4. juli 2017, 07:22 Af: Kenneth Tingberg

Drømmebanken 10 år: Projektet tager form og fart

Børnehjælpsdagens Drømmebank kan fejre 10 års jubilæum. Projektet har haft stor succes over årene og er i dag et værdifuld bidrag til anbragte børn og unge i Danmark.

Drømmebanken 10 år: Projektet tager form og fart

Børnehjælpsdagens Drømmebank kan fejre 10 års jubilæum. Projektet har haft stor succes over årene og er i dag et værdifuld bidrag til anbragte børn og unge i Danmark.
Drømmebanken har opfyldt tæt på 500 drømme for anbragte børn og unge siden 2007. Et eksempel er Anna Karinas drøm om at møde sin biologiske familie i Grønland - den blev realiseret i 2016. Foto: Privat.

En fisketur i Sverige, et møde med Troels Kløvedal, en guitar, en rejse til familien i udlandet, rideudstyr, en naturlegeplads til hele institutionen, et besøg af Kronprinsessen – ja, de anbragte børn og unge har fået opfyldt mange, forskellige drømme via Børnehjælpsdagens ‘Drømmebank’, der her i 2017 kan fejre 10 års jubilæum.

Projektet har været igennem en rivende, positiv udvikling til fordel for anbragte børn og unge over hele landet. Statistikken taler sit tydelige sprog: I 2007 var antallet af opfyldte drømme 10, mens det i 2016 var 107. Det samlede antal opfyldte drømme i perioden 2007-2017 nærmer sig 500!!

Konceptet udvikler sig

Drømmebanken har lige fra starten været et boost til børnenes selvværd og en støtte til deres personlige udvikling. Men over årerne er formålet med projektet blevet skarpere og mere tydeligt italesat – senest med Børnehjælpsdagens strategi ‘Et stærkere jeg’ fra 2015, som bygger på de to primære indsatsområder: mental og fysisk robusthed.

Mere konkret betyder det, at Drømmebanken idag skal bidrage til, at barnet eller den unge bliver styrket – på et mental og/eller fysisk plan – og dermed får bedre forudsætninger for et selvstændigt voksenliv.

Det er et kriterium, at de opfyldte drømme skal have indflydelse på børnene og de unges liv fremover – for eksempel i forhold til bevægelsesglæde, sundhed, uddannelse, fritidsinteresser, sociale eller personlige kompetencer.

Børnehjælpsdagen kan også stille krav om, at barnet eller den unge modtager et understøttende lærings- eller mentorforløb, som er med til at sikre en varig effekt af den opfyldte drøm.

LÆS OGSÅ: Drømme der styrker og inspirerer

Fra kollektive til individuelle drømme

Med den aktuelle strategi in mente opfylder Drømmebanken ikke længere drømme for hele institutioner, som det tidligere har været tilfældet. Fokus er nu på de personlige drømme, der har direkte værdi for den enkelte, anbragtes liv.

Da det socialpædagogiske opholdssted Valdemarhus i Randers fik en naturlegeplads i 2013, var det således en af de sidste kollektive drømme, som blev realiseret.

Et eksempel på en personlig drøm fra nyere tid omhandler 15-årige Rolf, der gerne ville have et fællesskab med nogle unge uden for sin institution – mere præcist i den lokale cykelklub. Han fik derfor en ny racercykel af Drømmebanken – med støtte fra Egmont Fondens program ‘En Håndsrækning’.

Rolf brugte i forvejen sin fritid på at køre på den mountainbike, institutionen kunne tilbyde ham – nogle gange op til 200 kilometer om ugen!

2013: Indvielse af naturlegepladsen for det socialpædagogiske opholdssted Valdemarhus i Randers - en af de kollektiv drømme, der blev opfyldt før den nye strategi. Foto: Børnehjælpsdagen.

2016: 15-årige Rolf fik en racercykel for at understøtte hans ønske om at starte i den lokale cykelklub - hvor han ikke bare kan dyrke en fritidsinteresse, men også skabe et socialt fællesskab under for institutionen. Foto: Colourbox.

Drømmene giver tydelige aftryk

Udviklingen af Drømmebanken har også medført en højere grad af evaluering. Tilbagemeldingerne fra børnene og de unge – samt deres pædagoger og plejeforældre – afspejler en klar tendens:

“Gang på gang kommer det frem, hvor givende processen er for de anbragte børn – lige fra, at de skal fortælle og ansøge om en drøm til, at drømmen bliver opfyldt, og de efterfølgende skal reflektere over den. Drømmene behøver ikke være store, men det at blive hørt og få opfyldt det, man drømmer allermest om, efterlader et tydeligt aftryk hos den enkelte – og derigennem løfter vi også deres personlige kompetencer og mentale robusthed”, forklarer Susanne Jensen, der er projektleder for Drømmebanken.

Spot på 10 år med Drømmebanken

Børnehjælpsdagens Drømmebank har siden 2007 opfyldt anbragte børn og unges drømme – de drømme, der ellers aldrig ville kunne opfyldes, fordi midlerne eller mulighederne ikke er til det.

Det kan betyde en kæmpe forskel for et anbragt barn at få en drøm opfyldt. Det kan være med til at give en styrket tro på, at ting lykkes, en øget selvtillid, glæde og positiv opfattelse. Ifølge forskningen er det bevist, at disse faktorer leder til mere robuste relationer og større tilfredshed med livet.

Det er et vigtigt kriterie, at drømmene skal have indflydelse på børnene og de unges liv fremover – det kan være i forhold til bevægelsesglæde, sundhed, uddannelse, fritidsinteresser, de sociale og eller personlige kompetencer.

Samlet bidrager Drømmebanken til at styrke den mentale og/eller fysiske robusthed hos de unge mennesker, der typisk bor i plejefamilier eller på døgninstitutioner i Danmark.

Drømmebanken bliver finansieret via donationer fra fonde, virksomheder eller privatpersoner. Blandt de største bidragsydere er Egmont Fondens program ‘En Håndsrækning’ samt Lemvigh-Müller Fonden.


VI MARKERER DRØMMEBANKENS 10-ÅRS-JUBILÆUM MED DENNE ARTIKELSERIE:


VIL DU OGSÅ STØTTE BØRNENES DRØMME?

GIV EN DONATION ENTEN SOM PRIVATPERSON ELLER SOM VIRKSOMHED

PÅ FORHÅND TAK

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder
Smid en kommentar

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.