26. oktober 2017, 11:46 Af: Sylvia Blazejowski

Empower4U: “I er min anden familie”

Empower4U: “I er min anden familie”

20-årige Sabine, der strækker armen i vejret, føler, at hun har fået en ny familie. Hun har netop været på bootcamp sammen med 40 andre unge, som led i Børnehjælpsdagens nye projekt 'Empower4U. Foto: Børnehjælpsdagen.

“Kære allesammen. Tusind tak for, at I vil være en del af at starte en fantastisk rejse sammen med mig. I ved jo, at jeg har sagt, at I er min anden familie, og det mener jeg. I har været med til at ændre mit liv, som jeg rigtig gerne vil takke jer for. På gensyn allesammen!”. 

De rørende ord tilhører 20-årige Sabine, der er blandt de 40 unge deltagere i Børnehjælpsdagens nye projekt ‘Empower4U’. I efterårsferien blev projektet kickstartet med en 5-dages bootcamp, hvor de unge tog et stort skridt mod en bedre fremtid. Alle befinder de sig i samme situation – de står på tærsklen til et selvstændigt voksenliv, efter at have været anbragt i pleje eller på en institution.

Med afsæt i camp’en gennemgår de unge nu et intensivt udviklingsforløb over de næste otte måneder, hvor de får styrket deres mentale robusthed – herunder deres personlige og sociale kompetencer. Denne indsats skal give dem bedre forudsætninger for et godt voksenliv.

Udvikling gennem relationer og fællesskab 
Et særligt fokus i Empower4U er at bevidstgøre de unge om, hvor vigtigt det er at have relationer til andre mennesker samt have tillid til egen handling. Forskning viser, at især sociale netværk har stor betydning for det gode liv. Det er også derfor, at de unge gennemgår forløbet med støtte fra en personlig mentor, som de selv har valgt.

“Premieren på Empower4U har været overvældende vellykket. Det har været magisk at opleve, hvordan de unge fandt modet frem til at træde ud af deres komfortzone og ind i fællesskabet med de andre. Gode relationer og social støtte er forudsætningen for at man kan udvikle sig – og hold nu op, hvor har de unge rykket”,  forklarer Børnehjælpsdagens projektchef og master i Positiv Psykologi; Lene Eriknauer, der tillige er chefkonsulent i ledelse og psykologi.

Børnehjælpsdagen har udviklet Empower4U og samarbejder med virksomheden True North om selve indholdet – blandt andet en række reflektions- og kommunkationsøvelser. En del af disse øvelser blev de unge introduceret for på bootcamp’en. Projektet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond over en 2-årig periode.

BAGGRUND FOR EMPOWER4U

Det er dokumenteret, at overgangen fra barn til voksen ofte er problematisk og svær for den unge, der er anbragt (KL, 2016). Dertil har mange af de unge en bekymrende handlemåde i forhold til bevægelse, kost og risikoadfærd set i betragtning af, at de snart er på vej ud af anbringelsessystemet og skal stå ‘på egne ben’ (SFI, 2015). Børnehjælpsdagens projekt ‘Empower4u’ udspringer fra denne viden og dermed det behov, de unge har for støtte.

EMPOWER4U: "Vælg at gøre i dag til en fantastisk dag!". Det er et klart budskab til de unge, at de selv kan tage styring over eget liv, herunder tanker og handlinger. Nicolai Moltke-Leth, der leder virksomheden True North, holder inspirationsoplæg på bootcamp'en. Foto: Børnehjælpsdagen.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.