8. februar 2019, 08:00 Af: Sylvia Blazejowski

Million-donation til en bedre overgang fra anbringelse til voksenliv

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 3.175.000 kr. til Børnehjælpsdagens signatur-projekt Empower4U, fase 2, der blandt andet omfatter en ny indsats kaldet 'Drømmejob'.

Million-donation til en bedre overgang fra anbringelse til voksenliv

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 3.175.000 kr. til Børnehjælpsdagens signatur-projekt Empower4U, fase 2, der blandt andet omfatter en ny indsats kaldet 'Drømmejob'.
De unge deltagere fra Børnehjælpsdagens Empower4u
De unge deltagere fra Empower4u, fase 1. Foto: Børnehjælpsdagen,

Børnehjælpsdagen har modtaget en flot donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 3.175.000 kr., som er øremærket signatur-projektet Empower4U, fase 2.

Projektet er målrettet 50 unge, der gennem et personligt udviklingsforløb, bliver styrket i overgangen fra deres anbringelse til et selvstændigt voksenliv. Fokus er rettet mod at opruste de unges personlige og sociale kompetencer, så de bliver mere robuste og får bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv.

LÆS OGSÅ: Empower4U: “Det giver mig værdi at være mentor”

Baggrunden for projektet er, at mange tidligere anbragte unge har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. En stor del har psykiske lidelser, og ca. 45 % har som 24-årige hverken uddannelse eller job.

Som et nyt led i Empower4U bliver de unge derfor støttet i at forfølge deres ‘drømme-job’ eller uddannelse, som for mange er en udfordring. Det sker ved, at de unge bliver ‘matchet’ med en række relevante virksomheder, der ønsker at bistå med sparring og traineeforløb. Målet er, at mindst 20 af de unge gennemgår et traineeforløb i en virksomhed, og at mindst 10 kommer i arbejde eller går i gang med en uddannelse.

Børnehjælpsdagens EMPOWER4U
På afslutningsdagen i EMPOWER4U, fase 1, fik samtlige af de unge deltagere et gradueringsbevis, som skabte glædestårer og gav anledning til mange gruppekram. Foto: Børnehjælpsdagen.

Et afsæt i succesfulde resultater

Empower4U, fase 2, bliver realiseret i kølvandet på fase 1, der har opnået flotte resultater (se faktaboks). 35 ud af 39 anbragte unge gennemførte over knapt et år forløbet i fase 1, hvilket i sig selv er skelsættende. Normalt er frafaldet væsentligt større ved længerevarende tiltag med anbragte unge.

Flere af de unge i fase 1 blev under forløbet motiveret til at tage livsforandrende beslutninger, som for eksempel at flytte i egen bolig og starte på/genoptage en uddannelse. Et par fik nyt arbejde, som de stadig bestrider.

LÆS OGSÅ: Empower4U: “Jeg føler mig selvsikker, motiveret og klar”

“Vi er meget taknemmelige for, at Den A.P. Møllerske Støttefond giver os mulighed for at fortsætte og udvikle Empower4U. Vores forskningsresultater fra projektets første fase viser, at det er muligt – over et forløb – at styrke de anbragte unge, så de opnår mere handletillid og -kraft, og dermed tager ejerskab og “action” i deres liv. Det forbedrer deres forudsætninger for at kunne klare sig selv”, udtaler Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl.

“Vi glæder os samtidig til at udvikle den nye indsats, som vi kalder ‘Drømmejob’, hvor vi i samarbejde med erhvervslivet hjælper de unge ud på arbejdsmarkedet med den personlige støtte og faglige sparring, som de har behov for. Vi ved, at de unge mennesker har masser af ressourcer og potentialer, som også kan komme virksomhederne til gode. Det er win-win for begge parter”, afslutter hun.

Fokus på forankring og forskning

Empower4U er udviklet af Børnehjælpsdagen med stærk inspiration og bistand fra virksomheden True North. Den A.P. Møllerske Støttefond har også støttet projektets fase 1 med 1,4 millioner kr.

Forventet opstart for de unge i Empower4U, fase 2, er ultimo juni 2019.

I forlængelse af projektet vil Børnehjælpsdagen gå i dialog med interesserede kommuner med henblik på en forankringsproces, så de unges forløb kobles bedre til de offentlige tilbud, herunder efterværn. Projektresultaterne vil, lige som i fase 1, blive dokumenteret med en forskningsbaseret evaluering.

FAKTA BOKS

35 ud af 39 anbragte unge i alderen 17-23 år gennemførte forløbet i Empower4U, fase 1, med diplom. Følgende resultater blev opnået:

  • 100 % af de unge og 95,24% af deres mentorer vurderer, at de har tilegnet sig redskaber, som er direkte anvendelige og overførbare til deres hverdag.
  • 97,14 % af de unge og 95,24% af deres vurderer, at de har styrket troen på sig selv og egne evner og formåen (handletillid og handleevne).
  • 97,14 % af de unge og 85,71 % af deres mentorer vurderer, at de er blevet mere livsduelige, hvilket betyder, at deltagerne har opnået øget bevidsthed om egne potentialer.

FAKTA BOKS

De unge, der var med i fase 1, har blandt andet fået større selvværd, selvtillid, tro på egen mestring, vedholdenhed og netværk. Flere af deltagerne udtrykker, at projektet direkte har ændret deres liv:

  • “Jeg troede bare, at jeg skulle være på kontanthjælp resten af mit liv. Og til sommer skal jeg på SU”.
  • “Jeg har fået venskaber for livet”.
  • “Jeg har fået håb og tro på mig selv. Jeg har fået redskaber, så jeg kan gøre stort set alt”.
  • “Jeg tror virkelig, at forløbet har reddet mit liv – uden at jeg skal sige det med overdrivelse”.
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.