15. januar 2020, 11:58 Af: Sylvia Blazejowski

Nuværende og tidligere anbragte: Sådan tager vi styringen over vores liv!

Spørg ikke kun hvad "systemet" kan gøre for dig men også, hvad du kan gøre for dig selv!

Nuværende og tidligere anbragte: Sådan tager vi styringen over vores liv!

Spørg ikke kun hvad "systemet" kan gøre for dig men også, hvad du kan gøre for dig selv!
Seks unge med anbringelsesbaggrund har taget skeen i den anden hånd! De har fået indsigt i egne styrker og ressourcer, som de nu bruger til at skabe positivt forandring med i deres liv. Foto: Børnehjælpsdagen.

I debatten om at hjælpe anbragte børn og unge er der mange gode ideer til, hvad “systemet” kan gøre for målgruppen. Imidlertid er der masser af ressourcer og kompetencer i anbragte børn og unge. Og de skal også i spil!

Det handler blandt andet om at tage ejerskab og styring over eget liv, hvilket sker, når organisationen Børnehjælpsdagen træner tidligere og nuværende anbragte unge gennem udviklingsforløbet EMPOWER4U. De unge får styrket deres personlige og sociale kompetencer – og dermed både deres handlekraft og handlingstillid og tro på fremtiden. De unge oplever at blive mere robuste, så de kan klare de udfordringer, enhver ung oplever, og at de selv rummer mange svar og løsninger i forhold til at få en god overgang fra anbringelse til en selvstændig tilværelse. Målet er et godt job, som den enkelte unge trives ved – gerne som afslutningen på en uddannelse, de selv har taget ejerskab over.

Mød seks af de unge, der har deltaget / deltager i EMPOWER4U: Tobias, Cecilie, Emilie, Victor, Natascha og Tobias G.

De har alle haft anbringelser tæt ind på livet – både i plejefamilier og på institutioner. Her nedenfor deler de deres erfaringer og indsigter med at tage ejerskab for eget liv. Erfaringer, som de også håber, vil inspirere andre unge, der står i samme situation – på tærsklen til voksenlivet.

TOBIAS, 23 år. 
“Ejerskab kan være game-changing! Jeg har altid været utrolig god til at manipulere og tage offer-rolle – det var lidt sådan, jeg kom igennem min barndom. Nu har jeg valgt at tage kontrol over mit liv, og er kommet tættere på mit drømmestudie. Jeg er blevet heldig nok til at være unge-teamleder i EMPOWER4U, og jeg hjælper en masse andre unge med at optimere en ellers hård start på livet. Det havde ikke været muligt, hvis jeg ikke var blevet oplyst om, hvor meget det egentlig betyder at tage styring over sit eget liv. Jeg har sat en masse delmål for fremtiden for at gøre det nemmere at opnå mit store mål, som er at blive optaget på pædagogseminaret og færdiggøre en uddannelse der”.

Anbragt i 12 år, siden 2008. Har primært boet i plejefamilie.

CECILIE, 19 år.
“Det vigtigste, jeg har lært, er at bruge vedholdenhed i forhold til min skole og tage ejerskab i forhold til at blive mere selvstændig. Jeg stoler mere på mig selv, men også ”råbe” op, hvis der er noget, jeg gerne vil have trumfet igennem hos min sagsbehandler. Jeg synes, det er vigtigt at erkende sine egne fejl. For at kunne det, så skal man kende sig selv, og ikke glemme eller skjule det, man har været igennem. Man skal ikke være bange for at fejle og selvom, det ikke er rart de første 100 gange, så vil jeg mene, at jo flere gange, man gør det, jo nemmere bliver det – og derved bliver det nemmere at tage styring over sit liv”.

Anbragt i 3,5 år år. Anbragt første gang i 2016. Har boet både på institution og i plejefamilie.

EMILIE, 19 år. 
“Noget af det vigtigste, jeg har lært, er, at jeg er god nok, og at jeg ikke skal tænkte på, hvad andre tænker om mig. Og så har jeg fundet ud af, at det er okay, at jeg har store drømme og ambitioner for mig selv og mit liv. Jeg bruger vedholdenhed til at færdiggøre min HF, som er med til at skabe positiv forandring i mit liv. Jeg bruger også selvdisciplin i forhold til skole, men også i forhold til det at bo i egen lejlighed”.

Anbragt i 11 år. Anbragt første gang i 2009. Har altid boet på institution.

VICTOR, 20 år. 
“Jeg har fået fantastiske værktøjer til, hvordan jeg tøjler mine følelser og tanker. Før havde jeg altid en følelse af, at jeg ikke var god nok og gik med ubehagelige tanker og ensomhed. Det har i længden givet mig en vis ro og frihed. Jeg har lært at tage ansvar over mit eget liv, og derved tør jeg at være anderledes med god samvittighed. Jeg udfordrer mig selv til at være en løve. For at komme derud og jage mine mål. Ikke vente til at tingene sker. Men til at få tingene til at ske. At være sulten for et liv, der er mindre end almindeligt. For at være sulten for vækst! Jeg har to langsigtede mål. Det ene er, at jeg vil studere International business i University of the Sunshine Coast i Australien. Det andet er, at jeg skal blive bedre til at tage imod hjælp, som bliver tilbudt mig – det er nok det, jeg har sværrest ved”.

Anbragt i 15 år, siden 2005. Har tidligere boet på institution. Bor nu i plejefamilie.

NATASCHA, 24 år.
“Jeg har lært mine styrker at kende i forhold til diverse udfordringer, som jeg nu end måtte støde ind i på min vej. Generelt har jeg lært, at jeg faktisk er stærkere, end jeg selv går og tror! Jeg har sat mig et mål om at tabe mig. Det er et stort vægttab, men med nogle af de redskaber, jeg har fået fra EMPOWER4U er jeg sikker på, at det nok skal lykkes! Når du sætter foden i jorden, retter ryggen og tager det her ejerskab, så er det bare en helt fantastisk følelse at stå tilbage med”.

Anbragt i 22 år, siden 1996. Har altid boet i plejefamilie.

TOBIAS G., 19 år.
“Jeg har fundet ud af, at jeg selv skal bestemme, og at andre ikke skal bestemme over mig. Det er vigtigt at være sig selv og være afklaret med egne handlinger og konsekvenser i sit liv. Når jeg er nedtrykt, så tænker jeg på EMPOWER4U og bruger de ressourcer, jeg har lært. Jeg vender det til noget positivt. Jeg drømmer om at arbejde som maskinfører, og det vil jeg opnå ved at gennemføre kurser, som jeg er tilmeldt. Jeg vil finde et praktiksted og evt. komme i lære”.

Anbragt siden 2017 og er stadig anbragt. Bor hos en plejefamilie.

Kort om Børnehjælpsdagens signaturprojekt EMPOWER4U

 • EMPOWER4U har til formål at styrke udsatte, anbragte unge, så de bliver mere mentalt robuste – og dermed har bedre forudsætninger for at klare overgangen fra anbringelse til selvstændigt voksenliv, og få sig et godt job, gerne kombineret med en forudgående uddannelse.
 • I praksis er der tale om et personligt udviklingsforløb på et år – med fokus på at styrke de unges personlige og sociale kompetencer gennem individuelle målsætninger for hver enkelt ung. Forløbet videreføres med en personlig rådgivning og støtte til den enkelte henimod den uddannelse/job, som den unge drømmer om. Forløbet slutter først, når den unge ikke længere har behov for/ønsker støtte og rådgivning.
 • EMPOWER4U tager afsæt i teorierne bag positiv psykologi, herunder PERMA-modellen og indlæringen sker i et oplevelses- og kropsorienteret program.
 • Børnehjælpsdagen har udviklet indholdet i EMPOWER4U gennem de sidste tre år. True North har bistået med udvikling af undervisningen. EMPOWER4U startede i 2017 og er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.
 • Følgeforskning for EMPOWER4U udarbejdes for Børnehjælpsdagen af DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. De foreløbige resultater viser, at styrker man de unge menneskers selvværd og selvtillid, får de en handlingstillid og handlekraft, der er vedvarende.
 • Læs mere om EMPOWER4U

FAKTA BOKS

35 ud af 39 anbragte unge i alderen 17-23 år gennemførte forløbet i EMPOWER4U, fase 1, med diplom. Følgende resultater er opnået:

 • 97,14 % af de unge er i dag (pr. 31.12.19) i arbejde eller uddannelse.
 • 100 % af de unge og 95,24% af deres mentorer vurderer, at de har tilegnet sig redskaber, som er direkte anvendelige og overførbare til deres hverdag.
 • 97,14 % af de unge og 95,24% af deres vurderer, at de har styrket troen på sig selv og egne evner og formåen (handletillid og handleevne).
 • 97,14 % af de unge og 85,71 % af deres mentorer vurderer, at de er blevet mere livsduelige, hvilket betyder, at deltagerne har opnået øget bevidsthed om egne potentialer.

FAKTA BOKS

De unge, der var med i fase 1, har blandt andet fået større selvværd, selvtillid, tro på egen mestring, vedholdenhed og netværk. Mange af deltagerne udtrykker, at projektet direkte har ændret deres liv:

 • “Jeg troede bare, at jeg skulle være på kontanthjælp resten af mit liv. Og til sommer skal jeg på SU”.
 • “Jeg har fået venskaber for livet”.
 • “Jeg har fået håb og tro på mig selv. Jeg har fået redskaber, så jeg kan gøre stort set alt”.
 • “Uanset hvilken situation jeg står i, så hviler jeg nu så meget i mig selv, at jeg kan træffe beslutninger i stedet for at gå i panik”.
 • “Jeg tror virkelig, at forløbet har reddet mit liv – uden at jeg skal sige det med overdrivelse”.
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.