3. december 2020, 17:45 Af: Sylvia Blazejowski

NY FORSKNING: EMPOWER4U STYRKER ANBRAGTE OG UDSATTE UNGE I UDDANNELSE OG JOB

Børnehjælpsdagen og Aarhus Universitet offentliggør opsigtvækkende forskningsresultater fra efterværnsprojektet EMPOWER4U->DRØMMEJOB.

NY FORSKNING: EMPOWER4U STYRKER ANBRAGTE OG UDSATTE UNGE I UDDANNELSE OG JOB

Børnehjælpsdagen og Aarhus Universitet offentliggør opsigtvækkende forskningsresultater fra efterværnsprojektet EMPOWER4U->DRØMMEJOB.
Børnehjælpsdagens efterværnstilbud: Flotte forskningsresultater offentliggjort
Her er den så! Forskningsrapporten fra DPU, Aarhus Universitet, der dokumenterer markante resultater fra Børnehjælpsdagens efterværnstilbud for anbragte og udsatte unge.

Børnehjælpsdagens efterværnstilbud: Hvordan sikrer vi, at anbragte og udsatte unge får en god overgang til et selvstændigt voksenliv? Det er et centralt spørgsmål, som Regeringen og mange aktører inden for anbringelsesområdet i øjeblikket har et stort fokus på.

Børnehjælpsdagen kan nu offentliggøre markante forskningsresultater fra efterværnsindsatsen EMPOWER4U -> DRØMMEJOB. Det sker i samarbejde med DPU, Aarhus Universitet, der har fulgt indsatsen siden 2017.

Deltagerne er anbragte eller tidligere anbragte unge i alderen 17-24 år, der har gennemgået et udviklingsforløb på knapt 1½ år, hvor de 1) har fået styrket deres personlige og sociale kompetencer og 2) har fået individuel rådgivning og støtte til at igangsætte en uddannelse eller få sig et job.

Opsigtsvækkende: “langt over middel” – på relativt kort tid

Forskningsrapporten omfatter målinger af 35 unge, der gennemførte et forløb i Børnehjælpsdagens efterværnstilbud EMPOWER4U i 2017-18 (hold 1) samt 38 unge, der gennemførte forløbet i 2019-20 (hold 2). Resultaterne i forskningsrapporten viser to opsigtsvækkende forhold:

VIDEO: De unge opnår handlingstillid – projektchef Maria Deria

1. De unge har opnået væsentlig større handlingstillid, handleevne og handlingskraft, målt som “self-efficacy”. Begrebet er udviklet af Albert Bandura og skal forstås som et personligt tanke- og handleredskab, hvor det mere er tankerne og troen på egne evner, der forårsager en tydelig adfærdsændring – frem for de faktiske evner.

2. Den øgede self-efficacy har medført styrket motivation hos de udsatte unge. Resultaterne viser samtidig, at 97% af deltagerne fra hold 1 nu er i uddannelse eller beskæftigelse, og at 87% af deltagerne fra hold 2 (som delvist blev gennemført under Corona nedlukning) er kommet i uddannelse eller beskæftigelse.

VIDEO: Indsats med markante resultater – direktør Ina Thorndahl

Effektmålingen måles i Cohens D. Den er 0,69 for deltagerne på hold 2, hvilket forskerne beskriver som “langt over en middel effekt”. Opsigtsvækkende er, at en eftermåling på det hold 1 – 1½ år efter de unges deltagelse – viser en stigning på 0,11, i forhold til målingen, umiddelbart efter forløbets afslutning. Det er usædvanligt, at effekten stiger over tid, EFTER endt forløb.

Fremtidsudsigt: Styrkede unge i uddannelse og job

Følgeforskningen dokumenterer samlet set, at de unge, der har deltaget i Børnehjælpsdagens efterværnstilbud, har udviklet sig markant på forholdsvis kort tid. Og de bliver ved med at udvikle sig positivt efter forløbets afslutning. Indsatsen har altså en selvforstærkende effekt.

“Det er meget interessante resultater. De vidner om, at deltagelse i Børnehjælpsdagens efterværnstilbud EMPOWER4U har en langtidseffekt, idet de unge implementerer deres læringsudbytte og fortsætter med at bruge det efter endt forløb. Alt i alt har EMPOWER4U vist sig at have en afgørende forskel på mange anbragte eller tidligere anbragte unge på vejen over i voksenlivet””, forklarer forsker Louise Tidmand, DPU, Aarhus Universitet.

VIDEO: resultaterne skabes af de unge – direktør Ina Thorndahl

Børnehjælpsdagens mantra “man skal blive til nogen, før man bliver til noget” bliver også tydeligt virkeliggjort og dokumenteret i resultaterne:

“Vi har fundet en metode, vi mener kan gøre en stor forskel i arbejdet med udsatte unge. Start med at styrke dem som mennesker, socialt og personligt, så de opnår forøget livsduelighed, herunder større tro på egne evner. De får dermed “benzin” til selv i større omfang at tage del i deres udvikling henimod et selvstændigt voksenliv. Dermed bliver deres forudsætninger for at kunne klare sig selv i egen bolig, gennemføre en uddannelse og få sig et arbejde væsentligt forøget”, forklarer Børnehjælpsdagens direktør Ina Thorndahl.

VIDEO: En resultatskabende metode – direktør Ina Thorndahl

Ud over Aarhus Universitet er EMPOWER4U blevet fulgt nøje af en styregruppe med en repræsentant fra Socialstyrelsen, Metodecentret samt Den A.P. Møllerske Støttefond, der har støttet projektet med over 4 mio. kroner.

Forankring: Kommunesamarbejde – plads til flere unge

Projektets evne til at få de unge i beskæftigelse eller uddannelse i den afsluttende del, er centralt. Dette spor bliver forstærket i 2021, hvor Børnehjælpsdagen udruller EMPOWER4U->DRØMMEJOB i samarbejde med en række kommuner.

“Vi håber, at vores resultater og erfaringer vil inspirere endnu flere kommuner til at samarbejde – til gavn og glæde for deres anbragte unge, der står på tærsklen til voksenlivet. Prisen pr. ung i vores forløb, der varer ca. halvandet år, er under 30.000 kroner. Så indsatser med resultater for anbragte unge behøver ikke at være dyre”, afslutter Ina Thorndahl.

VIDEO: Kommunesamarbejde i fremtiden – direktør Ina Thorndahl

I alt har 9 kommuner foreløbig sagt ja til et samarbejde med Børnehjælpsdagen om næste hold. Det drejer sig om Hvidovre, Ishøj, Næstved, Ringsted, Kerteminde, Nyborg, Ikast-Brande, Kolding og Vejen. Det betyder, at 48 unge, der er/har været anbragt af disse kommuner, deltager på EMPOWER4U hold 3 – med opstart i uge 7.

Unge til EMPOWER4U bootcamp
På bootcampen mødte de unge hinanden for første gang - og der blev hurtigt dannet et stærkt fællesskab og nye venskaber! Foto: Børnehjælpsdagen.

Kort om Børnehjælpsdagens efterværnstilbud EMPOWER4U

  • EMPOWER4U har til formål at styrke udsatte, anbragte unge, så de bliver mere mentalt robuste – og dermed har bedre forudsætninger for at klare overgangen fra anbringelse til selvstændigt voksenliv, og få sig et godt job, gerne kombineret med en forudgående uddannelse.
  • I praksis er der tale om et personligt udviklingsforløb på et år – med fokus på at styrke de unges personlige og sociale kompetencer gennem individuelle målsætninger for hver enkelt ung. Forløbet videreføres med en personlig rådgivning og støtte til den enkelte henimod den uddannelse/job, som den unge drømmer om. Forløbet slutter først, når den unge ikke længere har behov for/ønsker støtte og rådgivning.
  • EMPOWER4U tager afsæt i teorierne bag positiv psykologi, herunder PERMA-modellen og indlæringen sker i et oplevelses- og kropsorienteret program.
  • Børnehjælpsdagen har udviklet indholdet i EMPOWER4U gennem de sidste tre år. True North har bistået med udvikling af undervisningen. EMPOWER4U startede i 2017 og er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.
  • Følgeforskning for EMPOWER4U udarbejdes for Børnehjælpsdagen af DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. De foreløbige resultater viser, at styrker man de unge menneskers selvværd og selvtillid, får de en handlingstillid og handlekraft, der er vedvarende.
  • Læs mere om EMPOWER4U
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.