26. august 2020, 11:22 Af: Sylvia Blazejowski

Ny Lillebror Pris hylder anbragte unge og indsatser på anbringelsesområdet

Med to kategorier anerkender Børnehjælpsdagen både unge anbragte, der har skabt egen-udvikling samt personer, der har gjort en forskel for en specifik ung eller anbringelsesområdet generelt.

Ny Lillebror Pris hylder anbragte unge og indsatser på anbringelsesområdet

Med to kategorier anerkender Børnehjælpsdagen både unge anbragte, der har skabt egen-udvikling samt personer, der har gjort en forskel for en specifik ung eller anbringelsesområdet generelt.
Indstil din kandidat til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2020 senest den 1. oktober 2020.

Børnehjælpsdagens Lillebror Pris er blevet relanceret! Fra efteråret 2020 bliver prisen rettet specifikt mod anbringelsesområdet – og vil fremover dække over to ligeværdige kategorier: “Årets Indsats” og “Årets Støtte”.

“Året Indsats” tildeles en anbragt eller tidligere anbragt ung, som har gennemgået en positiv udvikling og/eller taget ejerskab over eget liv. ‘Årets Støtte’ tildeles en person, som har ydet en ekstraordinær indsats for et eller flere anbragte børn eller anbringelsesområdet generelt.

Spot på anbragte og anbringelser

Med relanceringen har Børnehjælpsdagen altså valgt at skærpe fokus mod organisationens egen målgruppe og kontaktflade: de anbragte børn og unge i Danmark samt de mange fag- og omsorgspersoner, som til dagligt beskæftiger sig med anbringelser – både lokalt og nationalt.

“Der er rigtig mange anbragte unge, som har gjort en kraftanstrengelse for at komme tættere på – eller opnå – et selvforsørgende og selvstændigt voksenliv. Dem vil vi gerne hylde. Ligeledes vil vi gerne anerkende de ildsjæle, som skaber bedre vilkår for det enkelte anbragte barn eller for anbragte børn generelt. I vores daglige arbejde møder vi unge og voksne, som i den grad fortjener et stort skulderklap”, forklarer Børnehjælpsdagens direktør Ina Thorndahl.

“Grundlæggende ønsker vi at honorere personer, der har ydet en særlig indsats og skabt positiv udvikling eller forandring. I den forbindelse ser vi på de ressourcer og potentialer, som disse personer rummer og har sat i spil. Det er nemlig et vigtigt afsæt for vores eget arbejde med at styrke anbragte børn og unge i Danmark”, afslutter hun.

Indstil nu og senest den 1. oktober 2020

Alle kan indstille kandidater til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2020. Det sker via en formular på www.bhd.dk/lillebror-prisen. Deadline for indstillinger er den 1. oktober 2020. Herefter bliver indstillingerne vurderet af Børnehjælpsdagens Priskomite, der udpeger de endelige prismodtagere – dvs. én person inden for hver kategori.

“Vi er afhængige af offentlighedens opbakning for at kunne uddele prisen. Så vi håber, at rigtig mange vil tage sig tiden til at skrive en indstilling og dermed gøre os opmærksomme på mulige kandidater”, opfordrer Ina Thorndahl.

Prismodtagerne bliver hyldet ved et flot arrangement på Københavns Rådhus tirsdag den 24. november 2020. Med prisen følger 10.000 kroner i hver kategori samt et unikt canvas med Børnehjælpsdagens ‘Lillebror’-figur, skabt af den verdenskendte kunstner Romero Britto.

Børnehjælpsdagens Lillebror Pris har eksisteret siden 1993. Tidligere har prisen været rettet mod organisationer, projekter eller indsatser, der har gjort en særlig forskel for børn og unge i Danmark. Udover, at den nye Lillebror Pris har fokus på anbringelsesområdet, så er den rettet mod enkeltpersoner i stedet for organisationer.

Børnehjælpsdagens ambassadører Sofie Lassen-Kahlke og Janus Bakrawi med det unikke canvas, som modtagerne af Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2020 får overrakt sammen med 10.000 kroner. Foto: Kim Agersten.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.