17. maj 2024, 09:11 Af: Nina Schive

Vi søger en erfaren udviklingskonsulent til at styrke læring og samarbejde for anbragte børn i Danmark

Du får ansvar for at etablere flere samarbejder om finansiering af indsatser, sikre god dokumentation og afrapportering og bidrage til vores egne læringsprocesser og vidensopsamling og -formidling.

Vi søger en erfaren udviklingskonsulent til at styrke læring og samarbejde for anbragte børn i Danmark

Du får ansvar for at etablere flere samarbejder om finansiering af indsatser, sikre god dokumentation og afrapportering og bidrage til vores egne læringsprocesser og vidensopsamling og -formidling.
Pige står med Børnehjælpsdagens logo på ryggen

Søg denne nyoprettede seniorstilling som udviklingskonsulent hos Børnehjælpsdagen!

Vil du spille en nøglerolle i at sikre bæredygtige sociale indsatser til anbragte børn og unge? Kan du skabe meningsfulde samarbejder om at gøre en forskel for de børn, der har allermest brug for et aktivt civilsamfund? Kan du løfte og optimere dokumentationsarbejde, så vi lærer mere systematisk af vores erfaringer og kan dokumentere vores resultater? Er du ambitiøs, og har du lyst til at være en del af en topdedikeret organisation, som er tæt på sin målgruppe og i rivende udvikling?

I Børnehjælpsdagen arbejder vi for at styrke livskvalitet, livsmestring og lige muligheder for anbragte børn og unge. Det gør vi gennem aktiviteter for flere tusinde børn året rundt, der skaber fællesskaber og traditioner (julefester, sommertræf, styrkedage, feriecamps), gennem længerevarende styrkeforløb (EMPOWER4U) og gennem direkte uddelinger (af computere og realisering af drømme). Vi oplever et massivt behov for vores hjælp og ventelister til alle vores aktiviteter, og derfor ønsker vi at udvide vores aktivitetsniveau. Derfor har vi brug for dig!

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores direktør og et stærkt, dedikeret og erfarent lille team af projektledere, som både er fagligt stærke og har hjertet fuldt og helt med i aktiviteterne med børnene. Du får ansvar for at etablere flere samarbejder om finansiering af indsatser, sikre god dokumentation og afrapportering og bidrage til vores egne læringsprocesser og vidensopsamling og -formidling.

Du bliver den første udviklingskonsulent i Børnehjælpsdagen, og du vil opleve stærk hold-ånd, klare visioner og mærkbare resultater. Den rigtige kandidat vil kunne vokse i vores organisation i takt med vores udvikling.

Dine opgaver:

 • Fondsansøgninger, afrapportering og overblik over frister, samarbejdsmuligheder og udviklingsprocesser i Børnehjælpsdagen og med nuværende og nye samarbejdspartnere.
 • Systematisering af dokumentations- og læringsarbejdet på tværs af Børnehjælpsdagens indsatser ud fra målepunkterne i vores tværgående faglige metode.
 • Udvikling og bearbejdning af spørgeskemaer og løbende opfølgning samt indgåelse af aftaler med eksterne evaluatorer.
 • Indsamling og formidling af viden og erfaring fra aktiviteter og anden kontakt med målgruppen.
 • Bistå ved etablering af nye samarbejder med kommuner og virksomheder.
 • Koordinator for interne udviklingsprocesser sammen med direktøren.

Derudover løfter vi alle tværgående opgaver, hjælper hinanden og løser stort som småt i en lille organisation med et stort formål.

Dine kompetencer:

 • Du har flere års erfaring med fondssamarbejde – du er dygtig og effektiv til at skrive en god fondsansøgning og indfange og konkretisere den forskel, vi ønsker at gøre sammen.
 • Du er struktureret og god til at skabe systematik og overblik.
 • Du er en dygtig facilitator og koordinator, der inddrager målgruppe, kollegaer og samarbejdspartnere relevant og kompetent.
 • Du har erfaring med at indhente, bearbejde og formidle data – både statistik, spørgeskemaer og kvalitativ data, og du har enten selv været eller har erfaring med at samarbejde med evaluator, herunder definere opgaver og indgå aftaler med eksterne evaluatorer.
 • Du er en dygtig og effektiv formidler – særlig på skrift.
 • Du er digital indfødt og har blik for at optimere processer gennem systemer og automatisering.
 • Du er en målrettet og venlig kollega, der har lyst til at bidrage både fagligt og socialt.
 • Du har min. 5 års erhvervserfaring, og du er har demonstreret synlige resultater inden for arbejdsområdet fra dine tidligere ansættelser.

Vi tilbyder:

Du bliver en del af et kompetent og dybt engageret arbejdsmiljø, hvor vi er drevet af sagen og de seje børn og unge, vi møder derude. Vi er målrettede og ambitiøse, men vi har også stor omsorg for hinanden og en hverdag med plads til både alvor og sjov. Pt. er vi 11 ansatte på sekretariatet. Sidste trivselsmåling (marts 2024) viste 100% trivsel og tillid.

Stillingen er en fast stilling på 37 timer. Arbejdsstedet er Børnehjælpsdagens sekretariat på Strandlodsvej 7, 2300 København S. Tiltrædelse 1. august (der kan tages hensyn til planlagt ferie). Løn efter kvalifikationer, men som NGO er vi ikke lønførende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør, Sofie Hugo, på sh@bhd.dk eller telefon 2636 1500. Vil du gerne tale med en kommende kollega, er du velkommen til at kontakte projektchef, Ida Lissau Jacobsen, på ij@bhd.dk eller telefon 3530 9307.

Send ansøgning og CV til post@bhd.dk senest søndag den 2. juni kl. 24. Første samtaler gennemføres mandag den 10. juni og anden samtaler onsdag den 19. juni. Herimellem vil der være test og en lille skriveopgave. Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Om Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen har 120 års erfaring med at hjælpe anbragte børn og unge i Danmark. Langt de fleste anbragte børn og unge kender Børnehjælpsdagen og smiler, når de tænker på os. Mange af børnene følger vi helt fra barnsben og hjælper sidenhen ind i voksenlivet med styrkeforløb for unge i overgangen fra anbringelsen. Vi samarbejder tæt med institutioner, plejefamilier og ikke mindst børn og unge selv om at skabe aktiviteter, der spiller relevant ind i børn og unges nære virkelighed. Vi møder børn og unge med tiltro og ambitioner og med stærkt fagligt afsæt i forskningen inden for den positive psykologi. Hvert år får flere tusinde anbragte børn og unge gavn af Børnehjælpsdagens indsatser. Vores formålsparagraf rummer ambitionen om at nå ud til alle anbragte børn og unge i Danmark. Læs mere på www.bhd.dk


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.