22. juli 2015, 12:23 Af: Sylvia Blazejowski

Behov for IT-hjælp til børn i pleje

Plejebørn mangler computere til skolebrug, men langt fra alle kan få hjælp fra kommunen

Behov for IT-hjælp til børn i pleje

Plejebørn mangler computere til skolebrug, men langt fra alle kan få hjælp fra kommunen
Plejemor, Anne Marie Petersen, sammen med plejebørnene David, 11 år, og Cecilie, 17 år.
Plejemor, Anne Marie Petersen, sammen med plejebørnene David, 11 år, og Cecilie, 17 år. David, anbragt via Københavns kommune, har fået besked om, at kommunen ikke yder tilskud til en computer. Cecilie har derimod fået 5000 kroner til en ny PC fra sin anbringende kommune, Tårnby. Hertil har hun suppleret med egne sparepenge. Foto: Børnehjælpsdagen

Særligt de 10-13-årige plejebørn halter bagud i den teknologiske udvikling. Det konkluderer Børnehjælpsdagen i en ny, stor behovsundersøgelse blandt 1898 plejebørn fra hele landet. 43 % i denne aldersgruppe har deres egen pc, mens gennemsnits-tallet er 63 %* for børn, der ikke er anbragt uden for hjemmet.

“Det er bekymrende, at plejebørnene mangler et vigtigt læringsredskab, som dagens digitale skolesystem forudsætter. Forskningen viser ellers tydeligt, at uddannelse er nøglen til en bedre fremtid for disse udsatte børn, der ofte har haft en turbulent opvækst”, udtaler Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl.

Hun påpeger, at computeren får endnu større betydning i undervisningen efter sommerferien, hvor nye IT-læringsmål træder i kraft qua skolereformen.

Uklart hvem der har ansvaret

Der hersker imidlertid tvivl om, hvem der har ansvaret for at sikre den digitale opgradering. For eksempel kan plejebørn i 29 kommuner få bevilliget støtte til en PC via særlige puljer eller ordninger, mens 15 andre kommuner giver klart afslag på computer-ansøgninger.

Det viser en rundspørge, som Børnehjælpsdagen har foretaget blandt landets 98 kommuner. Resultatet er, at mange plejebørn føler sig forskelsbehandlet – og i yderste konsekvens har de forskellige vilkår for at gennemføre en uddannelse.

“Børnehjælpsdagen mener, at KL og kommunerne bør tage teten på dette område, netop fordi IT-redskaber i forhold til anbragte børns skolegang er så vigtig. Vi mener samtidig, at alle landets kommuner skal give støtte til computere efter ens praksis, så børnene ikke føler sig forskelsbehandlet. Deres fremtidsmuligheder bør ikke afhænge af hvilken kommune, de er anbragt igennem”, udtaler Ina Thorndahl.

Plejebørn kan nu søge Børnenes IT-Fond

Børnehjælpsdagen har på baggrund af behovsundersøgelsen valgt at udvide Børnenes IT-Fond, så plejebørn – ned til 10 år – nu også kan søge om en PC. Hidtil har computer-uddelingerne været rettet mod børn, der er anbragt på børnehjem.

Sideløbende vil Børnehjælpsdagen gerne i dialog med både KL og kommunerne. Ønsket er, at kommunerne får ens praksis for bevilling af computere til såvel plejebørn, som alle andre børn, der er anbragt uden for hjemmet.

LÆS MERE OM BØRNENES IT-FOND OG DE NYE KRITERIER FOR ANSØGNING

*Gallup Børne- og Ungdomsindex 2014.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder
Smid en kommentar

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.