24. juni 2020, 10:51 Af: Kenneth Tingberg

EMPOWER4U: AFSLUTNING PÅ ET FANTASTISK FORLØB

Efter lang tids venten, kunne Børnehjælpsdagen i søndags endelig afholde en fantastisk afslutning på EMPOWER4U.

EMPOWER4U: AFSLUTNING PÅ ET FANTASTISK FORLØB

Efter lang tids venten, kunne Børnehjælpsdagen i søndags endelig afholde en fantastisk afslutning på EMPOWER4U.

Søndag d. 21 juni 2020 havde Børnehjælpsdagen en fantastisk afslutning på det lærerige og betydningsfulde år med Børnehjælpsdagens EMPOWER4U. Afslutningen skulle have været holdt for et par måneder siden, men pga. Corona virus måtte det vente. Den nylige genåbning gjorde, at vi ENDELIG kunne samle de skønne unge og give dem en fantastisk afslutning på et vigtigt forløb.

 

VEDHOLDENHED OG RELATIONSDANNELSE
39 unge har gennemgået et personligt og socialt udviklingsforløb der har gjort dem vedholdende, lært dem at tage ejerskab over eget liv og se optimistisk på deres fremtid. De har arbejdet med oprigtighed ved at få værdier og handlinger til at stemme overens og så er der blevet knyttet venskabsbånd for livet gennem intensiv relationsdannelse. Derudover er deres selvfølelse styrket, da kimen til at se sig selv som et værdifuldt menneske er skabt.

 

Det har været helt fantastisk at følge de unges udvikling.
Deres nysgerrighed, mod og tillid til projektet har været exceptionel

– Maria Deria, Projektchef og Psykolog hos Børnehjælpsdagen

 

MOD PÅ LIVET
De unge har i EMPOWER4U forløbet, rykket sig utrolig langt. EMPOWER4U består af camps, trænings- og inspirationsdage, sociale arrangementer og et mentorforløb, der fokuserer på opnåelse af individuelle mål. Igennem arbejdet med personlige målsætninger har hver enkelt ung fået boostet sin livsmestring og kendskab til sig selv.

Børnehjælpsdagen takker for et lærerigt og givende forløb.
Vi glæder os til at følge de unges videre vej ud i uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet.

Kort om Børnehjælpsdagens signaturprojekt EMPOWER4U

  • EMPOWER4U har til formål at styrke udsatte, anbragte unge, så de bliver mere mentalt robuste – og dermed har bedre forudsætninger for at klare overgangen fra anbringelse til selvstændigt voksenliv, og få sig et godt job, gerne kombineret med en forudgående uddannelse.
  • I praksis er der tale om et personligt udviklingsforløb på et år – med fokus på at styrke de unges personlige og sociale kompetencer gennem individuelle målsætninger for hver enkelt ung. Forløbet videreføres med en personlig rådgivning og støtte til den enkelte henimod den uddannelse/job, som den unge drømmer om. Forløbet slutter først, når den unge ikke længere har behov for/ønsker støtte og rådgivning.
  • EMPOWER4U tager afsæt i teorierne bag positiv psykologi, herunder PERMA-modellen og indlæringen sker i et oplevelses- og kropsorienteret program.
  • Børnehjælpsdagen har udviklet indholdet i EMPOWER4U gennem de sidste tre år. True North har bistået med udvikling af undervisningen. EMPOWER4U startede i 2017 og er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.
  • Følgeforskning for EMPOWER4U udarbejdes for Børnehjælpsdagen af DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. De foreløbige resultater viser, at styrker man de unge menneskers selvværd og selvtillid, får de en handlingstillid og handlekraft, der er vedvarende.
  • Læs mere om EMPOWER4U
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.