19. august 2021, 14:10 Af: Nina Schive

Prisoverrækkelse af Lillebrorprisen og Børnehjælpsprisen 2021

Social- og ældreminister Astrid Krag overrakte priserne, som en hyldest til de potentialer og ressourcer, som alle anbragte børn og unge har!

Prisoverrækkelse af Lillebrorprisen og Børnehjælpsprisen 2021

Social- og ældreminister Astrid Krag overrakte priserne, som en hyldest til de potentialer og ressourcer, som alle anbragte børn og unge har!
Social- og ældreminister Astrid Krag til Børnehjælpsdagens prisuddeling sammen med modtageren af Børnehjælpsprisen 2021; Gitte Mai Mostel (tv.) og modtageren af Lillebrorprisen 2021; Fransiska Mannerup (th.) Foto: Kim Agersten.

Selvfølgelig kan man få succes, trods en svær barndom som anbragt!

Børnehjælpsdagen stod den 19. august bag en revitaliseret ny prisuddeling, med et ønske om fokus på et positivt syn omkring anbragte børn og unge. Prisuddelingen afspejler anbringelsesområdets 2 sider: en Lillebrorpris, der hylder en ung anbragt og en Børnehjælpspris, der hylder, de der er omkring de anbragte. De to priser blev overrakt til prismodtagerne af social- og ældreminister Astrid Krag.

LillebrorPrisen 2021 gik til 25-årige Fransiska Mannerup. Hun blev anbragt som 2-årig og har – trods alle odds og en svær opvækst – opnået en lang række personlige og faglige mål.

Børnehjælpsprisen 2021 gik til 45-årige Gitte Mai Mostel. Hun er leder på det opholdssted, Home, hvor hun selv blev anbragt som ung. I dag er hun en stor støtte for opholdsstedets unge – og har særligt fokus deres uddannelse.

Med priserne følger 10.000 kroner til hver prismodtager samt et flot canvas, af den amerikansk-basilianske kunstner Romero Britto.

Inspirerende succeshistorier

Børnehjælpsdagen arbejder hver dag med at styrke de sociale og personlige kompetencer hos anbragte børn og unge i Danmark. Målet er at give dem bedre forudsætninger for at få en uddannelse og et godt arbejde, og dermed et selvstændigt voksenliv.

Alle Børnehjælpsdagens indsatser tager afsæt i positiv psykologi, forskningsområdet, der fokuserer på menneskers psykiske sundhed og trivsel. Når man mikser det med de store potentialer og mange ressourcer, som alle anbragte børn og unge indeholder, skaber det succeshistorier! Og det er de individuelle små succes’er, der er med til at skabe øget handlekraft, -tillid og handleevne hos hver enkelt anbragt ung!

Med Børnehjælpsdagens revitaliserede prisuddeling ønsker vi at understøtter det positive sigte.

Prisuddelingen bringer lys på de vigtige succeshistorier, som kan inspirere og motivere – både de unge, der ønsker at skabe sig et godt voksenliv og alle dem, der ønsker at forbedre vilkårene for udsatte børn og unge i Danmark.

Aktuelt er ca. 13.500 børn og unge anbragt uden for hjemmet i Danmark – repræsenteret i hver eneste kommune i landet. Børnehjælpsdagen når årligt direkte ud til over 9.000 af disse anbragte med vores arbejde.

Kort om de to priser:

Børnehjælpsdagens Lillebror Pris – Årets indsats
Tildeles en anbragt eller tidligere anbragt, som har gennemgået en positiv udvikling og/eller har taget ejerskab over eget liv. Læs mere her

Børnehjælpsprisen – Årets støtte
Tildeles en person, som har ydet en ekstraordinær indsats for et eller flere anbragte børn eller anbringelsesområdet generelt. Læs mere her

Det er Børnehjælpsdagens Priskomité udpeger de to prismodtagere på baggrund af indstillinger fra offentligheden.

Galleri
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.