3. oktober 2023, 10:48 Af: Nina Schive

EMPOWER4U giver unge modet til at drømme stort

Sam er startet på en læreruddannelse og har lagt vreden over sin fortid bag sig

EMPOWER4U giver unge modet til at drømme stort

Sam er startet på en læreruddannelse og har lagt vreden over sin fortid bag sig
Empower4U

Børnehjælpsdagens indsats til anbragte unge og andre unge under serviceloven, EMPOWER4U>DRØMMEJOB, skaber rammerne for selvudvikling, fællesskab og ejerskab over eget liv. Sam, som er deltager på årets EMPOWER4U>DRØMMEJOB forløb, har for første gang mødt andre anbragte/tidligere anbragte unge – og han har fået et fællesskab, der styrker ham, og som han kan spejle sig positivt i. Forløbet har givet ham mere mod på fremtiden, hvor han nu er gået i gang med en læreruddannelse, og han kan slippe vreden over fortiden.

 

Drømme for fremtiden var på plakaten på sidste tjek-ind dag for årets hold af EMPOWER4U>DRØMMEJOB deltagere. De unge skulle drømme stort og planlægge småt.

Børnehjælpsdagens EMPOWER4U>DRØMMEJOB indsats kører nu på 7. år med unge, der får sig en livsændrende oplevelse, der er muliggjort med fondsstøtte fra Østifterne og RealCare, som også stiller med mentorer til indsatsens DRØMMEJOB del.

Tjek-ind dagen er faciliteret af Børnehjælpsdagens programchef, Sara Ellegaard Kehling – og alle aktiviteter har til formål at styrke de anbragte unges sociale og personlige kompetencer ved at give de unge en lang række redskaber, der gør, de kan stå på egne ben. Og det opnår de gennem en lang række indsatser i løbet af 8-12 måneder, der tæller camps, mentorforløb og tjek-ind dage. Forløbet styrker fællesskabet blandt de unge, og de får støtte til at holde den gode kurs mod at tage ejerskab i eget liv og arbejde for at opnå deres drømme for fremtiden.

På tjek-ind dagen er det ikke til at mærke, at de unge var komplet fremmede for blot syv måneder siden. Som flere unge dukker op, fylder deres stemmer og tilstedeværelse rummet på en måde, der udtrykker dyb fortrolighed og respekt for hinanden.

 

Det er altafgørende at kunne spejle sig i andre


En af deltagerne på denne lørdag er 20-årige Sam. Han har været i aflastning og boet i en plejefamilie, siden han var barn. Og indtil for syv måneder siden havde han ikke mødt andre unge i lignende situation som sig selv.

”Før jeg startede på EMPOWER4U>DRØMMEJOB havde jeg det ikke så godt. Jeg var pessimistisk og følte mig meget nede. Jeg var sur på forskellige personer i mit liv, og jeg så verden som noget, der kun ville mig ondt. Men forløbet har givet mig et perspektiv på min situation, og det at kunne spejle mig i andre har gjort mig til en bedre person”, forklarer Sam på vej mod Amager Strandpark, hvor mentor Henrik skal fortælle om sin egen rejse mod jobbet som selvstændig konsulent.


En ”utraditionel” type undervisning


Som tjek-ind dagen går i gang, spiller Nik og Jay i højtalerne, mens Sara smiler og danser i sine lilla Birkenstock i takt til musikken. Rytme understøtter i det hele taget tempoet og sætter rammen om programmet for dagen og skaber deltagelse og engagement fra de unge.

”Den oplevelsesbaserede læring, vi benytter på EMPOWER4U>DRØMMEJOB, er med til at engagere og motivere de unge. De sidder ikke bare passivt på stole og skal ”tage imod”, men lærer aktivt ved at danne sig erfaringer med egen krop gennem øvelser og lege; de får mulighed for at dele deres tanker med andre unge. Musikken hjælper dem til at huske og holde fokus og ikke mindst energien oppe, og vi facilitatorer hopper rundt oppe på scenen for at inspirere de unge med fortællinger fra det virkelige liv. Alt dette er med til at fange og fastholde de unges opmærksomhed, så de temaer, vi arbejder med, såsom ”oprigtighed” og ”ejerskab”, bliver noget, de unge kan relatere til og frem for alt bliver i stand til at overføre til deres liv og hverdag derhjemme”, fortæller Sara.

Formen er altså mere inkluderende og afslappet, end deltagerne er vant til fra skolebænken, og der stilles større krav til aktiv deltagelse. Men det er også det, der gør EMPOWER4U>DRØMMEJOB helt specielt.

”Det er jo meget utraditionelt, den måde, man bliver introduceret til forløbet. Og det gør også, at man bliver lidt nysgerrig på at se mere og lære mere. F.eks. så knipser man eller klapper to gange i stedet for at give en klapsalve. Og det er en fed måde at blive rystet sammen med nye mennesker. Fordi, så ved du, at når jeg fortæller en god ting, får jeg to klap eller et knips. Det hjælper, at det er lidt forudsigeligt og genkendeligt”, forklarer Sam om undervisningsmetoden.

”Den entusiasme og vilje, Sara og de frivillige udviser, er en af grundene til EMPOWER4U>DRØMMEJOB virker. De er her, fordi de gerne vil det her. Folk er mere oprigtige og autentiske. Og det gør, at når man modtager informationer og ting, så er det nemmere at tage ind, fordi folk er så venlige og rare. Du er ikke bange for at stille spørgsmål, du er ikke bange for at udstille dig selv, fordi det er et safe space”, uddyber Sam.

Og netop anerkendelse, fællesskabsfølelse og empati er hjørnesten i EMPOWER4U>DRØMMEJOB, der arbejder efter PERMA+-modellen (positive følelser, engagement, relationer, mening, at lykkes og vitalitet) for at styrke de unges såkaldte self-efficacy, der måles ud fra deres handletillid, handleevne og handlekraft.

Indsatsen er tilrettelagt efter David Kolbs læringscirkel og efter at mere end 170 unge har deltaget, er det tydeligt, at metoden virker.

 

Vi vokser, når vi laver fejl


Det er vigtigt at understrege, at resultaterne bliver skabt af de unge selv – med hjælp fra Børnehjælpsdagens team, som støtter dem i processen. Og Sams egen succeshistorie taler sit tydelige sprog.

”Før forløbet udsatte jeg ting til sidste sekund, hvor jeg var nødt til at gøre det. Men nu, når jeg f.eks. skal bestille en tid hos lægen, er jeg proaktiv og gør det med det samme. Og når jeg står overfor et problem, tænker jeg tilbage på de værktøjer, jeg har fået. Jeg har jo mit hæfte, min gyldne bog, som jeg kalder den. Så undersøger jeg, hvordan jeg kunne klare det her. Og jeg har fået en hel masse ressourcer, såsom min mentor, hvor jeg også kan få hans syn på tingene”, fortsætter Sam.

Sam fortæller også, at hans syn på fejl er noget af det vigtigste, der har ændret sig.

”Vi lavede en øvelse på bootcampen, hvor vi skulle tage valg og støtte hinanden gennem en udfordring med fokus på, at fejl er læring. For man kan ikke udvikle sig uden at lave fejl. Mindre fejl skal man se som en sejr”.

 

EMPOWER4U>DRØMMEJOB har gjort en verden til forskel


Og sikke en sejr, det har været. I løbet af EMPOWER4U>DRØMMEJOB er Sam kommet ind på læreruddannelsen, som længe har været hans drøm, og forløbet har ændret selve måden, han er gået til uddannelsens udfordringer.

Snakken med Sam afrundes ved Amager Strandpark, hvor duften af havvand blander sig med Sams drømme for fremtiden:

”Jeg har faktisk spurgt Sara (red. En af facilitatoren på EMPOWER4U>DRØMMEJOB), om jeg kan blive ungeambassadør. Så længe jeg bare kan hjælpe. Jeg havde ikke den tanke før. Men jeg har set, hvor meget jeg selv kan udvikle mig på bare syv måneder. Så hvis jeg kan hjælpe til at to personer – eller én person –udvikler sig lige så meget, så er jeg glad. Det er forskellen, EMPOWER4U>DRØMMEJOB har gjort for mig; en verden til forskel.”

 

Fakta om EMPOWER4U>DRØMMEJOB

Forløbet EMPOWER4U>DRØMMEJOB er en søjle i Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte unge. Over 170 unge har indtil nu deltaget i EMPOWER4U>DRØMMEJOB. Følgeforskningsrapporten fra 2023, udarbejdet af DPU på Århus Universitet, over EMPOWER4U>DRØMMEJOB-resultaterne siden 2017, viser, at mere end 94% af de unge er i uddannelse og/eller arbejde efter forløbets afslutning. Rapporten viser også, at henholdsvis 2 og 4 år efter forløbet er afsluttet er mere end 91% fortsat i uddannelse eller arbejde.

Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.