6. april 2021, 09:04 Af: Sylvia Blazejowski

Børnehjælpsdagen i nyt samarbejde med kommuner om efterværnsindsats

Børnehjælpsdagens efterværnsindsats EMPOWER4U->DRØMMEJOB styrker anbragte og udsatte unge til voksenlivet. Indsatsen bliver nu videreført i samarbejde med en række kommuner.

Børnehjælpsdagen i nyt samarbejde med kommuner om efterværnsindsats

Børnehjælpsdagens efterværnsindsats EMPOWER4U->DRØMMEJOB styrker anbragte og udsatte unge til voksenlivet. Indsatsen bliver nu videreført i samarbejde med en række kommuner.
Børnehjælpsdagen indgår samarbejde med kommuner om EMPOWER4U
Børnehjælpsdagen samarbejder nu med en række kommuner om efterværnindsatsen EMPOWER4U->DRØMMEJOB, som styrker anbragte og udsatte unge til et selvstændigt voksenliv. Foto: Colourbox.

Børnehjælpsdagen har indgået samarbejde med 10 af landets kommuner om efterværnsindsatsen EMPOWER4U->DRØMMEJOB. Det nye kommunesamarbejde omfatter Hvidovre, Ikast-Brande, Ishøj, Kerteminde, Kolding, København, Nyborg, Næstved, Ringsted og Vejen kommune.

Det betyder, at et nyt hold af unge – der er af anbragt af de 10 kommuner – nu kan se frem til et personligt udviklingsforløb på cirka halvandet år. Forløbet kickstarter med en camp i påskeugen.

Formålet med EMPOWER4U->DRØMMEJOB er at styrke de unge i overgangen fra anbringelse til voksenliv – herunder gøre dem uddannelses- og beskæftigelsesparate. Det sker ved 1) at opruste de unges sociale og personlige kompetencer i et oplevelses- og kropsorienteret program med acceleret indlæring samt 2) give de unge individuel rådgivning og støtte til at komme i gang med en uddannelse eller få sig et job.

Kommunesamarbejde med store forventninger

”I Børnehjælpsdagen er vi rigtig glade for det nye kommunesamarbejde – og at vi dermed kan tilbyde et supplement til kommunernes nuværende efterværnsindsatser. Gennem EMPOWER4U->DRØMMEJOB styrker og hjælper vi de unge i uddannelse og job. Prisen pr. ung i vores forløb, der varer ca. halvandet år, er under 30.000 kroner. Så indsatser med resultater for anbragte unge behøver ikke at være dyre”, udtaler Børnehjælpsdagens direktør Ina Thorndahl.

EMPOWER4U->DRØMMEJOB har siden 2017 skabt markante positive resultater. Følgeforskning fra Aarhus Universitet, DPU, dokumenterer, at de unge, der har deltaget i et forløb, opnår markant handlekraft, handlingstillid og tro på egne evner. Dertil er over 90 % af de tidligere deltagere, ved slutningen af deres forløb, kommet i uddannelse eller job.

Med dette afsæt er der stor forventning til det nye samarbejde, også fra kommunerne side.


Mia Nyegaard, socialborgmester i Københavns kommune:

“I Københavns Kommune er vi optagede af, at give udsatte og anbragte unge en god overgang til en selvstændig voksentilværelse. Børnehjælpsdagens arbejde med at styrke unges tro på egne evner og derigennem hjælpe dem med at komme i uddannelse eller beskæftigelse, passer rigtig godt sammen med det, vi gerne vil. Uddannelse er en afgørende faktor for at få et godt og selvstændigt voksenliv. Derfor er vi meget optagede af at styrke udsatte unges forudsætninger for at komme i uddannelse og beskæftigelse.

Vi ser frem til at følge de unge, der nu starter et forløb op. Vi vil lade os inspirere af deres udvikling. Vi forventer, at forløbet bygger på den positive udvikling, som socialforvaltningens øvrige indsatser har sat i gang hos de unge. Vi forventer også, at de unge vil opleve sig endnu mere robuste og klar til at gå i uddannelse og beskæftigelse og fastholde det på den lange bane”.


Poul Erik Jensen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget. Kolding kommune:

“Børnehjælpsdagen har gennem EMPOWER4U opnået nogle rigtigt flotte resultater, og har sat en klar og tydelig ramme for arbejdet med at klæde de unge bedre på til voksenlivet. Vi synes, det er spændende at være med i sådan et projekt, fordi vi som kommune måske kan lære af de metoder og tilgange der bliver brugt. For det hele handler selvfølgeligt om, at vi får hjulpet de unge. De har brug for at få lidt ekstra med i bagagen, når de skal ud og finde en uddannelse eller et arbejde. Så vi gælder os meget til at se, hvad vi kan lære af projektet.

Der er et stærkt setup omkring projektet – med både stærk projektledelse og evaluering af de erfaringer, vi gør os. Det gør os bedre i stand til at træffe gode beslutninger om, hvorvidt der er noget, vi skal indarbejde i vores måde at tilgå unge på i fremtiden i Kolding Kommune. Vi forventer at få mere livsduelige unge ud af forløbet – med mod på livet – og derfor også det at skabe eget liv. Her ved vi, at det at komme i uddannelse og arbejde betyder meget for de unges selvopfattelse og selvværd. Så det er klart min forventning, at de unge finder vej ind i voksenlivet”.


Nanna Spicker, Teamleder og socialrådgiver, Familierådgivningen. Ikast-Brande kommune:

“Vi har valgt at indgå samarbejde med Børnehjælpsdagen om EMPOWER4U for at kvalificere tilbuddet til vores anbragte unge, så overgangen til deres selvstændige voksentilværelse bliver bedst muligt understøttet.

Vi ser frem til at samarbejde med Børnehjælpsdagen med henblik på særligt at få de unge igennem uddannelse og påbegynde deres proces ift. deres selvstændighed. Ligeledes ser vi frem til, at vores unge kan etablere et netværk igennem EMPOWER4U med andre anbragte unge. Vi forventer, at de unge bliver understøttet i processen omkring uddannelse og etablering af selvstændig voksentilværelse. Så en understøttelse og strategier til at opnå formålet med efterværnet er en supplerende indsats til anbringelsen”.

En særlig tak til Den A.P. Møllerske Støttefond og Socialstyrelsen

Børnehjælpsdagens efterværnindsats EMPOWER4U->DRØMMEJOB er i perioden 2017-2020 blevet realiseret med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond. I 2021 er indsatsen baseret på deltagerbetaling fra kommunerne samt økonomisk støtte fra Socialstyrelsen.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.