15. november 2020, 13:46 Af: Sylvia Blazejowski

EMPOWER4U – FØR OG EFTER: RIKKE, 18 ÅR

Børnehjælpsdagens signatur-projekt EMPOWER4U har givet Rikke mere selvsikkerhed og tro på egne evner. Her fortæller hun selv om den forandring, hun har været igennem.

EMPOWER4U – FØR OG EFTER: RIKKE, 18 ÅR

Børnehjælpsdagens signatur-projekt EMPOWER4U har givet Rikke mere selvsikkerhed og tro på egne evner. Her fortæller hun selv om den forandring, hun har været igennem.
EMPOWER4U har skabt stor positiv forandring for Rikke. Hun blev anbragt i 2013 – og har siden skiftet fire gange, mellem institutioner og plejefamilie. I dag bor hun i en lejlighed for sig selv (efterværn). Foto: Privat.

18-årige Rikke er blandt de 40 nuværende eller tidligere anbragte unge, der har deltaget i Børnehjælpsdagens signaturprojekt EMPOWER4U . Hun har dermed været igennem et personligt udviklingsforløb, der både har styrket hendes sociale og personlige kompetencer.

Forløbet har samlet set givet Rikke mere mental robusthed samt konkrete redskaber til at klare hverdagen ‘på egne ben’. Kun en måned efter at Rikke startede på EMPOWER4U, stod hun nemlig over for en stor forandring i sit liv. Hun skulle flytte fra sin plejefamilie og i egen lejlighed, hvilket også indebar, at hun skulle flytte til en helt ny by.

I dag bor Rikke for sig selv, og det går rigtigt godt. Hun har klare planer for sin fremtid og drømmer om at arbejde på et plejehjem, hvor hun kan gøre en forskel for de ældre.

Rikkes egne ord om EMPOWER4U og hvad indsatsen har betydet for hende:


Hvordan vil du beskrive dig selv før EMPOWER4U?

“Jeg var meget usikker på mig selv. Jeg lyttede ikke til min egen krop og stod ofte i situationer, hvor jeg var presset og ikke kunne sige fra. Jeg havde angst for at skulle flytte for mig selv, alene i egen lejlighed. Jeg var simpelt bange for, om jeg kunne tage vare på mig selv – om jeg kunne betale regninger og passe lejligheden”.

Hvordan vil du beskrive dig selv efter EMPOWER4U?

“Jeg har fået en masse værktøjer, og jeg stoler på mig selv. Jeg siger til mig selv: ‘hvis det er det, du vil, så er det dét, du gør! ‘. På den måde fokuserer jeg nu på mine egne ønsker. Jeg tager ejerskab og styring over mit eget liv! Og det går godt i lejligheden – hvis der er udfordringer, så får jeg dem løst”.

Hvad er det, der gør, at EMPOWER4U virker?

“Det er nok noget med formen. Vi skal ikke bare lytte til nogle voksne, der snakker. Vi bliver inddraget, og vi er derfor selv med til at skabe indholdet. Vi får også meget konkrete redskaber, som vi kan bruge i hverdagen. Samtidig er der er masser af empati og motivation – både blandt de voksne og fra de andre unge i gruppen. Vi har et fællesskab, hvor vi motiverer hinanden. Vi er alle unge, der vil noget med vores liv, men vi har bare ikke vidst, hvordan vil skulle nå derhen.”

Hvordan ser du på din fremtid – i forhold til uddannelse og job?

“Jeg er i gang med social- og sundhedsuddannelsen og er færdig til sommer 2021. Jeg er motiveret for at gennemføre. Og jeg har også et drømmejob. Jeg vil gerne arbejde på et plejehjem. Jeg vil gerne være en inspiration for de ældre – og vise dem, at selvom du bliver gammel, så kan du stadig få en god afslutning på livet. Jeg har en plan for min fremtid – det er også noget af det, vi har talt om i EMPOWER4U. At sætte sig mål og have en plan”.

En gruppe af de unge deltagere i EMPOWER4U, fase 2. Rikke sidder på forreste række, yderst til højre, i stribet bluse. Foto: Børnehjælpsdagen.

Kort om Børnehjælpsdagens signaturprojekt EMPOWER4U

 • EMPOWER4U har til formål at styrke udsatte, anbragte unge, så de bliver mere mentalt robuste – og dermed har bedre forudsætninger for at klare overgangen fra anbringelse til selvstændigt voksenliv, og få sig et godt job, gerne kombineret med en forudgående uddannelse.
 • I praksis er der tale om et personligt udviklingsforløb på et år – med fokus på at styrke de unges personlige og sociale kompetencer gennem individuelle målsætninger for hver enkelt ung. Forløbet videreføres med en personlig rådgivning og støtte til den enkelte henimod den uddannelse/job, som den unge drømmer om. Forløbet slutter først, når den unge ikke længere har behov for/ønsker støtte og rådgivning.
 • EMPOWER4U tager afsæt i teorierne bag positiv psykologi, herunder PERMA-modellen og indlæringen sker i et oplevelses- og kropsorienteret program.
 • Børnehjælpsdagen har udviklet indholdet i EMPOWER4U gennem de sidste tre år. True North har bistået med udvikling af undervisningen. EMPOWER4U startede i 2017 og er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.
 • Følgeforskning for EMPOWER4U udarbejdes for Børnehjælpsdagen af DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. De foreløbige resultater viser, at styrker man de unge menneskers selvværd og selvtillid, får de en handlingstillid og handlekraft, der er vedvarende.
 • Læs mere om EMPOWER4U

FAKTA BOKS

 • 97% af de unge, der deltog i 2017-2018 (slut april 2018) er (pr. 31.12.2019) i arbejde eller under uddannelse.
 • 87% af de unge der deltog i 2019-20 (slut august 2020) er (pr. 14.08.2020) i arbejde eller under uddannelse.
 • 100 % af de unge og 95% af deres mentorer vurderer, at de har tilegnet sig redskaber, som er direkte anvendelige og overførbare til deres hverdag.
 • 97% af de unge og 86% af deres mentorer vurderer, at de er blevet mere livsduelige, hvilket betyder, at deltagerne har opnået øget bevidsthed om egne potentialer.

FAKTA BOKS

De unge, der var med på hold 1, har blandt andet fået større selvværd, selvtillid, tro på egen mestring, vedholdenhed og netværk. Mange af deltagerne udtrykker, at projektet direkte har ændret deres liv:

 • “Jeg troede bare, at jeg skulle være på kontanthjælp resten af mit liv. Og til sommer skal jeg på SU”.
 • “Jeg har fået venskaber for livet”.
 • “Jeg har fået håb og tro på mig selv. Jeg har fået redskaber, så jeg kan gøre stort set alt”.
 • “Uanset hvilken situation jeg står i, så hviler jeg nu så meget i mig selv, at jeg kan træffe beslutninger i stedet for at gå i panik”.
 • “Jeg tror virkelig, at forløbet har reddet mit liv – uden at jeg skal sige det med overdrivelse”.
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.