27. juni 2019, 09:26 Af: Sylvia Blazejowski

EMPOWER4U: FASE 2 ER I LUFTEN MED 50 UNGE

Børnehjælpsdagen styrker unge med anbringelsesbaggrund, så de får bedre forudsætninger for at mestre overgangen til voksenlivet. EMPOWER4U, fase 2, skydes i gang med en stor camp.

EMPOWER4U: FASE 2 ER I LUFTEN MED 50 UNGE

Børnehjælpsdagen styrker unge med anbringelsesbaggrund, så de får bedre forudsætninger for at mestre overgangen til voksenlivet. EMPOWER4U, fase 2, skydes i gang med en stor camp.
empower4u fase 2 er startet
EMPOWER4U, fase 2, er klar til launch! 50 nuværende og tidligere anbragte unge tager del i projektet sammen et stærkt hold af faglige medarbejdere fra Børnehjælpsdagen samt frivillige teamledere og mentorer. Foto: Børnehjælpsdagen.

Børnehjælpsdagens signaturprojekt, EMPOWER4U, går i luften med fase 2 i starten af juli måned. Dermed kan 50 unge med anbringelsesbaggrund se frem til et personligt udviklingsforløb på knapt 1 år. Målet er at ruste de unge til at mestre overgangen fra anbragt til egen tilværelse ved at styrke deres personlige og sociale kompetencer.

LÆS OGSÅ: “Jeg føler mig selvsikker, motiveret og klar”

Følgeforskningen i projektets fase 1 har dokumenteret, at det giver mening at styrke de unges selvtillid og selvværd, så deres generelle trivsel bliver forbedret.

“Det betyder, at de unge bliver bedre mentalt rustet til at udvikle de faglige kompetencer, som både forskning og efterværnsindsats har en tendens at fokusere på. Vi må så at sige hjælpe de unge til at blive til nogen, før de kan blive til noget”, forklarer Børnehjælpsdagens projektchef Maria Deria.

Selvindsigt er første skridt

Forløbet bliver kickstartet med en uges camp, hvor de unge deltagere, der er i alderen 17-24 år, møder hinanden for allerførste gang. På camp’en skal de unge arbejde med en række læringsaktiviteter, der handler om at øge kendskabet til sig selv og egne kompetencer – på en sjov, engagerende og vedkommende måde.

Børnehjælpsdagens grundtanke med EMPOWER4U er, at de personlige og sociale kompetencer er helt afgørende i forhold til at sikre, at de unge også mentalt er rustet til at kunne varetage en selvstændig voksentilværelse.

“Man skal simpelthen have en vis portion trivsel, før man kan lære nyt og udvikle sig fagligt. Det er en grundtanke, som er dokumenteret gennem følgeforskning af tidligere læringsprojekter. Forskningen viser blandt andet, at det er svært at lagre ny læring, hvis man mangler livsduelighed og robusthed”, forklarer Maria Deria.

EMPOWER4U er teoretisk og forskningsmæssigt funderet i positiv psykologi med afsæt i individuelle styrker og ressourcer (Peterson & Seligman, 2004), resiliens (Mygind & Ørsted Andersen, 2017) samt optimal trivsel med fokus på realisering af potentialer (Seligman, 2011).

Projektets fase 2 bliver gennemført med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond, der også har støttet fase 1.

LÆS OGSÅ: Million-donation til en bedre overgang fra anbringelse til voksenliv

Børnehjælpsdagens EMPOWER4U
På afslutningsdagen i EMPOWER4U, fase 1, fik samtlige af de unge deltagere et gradueringsbevis, som skabte glædestårer og gav anledning til mange gruppekram. Foto: Børnehjælpsdagen.

FAKTA BOKS

35 ud af 39 anbragte unge i alderen 17-23 år gennemførte forløbet i Empower4U, fase 1, med diplom. Følgende resultater blev opnået:

  • 100 % af de unge og 95,24% af deres mentorer vurderer, at de har tilegnet sig redskaber, som er direkte anvendelige og overførbare til deres hverdag.
  • 97,14 % af de unge og 95,24% af deres vurderer, at de har styrket troen på sig selv og egne evner og formåen (handletillid og handleevne).
  • 97,14 % af de unge og 85,71 % af deres mentorer vurderer, at de er blevet mere livsduelige, hvilket betyder, at deltagerne har opnået øget bevidsthed om egne potentialer.

FAKTA BOKS

De unge, der var med i fase 1, har blandt andet fået større selvværd, selvtillid, tro på egen mestring, vedholdenhed og netværk. Flere af deltagerne udtrykker, at projektet direkte har ændret deres liv:

  • “Jeg troede bare, at jeg skulle være på kontanthjælp resten af mit liv. Og til sommer skal jeg på SU”.
  • “Jeg har fået venskaber for livet”.
  • “Jeg har fået håb og tro på mig selv. Jeg har fået redskaber, så jeg kan gøre stort set alt”.
  • “Uanset hvilken situation jeg står i, så hviler jeg nu så meget i mig selv, at jeg kan træffe beslutninger i stedet for at gå i panik.“
  • “Jeg tror virkelig, at forløbet har reddet mit liv – uden at jeg skal sige det med overdrivelse”.
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.