15. november 2017, 10:20 Af: Sylvia Blazejowski

Konference: fokus på udsatte børn og unges vej til læring

Børnehjælpsdagen deltager på konferencen "Children and Youth on the Edge: Collaborative innovations in education" den 16.-17. november 2017

Konference: fokus på udsatte børn og unges vej til læring

Børnehjælpsdagen deltager på konferencen "Children and Youth on the Edge: Collaborative innovations in education" den 16.-17. november 2017
Foto: Colourbox.

Hvordan kan samfundet hjælpe udsatte børn og unge bedre? Hvordan sikrer vi, at de unge kommer videre fra folkeskolen og over i uddannelse? Hvordan kan vi bedst støtte dem i at opnå et godt, selvstændigt voksenliv?

Det er nogle af de spørgsmål, der ligger til grund for den stort anlagte konference: ”Children and Youth on the Edge: Collaborative innovations in education” den 16.-17. november 2017 på University College Absalon i Roskilde.

Henover de to dage samles en bred gruppe af forskere samt fagfolk fra ind- og udland – eksempelvis undervisere, terapeuter, konsulenter, ledere, pædagoger og socialrådgivere – for at dele viden om emnet, søge svar og løsninger.

Udsatte børn og unge skal styrkes mentalt

Børnehjælpsdagen er partner på konferencen og står bag en workshop, torsdag den 16. november, med titlen: “Using neuro-affective teachings as a tool of strengthening children in-care”.

“Formålet er at belyse vigtigheden af de unges personlige, sociale og emotionelle kompetencer som en forudsætning for læring. Vi vil gerne dele vores viden og erfaring med at bruge PERMA modellen og neuro-affektive metoder til at udvikle netop disse kompetencer hos udsatte børn og unge i alderen 6-23 år”, forklarer Ina Thorndahl, der er direktør i Børnehjælpsdagen.

De senere år har organisationen arbejdet strategisk med at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark, så de har bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse, komme i arbejde og blive selvstændige voksne. Indsatsen omfatter dog alt andet end faglig læring – fokus er i stedet rettet mod at ruste de unge på et menneskeligt, mentalt og fysisk plan.

“Mange af de unge, som vi arbejder med, har oplevet et massivt svigt, de har traumer og døjer med både lavt selvværd og selvtillid. Vi støtter dem blandt andet i at identificere deres personlige styrker, mestre egne evner og indgå i nære relationer. Dermed opbygger vi deres mentale robusthed og sundhed, der giver basis for flere positive resultater i de faglige læringsituationer”, afslutter Ina Thorndahl.

Børnehjælpsdagen har senest igangsat projektet ‘Empower4U’, der omfatter et 8-måneders udviklingsforløb for anbragte / udsatte unge i alderen 17-23 år. Projektet er i høj grad baseret på neuro-affektiv psykologi og metoder.

Children and Youth on the Edge: Collaborative innovations in education

KONFERENCENS HOVEDTALERE:

Professor Kenneth J. Gergen (USA)
Founding member, President of the Taos Institute

Dr. Larry Espe (CA)
Former superintendent of a school district located in northeastern British Columbia, Canada

Ingebjørg Mæland (NO)
Head of the the school UngInvest AIB

KONFERENCENS PARTNERE:

The Taos Institute (USA), UngInvest AIB (NO), University College Absalon (DK), Børnehjælpsdagen (DK)

KONFERENCENS SPONSORER / BIDRAGSYDERE:

Hogeschool de Kempel (NL), Egmont Fonden (DK), Kronprinsparets Fond (NO), Center for Ungdomsforskning – CeFU (DK), Norwegian University of Science and Technology – NYNU (NO), Læringskonsulenterne (DK), The Danish Evaluation Institute – EVA (DK)

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.