Arrangementer

Vi laver arrangementer for anbragte børn og udsatte unge over hele landet - af en dags varighed

Arrangementer

Vi laver arrangementer for anbragte børn og udsatte unge over hele landet - af en dags varighed
Børnehjælpsdagens arrangement Bevægelsesmekka i Ålborg

Børnehjælpsdagen afholder hvert år et væld af 1-dags arrangementer for anbragte børn og udsatte unge. De deltager enten sammen med deres plejefamilie eller den institution, hvor de bor til daglig. Det overordnede formål med arrangementerne er på forskellig vis at bidrage til at styrke anbragte børn og unge. De er et supplement til vores øvrige tilbud og skal ses i et helhedsorienteret og langsigtet perspektiv.

Stort udbud af arrangementer for anbragte børn og unge

Vi lægger stor vægt på at have et mangfoldigt udbud af arrangementer, der samtidig repræsenterer vores to indsatsområder: vi ønsker at styrke børnene og de unges sociale kompetencer og personlige kompetencer.

Vi har blandt andet fokus på at give de unge mere bevægelsesglæde, introducere dem for en specifik sportsgren, tilbyde dem adgang til naturens trygge frirum og mangfoldighed, lade dem overskride egne grænser, skærpe deres fantasi og kreativitet, inddrage dem i fællesskaber, forbedre deres kropsfornemmelse, samt øge deres forståelser for egne, personlige styrker.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

SÅDAN STYRKER VI BØRNENE OG DE UNGE MED ARRANGEMENTER

Børnehjælpsdagen afholder arrangementer i hele landet for anbragte børn og udsatte unge


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram