15. februar 2018, 13:18 Af: Sylvia Blazejowski

EMPOWER4U: “Det giver glæde og værdi at være mentor”

27-årige Sabina er begejstret mentor for 20-årige Sabine, der er blandt de unge deltagere i Børnehjælpsdagens signaturprojekt 'Empower4U'

EMPOWER4U: “Det giver glæde og værdi at være mentor”

27-årige Sabina er begejstret mentor for 20-årige Sabine, der er blandt de unge deltagere i Børnehjælpsdagens signaturprojekt 'Empower4U'
Sabine (tv) og Sabina (th) taler sammen hver uge. Sabina er mentor for Sabine, der er anbragt uden for hjemmet og deltager i Empower4U. Foto: Kim Agersten.

Mentorordningen er en central del af Børnehjælpsdagens signaturprojekt Empower4U, hvor 37 anbragte unge aktuelt gennemgår et personligt udviklingsforløb på otte måneder.

27-årige Sabina Yogadas er en af de mentorer, som i øjeblikket er knyttet til projektet. Hun er personlig mentor for 20-årige Sabine, der har været anbragt uden for hjemmet siden 2005.

Sabinas primære opgave er at støtte Sabine gennem forløbet i Empower4U, der overordnet skal give Sabine større mental robusthed – og dermed styrke hende i overgangen fra anbringelse til voksenliv. I praksis betyder det, at de to unge kvinder taler sammen én gang om ugen.

”Jeg snakker med Sabine om de svære ting, og samtidig kan hun bruge vores relation som en øvelse til at kunne åbne sig op for andre, f.eks. veninder og nye bekendtskaber. Der er altså en transfer-værdi. Som mentor fortæller jeg hende også løbende, hvordan hun har rykket sig. Jeg minder hende om hendes fremskridt og får hende til at se, hvad hun faktisk kan og er i stand til”, forklarer Sabina, der til hverdag arbejder som pædagog.

Hjælper med at indfri mål

Både Sabina og Sabine har deltaget i Børnehjælpsdagens siden starten i efteråret 2017, hvor Sabine påbegyndte sit udviklingsforløb. Under den indledende boostcamp fik hun blandt andet til opgave at sætte sig nogle konkrete, realistiske mål, som kan  være med til at styrke hendes personlige og sociale kompetencer.

Et af de mål, som Sabine har sat sig for, er, at hun – hver eneste dag – skal sige en positiv ting om sig selv. Dét skal hjælpe hende til at opnå større selvværd. Som mentor er Sabinas rolle er at guide sin unge mentee til at indfri målet – dag for dag, uge for uge, indtil forløbet afsluttes i maj måned.

”Det kan være, at jeg byder ind med forslag eller stiller spørgsmål, der får Sabine til at reflektere over andre svar end dem, hun ellers ville komme med. I starten var det overfladiske ting, hun sagde om sig selv. Nu begynder hun at sige mere personlige ting og inddrage sin svære barndom, og hvordan hun har rykket sig fra dengang til nu”, forklarer Sabina.

En gave af inspiration og eftertanke

Mentorordningen er også til gavn for Sabine selv – hun oplever nemlig en stor glæde og værdi ved at give sin støtte. Rollen kommer i naturlig forlængelse af, at hun siden 2013 har været frivillig i Børnehjælpsdagen.

”Jeg elsker at være mentor! Det er enormt inspirerende og Sabine får mig til at tænke over mig selv og mit eget liv, fordi det er så inspirerende at se, hvor stærk og modig hun er blevet gennem Empower4U. Jeg føler mig heldig og beæret over at følge et menneske som Sabine så tæt på og se hvordan hun rykker sig fra uge til uge, og hvordan hun håndterer de svære udfordringer, der opstår undervejs i forløbet”, afslutter Sabina.

Sabina er en del af et større mentorkorps, som er knyttet til Empower4U. Hver mentor har deres egen mentee - en anbragt ung, som de støtter gennem udviklingsforløbet. På billedet ses Børnehjælpsdagens projektchef, Lene Eriknauer, under et statusmøde med mentorkorpset, der arbejder på frivillig basis. Foto: Kim Agersten.

Kort om Børnehjælpsdagens signaturprojekt Empower4U

  • Empower4U har til formål at styrke udsatte, anbragte unge, så de bliver mere mentalt robuste – og dermed har bedre forudsætninger for at klare overgangen fra anbringelse til selvstændigt voksenliv.
  • I praksis er der tale om et personligt udviklingsforløb på otte måneder – med fokus på at styrke de unges personlige og sociale kompetencer gennem individuelle målsætninger for hver enkelt ung.
  • Empower4U tager afsæt i videnskabelige metoder til accelereret indlæring i et oplevelses- og kropsorienteret program.
  • Forløbet i Empower4U starter med 5-dages boostcamp og slutter af med en graduering, hvor de unge modtager bevis på, hvad de har gennemgået. I den mellemliggende periode får de unge støtte af en personlig mentor og deltager i fire heldagsarrangementer med temaerne ‘Optimisme’, ‘Vedholdenhed’, Ejerskab’ og ‘Integritet’ samt en 3-dages boostcamp.
  • Børnehjælpsdagen har udviklet Empower4U og samarbejder med virksomheden True North om selve indholdet i projektet, der er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.
  • Aktuelt er 37 unge i alderen 17-23 år i gang med et forløb, der strækker sig fra oktober 2017 til maj 2018.
  • Læs mere om Empower4U
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.