22. februar 2018, 17:00 Af: Sylvia Blazejowski

EMPOWER4U: “Jeg føler mig selvsikker, motiveret og klar”

Børnehjælpsdagens signaturprojekt 'Empower4U' har skabt yderst positive resultater for 20-årige Xenia, der snart er klar til at flytte fra sin plejefamilie og 'stå på egne ben'.

EMPOWER4U: “Jeg føler mig selvsikker, motiveret og klar”

Børnehjælpsdagens signaturprojekt 'Empower4U' har skabt yderst positive resultater for 20-årige Xenia, der snart er klar til at flytte fra sin plejefamilie og 'stå på egne ben'.
Xenia har boet hos en plejefamilie, siden hun var halvandet år. Hun deltager i Empower4U for at få styrket sine personlige og sociale kompetencer - og dermed blive mere parat til voksenlivet. Foto: Kim Agersten.

20-årige Xenia er blandt de 37 anbragte unge, der aktuelt deltager i Børnehjælpsdagens signaturprojekt ‘Empower4U’. Dermed har hun siden oktober 2017 været i gang med et personligt udviklingsforløb, hvor hun – med støtte fra Børnehjælpsdagen og en tilknyttet mentor -, får styrket sin mentale robusthed. Dét skal give hende bedre forudsætninger for at klare sig selv, når hun på et tidspunkt flytter fra sin plejefamilie.

“Jeg ønsker at komme stærkere ud ‘på den anden side’, så jeg kan blive endnu mere klar til voksenlivet. Det er en af grundene til, at jeg har valgt at deltage i Empower4U. Jeg følte, at jeg manglede et skub til at komme videre her i livet, så kunne gå målrettet efter de drømme, som jeg havde og stadig har”, forklarer Xenia, der har boet hos sin plejefamilie, siden hun var halvandet år.

Større selvforståelse og selvsikkerhed

Netop målsætninger er et centralt omdrejningspunkt i Empower4U. I starten af forløbet fik alle de unge deltagere til opgave at formulere konkrete mål og arbejde efter disse. Xenia satte sig et mål om at håndtere sin angst på en mere konstruktiv måde og blive mere selvsikker.

“Jeg har opnået utrolig meget, siden forløbet startede. Jeg har lært, hvor vigtigt det er at lytte til min krop og mit sind. Jeg har fået en større forståelse for, hvorfor jeg af og til reagerer, som jeg gør – og hvorfor jeg nogle gange bare er trist. Den forståelse gør, at jeg ikke er så usikker længere. Jeg er generelt blevet et gladere menneske”, forklarer Xenia, der hver uge får sparring af sin mentor.

Xenias positive udvikling har haft stor betydning for hendes hverdag. Hun har for eksempel fået mod på at starte i skole igen, hvilket hun ellers havde opgivet. Desuden har hun fået sat skub i en personlig blog – blogbyxenia – som skal vise andre unge, at man sagtens kan blive til noget stort, selvom man kommer fra dårlige vilkår.

Motiveret for at skabe fremtiden

Den store drøm er, at bloggen kan blive Xenias levevej – og det tegner godt, da hun er begyndt at få samarbejder med forskellige firmaer. Hun er blevet mere seriøs og professionel i sit blog-arbejde, der også giver stor værdi på et personligt plan: hun møder mange mennesker og udfordrer dermed sig selv i forhold til sin angst.

“Mine foreløbige resultater i Empower4U har påvirket mig utroligt positivt i forhold til min blog, da jeg føler mig selvsikker, motiveret og klar til et helt nyt liv – og til et liv, som jeg selv har tænkt mig at opbygge og være glad og tilfreds med. I stedet for at for at give op, hver gang en mulighed byder sig, står jeg ved mine mål og drømme”, afslutter Xenia, der forventer at flytte i egen lejlighed inden for et års tid.

Xenias forløb i Empower4U slutter af med en 3- dages boostcamp i påsken 2018, hvor hun – sammen med de andre deltagere – blandt andet får bevis sine gode resultater.

Xenia tumler både med angst og psykiske komplikationer. Gennem sit forløb i Empower4U har hun lært at håndtere disse mentale udfordringer på en mere konstruktiv måde. Det har gjort hende mere sikker på sig selv og skabt grobund for sociale relationer med de andre unge, der deltager i projektet. Foto: Kim Agersten.

I løbet af sit 8-måneders forløb i Empower4U har Xenia blandt andet deltaget i fire én-dag-arrangementer sammen med de andre unge. Her er det tv-værten Bubber, der er oplægsholder under et arrangement i København. Temaet er 'Integritet'. Foto: Kim Agersten.

Kort om Børnehjælpsdagens signaturprojekt Empower4U

  • Empower4U har til formål at styrke udsatte, anbragte unge, så de bliver mere mentalt robuste – og dermed har bedre forudsætninger for at klare overgangen fra anbringelse til selvstændigt voksenliv.
  • I praksis er der tale om et personligt udviklingsforløb på otte måneder – med fokus på at styrke de unges personlige og sociale kompetencer gennem individuelle målsætninger for hver enkelt ung.
  • Empower4U tager afsæt i videnskabelige metoder til accelereret indlæring i et oplevelses- og kropsorienteret program.
  • Forløbet i Empower4U starter med 5-dages boostcamp og slutter af med en graduering, hvor de unge modtager bevis på, hvad de har gennemgået. I den mellemliggende periode får de unge støtte af en personlig mentor og deltager i fire heldagsarrangementer med temaerne ‘Optimisme’, ‘Vedholdenhed’, Ejerskab’ og ‘Integritet’ samt en 3-dages boostcamp.
  • Børnehjælpsdagen har udviklet Empower4U og samarbejder med virksomheden True North om selve indholdet i projektet, der er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.
  • Aktuelt er 37 unge i alderen 17-23 år i gang med et forløb, der strækker sig fra oktober 2017 til maj 2018.
  • Læs mere om Empower4U
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.