5. maj 2018, 11:17 Af: Kenneth Tingberg

Børnehjælpsdagen søger frivilligt bestyrelsesmedlem

Der kan ansøges om den ledige bestyrelsespost frem til 22. maj. 2018

Børnehjælpsdagen søger frivilligt bestyrelsesmedlem

Der kan ansøges om den ledige bestyrelsespost frem til 22. maj. 2018
Foto af den samlede bestyrelse i Børnehjælpsdagen.
Foto af den samlede bestyrelse i Børnehjælpsdagen. Fra venstre til højre ses: Lene Broe, Svend Hørup, Rune Olsen (næstformand), Per Buchholz (formand), Christian Rahbek, Søren Lindbo og Lone Sørensen. Foto: Kim Agersten.

Ledig bestyrelsesplads juni 2018

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som alle arbejder frivilligt. Der modtages ikke honorar for bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen afholder 5-6 bestyrelsesmøder årligt og der vil kunne forekomme enkelte møder som arrangeres 1 til 2 weekenddage om året sammen med personalet.

Personprofil som ønskes har:

  • Kendskab til anbringelser af børn og unge (gerne fra politisk arbejde eller ansat i det offentlige)
  • Erfaring i bestyrelsesarbejde evt. fra frivilligt bestyrelsesarbejde
  • Empati
  • Modenhed
  • Sund dømmekraft
  • Integritet
  • Uhøjtidelighed
  • Nysgerrighed og entusiasme

Vil du være med til at gøre en forskel for anbragte børn, har du nu muligheden for at blive en del af Børnehjælpsdagens bestyrelse, da vi har en ledig post til besættelse juni 2018.

Du bedes sende en ansøgning til Børnehjælpsdagens formand Per Buchholz: per.buchholz@gmail.com

Ansøgningsfristen er 22. maj 2018

Om Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen er en dansk, almennyttig hjælpeorganisation, der er organiseret som en erhvervsdrivende fond.

Vores formål er at styrke børn og unge i Danmark – og vi har et særligt fokus på anbragte børn (0-17 år) og udsatte unge (18-29 år). Vi ruster dem til voksenlivet, så de har bedre mulighed for at få en uddannelse, komme i arbejde og blive selvforsørgende.

Vi arbejder med at styrke den mentale og fysiske robusthed hos barnet / den unge – med afsæt i fire indsatsområder: de sociale kompetencer, de personlige kompetencer, ernæring og bevægelse.

Derudover tilbyder vi redskaber og støtte til struktur i hverdagen samt til læring og dygtiggørelse inden for et specifikt område, som barnet/den unge har en særlig evne for eller engagement i fx IT, sport eller sprog.

Vi står bag en bred vifte af tilbud – projekter, camps og 1-dags-arrangementer – som børnene og de unge kan deltage i – ofte sammen med deres plejeforældre eller pædagoger på institutionerne.

Sidste år fik 9.720 anbragte børn og udsatte unge på børnehjem og i plejefamilier direkte glæde af vores arbejde.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.