15. januar 2020, 08:28 Af: Sylvia Blazejowski

KOMMENTAR: VI SKAL STYRKE ANBRAGTE UNGE TIL AT TAGE EJERSKAB OVER EGET LIV

Børnehjælpsdagen: De anbragte unge kan være med til at skabe en god anbringelse - og en bedre fremtid for dem selv. Vi skal hjælpe de unge til at forstå deres muligheder, ressourcer og styrker.

KOMMENTAR: VI SKAL STYRKE ANBRAGTE UNGE TIL AT TAGE EJERSKAB OVER EGET LIV

Børnehjælpsdagen: De anbragte unge kan være med til at skabe en god anbringelse - og en bedre fremtid for dem selv. Vi skal hjælpe de unge til at forstå deres muligheder, ressourcer og styrker.
Statsminister, Mette Frederiksen, vil sikre bedre anbringelser. Det er så godt!! Men det er ikke kun systemets ansvar. Det kræver også en indsats og et ejerskab fra den enkelte unge, og de vil gerne!

KOMMENTAR: Ina Thorndahl, direktør i Børnehjælpsdagen:

I Børnehjælpsdagen påskønner og bifalder vi, at vores Statsminister ønsker bedre vilkår for anbragte børn og unge i Danmark ved bl.a. at sikre bedre anbringelser og tidlig indsats. Det er givet, at vores anbringelsessystem trænger til et løft – for det har kørt i samme spor i mange år. Især vil vi gerne have større fokus på, hvad sker der, når anbringelsen slutter? Hvordan sikrer vi, at de unge mennesker får en god overgang til et selvstændigt voksenliv? Hvordan styrker vi konkret de unge, så de har robusthed – det vil sige mod og handlekraft – til at stå på egne ben og lykkes med at få uddannelse, job mv.?

Seks unge med anbringelsesbaggrund har i en kronik i Dagbladet Politiken givet deres bud på 10 punkter – ydre omstændigheder / forhold – som, de mener, skal forbedres på anbringelsesområdet. En kronik som Statsministeren refererer til i sin nytårstale og som f.eks. omhandler mere stabile sagsbehandlere, flere positive forventninger, tidligere indsats, inddragelse osv. I Børnehjælpsdagen bakker vi op om et øget fokus på disse emner, som også vi genkender fra vores daglige arbejde med mange anbragte børn og unge i Danmark hvert eneste år.

Udover at opruste ”systemet”, så vil vi gerne også sætte fokus på, hvordan vi hjælper de unge med at opruste sig selv. De unge er ikke ansvarlige for deres anbringelse, men de er i sidste ende ansvarlige for deres fremtid. Eller som Statsministeren selv udtrykker det i nytårstalen: “Ethvert menneske har grundlæggende ansvaret for sit eget liv”. Det hænger i øvrigt fint sammen med de unges egne ønsker om at afskaffe forventningsfattigdommen.

Du skal tage ejerskab over dit eget liv

I Børnehjælpsdagen stiller vi de krav, som de unge efterlyser. Vi arbejder for, at anbragte unge tager ejerskab over deres liv gennem empowerment. Vi tror på de unge, og vi støtter op om deres egne drømme for fremtiden – og vi ved, at de har mange ressourcer og potentialer, som vi kan være med til at udfolde. Vi træner de unge, så de står stærkere i modvind, og selv kan rejse sig, når de (som alle unge)  engang imellem snubler på livets vej.

Gennem vores udviklingsforløb EMPOWER4U arbejder de unge deltagere med sig selv – både på et socialt og personligt plan. De får kendskab til deres stærke og svage sider og lærer, hvordan de bedst kan drage fordel af disse. De opnår handlekraft og handlingstillid, så de kan gå efter deres drømme og mål i livet. De oplever, at deres eget engagement og egen vedholdenhed lønner sig – og at de har større indflydelse på deres hverdag og fremtid, end de havde regnet med.

Så ja, en anbringelse skal naturligvis være tryg, stabil og en rigtig løsning for det enkelte barn / ung. Det er så godt, at vores Statsminister sætter fokus på det! Ydre omstændigheder og vilkår kan dog ikke stå alene. For når anbringelsen ophører, så kan afgrunden være dyb. Vi skal derfor hjælpe de unge til at finde styrke, glæde, vilje, mod og håb ”i deres eget indre”. Positiv psykologi og personlige træningsforløb er den metode, som Børnehjælpsdagen tager afsæt i – med gode resultater. Vores følgeforskning dokumenterer, at det virkelig kan gøre en forskel at styrke selvværd og selvtillid – og at de ændringer er vedvarende! Mange af de unge, som har været igennem et forløb, opdager, at de selv rummer mange svar og løsninger, som skaber et godt og selvstændigt voksenliv. Derfra skal vi naturligvis alle være klar til at bakke op om deres fremtidsdrømme.

LÆS OGSÅ: Million-donation til en bedre overgange fra anbringelse til voksenliv (EMPOWER4U)
LÆS OGSÅ: EMPOWER4U, fase 2, er i luften med 50 unge
LÆS OGSÅ: EMPOWER4U er ‘mind-blowing’

SE VIDEO OM EMPOWER4U:

Ejerskab over eget liv: Unge deltagere fra Børnehjælpsdagens signatur projekt EMPOWER4U, fase 2, der er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. Foto: Børnehjælpsdagen.

Kort om Børnehjælpsdagens signaturprojekt EMPOWER4U

 • EMPOWER4U har til formål at styrke udsatte, anbragte unge, så de bliver mere mentalt robuste – og dermed har bedre forudsætninger for at klare overgangen fra anbringelse til selvstændigt voksenliv, og få sig et godt job, gerne kombineret med en forudgående uddannelse.
 • I praksis er der tale om et personligt udviklingsforløb på et år – med fokus på at styrke de unges personlige og sociale kompetencer gennem individuelle målsætninger for hver enkelt ung. Forløbet videreføres med en personlig rådgivning og støtte til den enkelte henimod den uddannelse/job, som den unge drømmer om. Forløbet slutter først, når den unge ikke længere har behov for/ønsker støtte og rådgivning.
 • EMPOWER4U tager afsæt i teorierne bag positiv psykologi, herunder PERMA-modellen og indlæringen sker i et oplevelses- og kropsorienteret program.
 • Børnehjælpsdagen har udviklet indholdet i EMPOWER4U gennem de sidste 3 år. True North har bestået med udvikling af undervisningen. EMPOWER4U startede i 2017 og er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.
 • Følgeforskning for EMPOWER4U udarbejdes for Børnehjælpsdagen af DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. De foreløbige resultater viser, at styrker man de unge menneskers selvværd og selvtillid, får de en handlingstillid og handlekraft, der er vedvarende.
 • Læs mere om EMPOWER4U

FAKTA BOKS

35 ud af 39 anbragte unge i alderen 17-23 år gennemførte forløbet i EMPOWER4U, fase 1, med diplom. Følgende resultater er opnået:

 • 97,14 % af de unge er i dag (pr. 31.12.19) i arbejde eller uddannelse.
 • 100 % af de unge og 95,24% af deres mentorer vurderer, at de har tilegnet sig redskaber, som er direkte anvendelige og overførbare til deres hverdag.
 • 97,14 % af de unge og 95,24% af deres vurderer, at de har styrket troen på sig selv og egne evner og formåen (handletillid og handleevne).
 • 97,14 % af de unge og 85,71 % af deres mentorer vurderer, at de er blevet mere livsduelige, hvilket betyder, at deltagerne har opnået øget bevidsthed om egne potentialer.

FAKTA BOKS

De unge, der var med i fase 1, har blandt andet fået større selvværd, selvtillid, tro på egen mestring, vedholdenhed og netværk. Mange af deltagerne udtrykker, at projektet direkte har ændret deres liv:

 • “Jeg troede bare, at jeg skulle være på kontanthjælp resten af mit liv. Og til sommer skal jeg på SU”.
 • “Jeg har fået venskaber for livet”.
 • “Jeg har fået håb og tro på mig selv. Jeg har fået redskaber, så jeg kan gøre stort set alt”.
 • “Uanset hvilken situation jeg står i, så hviler jeg nu så meget i mig selv, at jeg kan træffe beslutninger i stedet for at gå i panik”.
 • “Jeg tror virkelig, at forløbet har reddet mit liv – uden at jeg skal sige det med overdrivelse”.
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.