22. august 2023, 11:02 Af: Nina Schive

BØRNEHJÆLPSDAGEN SØGER NY DIREKTØR

Vil du spille en central rolle i at videreudvikle og styrke organisationen, der løfter en samfundsmæssig opgave, og stå i spidsen for gennemførelsen af strategien i Børnehjælpsdagen? Så søg stillingen som administrerende direktør.

BØRNEHJÆLPSDAGEN SØGER NY DIREKTØR

Vil du spille en central rolle i at videreudvikle og styrke organisationen, der løfter en samfundsmæssig opgave, og stå i spidsen for gennemførelsen af strategien i Børnehjælpsdagen? Så søg stillingen som administrerende direktør.

Er du vores nye direktør? 

Er du en engageret leder med mod til at manøvrere i en hjælpeorganisation? Er du dedikeret til at styrke personlige og sociale kompetencer hos anbragte børn og udsatte unge i Danmark? Kan du begå dig på alle niveauer og skabe solide kontakter til en bred gruppe af interessenter fra kommuner, myndigheder og til det private erhvervsliv? Har du en passion for socialøkonomi og en mangfoldig baggrund, der spænder over forskellige fagområder? Er du dedikeret til at udvikle både mennesker og en organisation?

Hvis dette vækker din interesse, kan det være, at du er den rette kandidat til at blive vores næste administrerende direktør i Børnehjælpsdagen.

Baggrund

Børnehjælpsdagens nuværende direktør har besluttet at trappe ned i arbejdslivet og fratræder direktørposten ultimo 2023. Derfor søger vi en ny administrerende direktør, der skal tiltræde jobbet i løbet af efteråret.

Børnehjælpsdagen er en dansk, almennyttig hjælpeorganisation, der er organiseret som en erhvervsdrivende fond. Vi arbejder med at styrke de personlige og sociale kompetencer hos anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Formålet er at gøre de unge mennesker mere robuste og give dem bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv. Denne livsmestring skal i sidste ende bidrage til, at de får en uddannelse, kommer i arbejde og bliver selvforsørgende.

Vi udgør et fagligt stærkt team bestående af højtuddannede medarbejdere inden for områder som psykologi, pædagogisk idræt, projektledelse, fundraising, økonomi, jura, sprog og kommunikation. Vores personalegruppe er mangfoldig og dynamisk, og vi supplerer hinanden i hverdagens arbejdsopgaver. Flere af vores medarbejdere har været en del af organisationen i mere end 10 år.

Vores tilgang til arbejdet er forankret i fire kerneværdier:

Engagement, Respekt, Empati, Troværdighed.

 

Den ideelle kandidat 

Som den nye administrerende direktør vil du overtage det overordnede ledelsesansvar i hjælpeorganisationen. Du vil spille en central rolle i at videreudvikle og styrke organisationen, der løfter en samfundsmæssig opgave, og stå i spidsen for gennemførelsen af strategien i Børnehjælpsdagen.

For at lykkes i denne rolle skal du besidde stærke kompetencer inden for skabelse af resultater og evnen til at inspirere hele organisationen gennem din udviklingsorienterede og kreative tilgang i dagligdagen. Du er en engageret leder, der går forrest med en visionær indstilling, og sammen med lederteamet og medarbejderne identificerer du strategiske muligheder for Børnehjælpsdagen.

Vi søger en direktør med politisk tæft og dyb faglig indsigt og forståelse for det sociale område. Du vil være ansvarlig for gennemførelsen og implementeringen af strategien med det formål at styrke Børnehjælpsdagens position som talerør for anbragte børn og udsatte unge i Danmark.

Som en hjælpeorganisation, der fokuserer på at styrke anbragte børn og udsatte unge, er kommercielle og personlige kvalifikationer afgørende for vores nye direktør hos Børnehjælpsdagen.

Vi søger derfor en kandidat med følgende kompetencer:


Kommercielle kvalifikationer: 

  • Erfaring inden for ledelse og drift af en hjælpeorganisation, en erhvervsdrivende fond eller tilsvarende.
  • Evne til at udvikle og implementere strategiske planer for at nå hjælpeorganisationens mål og skabe en positiv indflydelse.
  • Stærke finansielle færdigheder til at sikre effektiv ressourceallokering og økonomisk bæredygtighed.
  • Evne til at identificere og forfølge fundraisingmuligheder for at medvirke til at sikre tilstrækkelig finansiering til organisationens arbejde.
  • Erfaring med at etablere og vedligeholde partnerskaber med relevante interessenter, herunder myndigheder, andre NGO’er, erhvervslivet og samfundet generelt.

 

Personlige kvalifikationer: 

  • Forståelse for og engagement i at hjælpe anbragte børn og udsatte unge og deres behov og udfordringer.
  • Evnen til at skabe et støttende og inkluderende miljø for både medarbejdere og de mennesker, der modtager hjælp fra vores organisation.
  • Kommunikations- og relationsfærdigheder til effektivt samarbejde med forskellige interessenter og at formidle organisationens mission og resultater.
  • Evnen til at inspirere, motivere og lede et team af medarbejdere og frivillige.


Børnehjælpsdagen tilbyder:

I denne rolle vil du indtage en spændende direktørstilling i en hjælpeorganisation, der har et stærkt og velkendt brand i Danmark, med høj kendskabsgrad, troværdighed og relevans. Du vil have mulighed for at realisere vores strategi og bevare en stærk virksomhedskultur. Som leder vil du have ansvar for et dedikeret og kompetent team af medarbejdere, der arbejder sammen om at levere de bedste løsninger til anbragte børn og udsatte unge.

 

Vi takker for al interessen og ansøgningerne. Vi har nu fundet vores nye direktør.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.