgrupperne under møderne. Det sker ved at holde små indlæg om emner, der styrker de unge i overgangen til voksenlivet – det vil sige; ‘det at stå på egne ben’. De unge får viden og redskaber til sund livsstil (fokus på ernæring og bevægelse), fysisk aktivitet, personlige- og sociale kompetencer samt værktøjer til at strukturere hverdagen.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

  Gennem netværksgrupperne arbejder vi for at styrke målgruppen – deres mentale og fysiske robusthed – så de bliver i stand til at etablere en selvstændig tilværelse. For at opnå dette har vi følgende mål med projektet:

  • Vi vil oprette netværksgrupper i seks kommuner frem til 2018.
  • Vi vil give målgruppen et kontinuerligt møde med andre, der har lignende baggrund.
  • Vi vil skabe et trygt netværk, hvor målgruppen kan opnå og opretholde relationer og sociale bånd.
  • Vil vil skabe et unikt fællesskab i netværksgrupperne, hvor deltagerne kan støtte og forstå hinanden.
  • Vi vil hjælpe målgruppen i overgangen til et selvstændigt liv – gennem netværk, viden og redskaber.

   

  Anbragte børn og unge er en dokumenteret højrisikogruppe, og ofte ser vi, at et stort arbejde med anbragte børn og unge ikke lykkes trods den økonomiske og menneskelige indsats. Det skyldes i høj grad mangel på socialt netværk med ligestillede under anbringelsen. For de tidligere anbragte er overgangen fra anbringelsen til samfundsliv en særdeles kritisk fase, hvor ‘filmen ofte knækker’, når anbringelsen ophører, og det støttende netværk forsvinder.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Plejefamiliernes Landsforening er vores tætte samarbejdspartner. Sammen driver og udvikler vi projektet, der er støttet med 3,7 millioner kroner af SATS-puljemidlerne (tre-årig periode: 2016-2018). Endvidere samarbejder vi med en række kommuner, der er tilknyttet projektet. Kommunerne har ansvaret for at informere og bistå med rekruttering af børn, unge og voksne til grupperne samt stille lokaler til rådighed.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  Projekt Netværket er et tilbud til anbragte børn og unge samt voksne, der tidligere har været anbragt – for eksempel i familiepleje eller på en døgninstitution. Det samlede aldersspænd er 11-29 år. Netværksgrupperne er opdelt i børnegrupper (11-15 år), ungegrupper (15-18 år) og voksengrupper (18-29 år). Deltagerne er med i grupperne på egen hånd, det vil sige uden pædagoger eller plejeforældre.


FORTÆL ANDRE OM PROJEKT NETVÆRKET

SÅDAN STYRKER VI BØRNENE OG DE UNGE GENNEM PROJEKTET


SIND:
MENTAL ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ][ KLIK FOR INFO ]

Projektet styrker i høj grad målgruppens mentale robusthed, i forhold til de sociale og personlige kompetencer. Kva netværksgrupperne oplever deltagerne en samhørighed med ligesindende, hvilket styrker både selvværd og selvtillid. De føler sig 'normale' og 'gode nok' i et fællesskab, hvor de kan spejle sig med andre, der har haft en anbringelse tæt inde på kroppen. De positive følelser bidrager til mere glæde, fælles ressourcer, indbyrdes omsorg og tro på egne evner. Samlet set opnår målgruppen større trivsel samt handlekraft i forhold til at klare det selvstændige voksenliv, der venter forude. Læs også under Power To Cope i forhold til, hvordan målgruppen i øvrigt får styrket deres sociale og personlige kompetencer.


KROP:
FYSISK ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

Projekt styrker målgruppens fysiske robusthed, i forhold til bevægelse og ernæring. Læs mere under projektet Power To Cope.


REDSKABER

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

Deltagerne i netværksgrupperne får gennem Power To Cope-kurserne konkrete redskaber, som kan hjælpe dem til mere struktur i hverdagen (for eksempel i forhold til økonomi, jobsøgning, it, rettigheder mv.). Læs mere under Power To Cope.


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.