2. april 2017, 10:00 Af: Sylvia Blazejowski

15-årige Jeanette: “respekter de anbragte børns drømme”

Anbragte børn og unge delte ud af deres viden og erfaring til Egmont Fondens Børnetopmøde 2017.

15-årige Jeanette: “respekter de anbragte børns drømme”

Anbragte børn og unge delte ud af deres viden og erfaring til Egmont Fondens Børnetopmøde 2017.
Jeanette, der bor på opholdssted, er optaget af, at anbragte børn og unge bliver får en stemme - og at de bliver hørt af omverdenen. Foto: privat.

15-årige Jeannette, der er med i Børnehjælpsdagens Ungepanel, var blandt de unge deltagere til Egmont Fondens Børnetopmøde 2017. Hun har boet på samme opholdssted i de sidste ni år, og brænder for at skabe bedre vilkår for anbragte børn og unge i Danmark.

Her fortæller hun med egne ord og billeder om sin deltagelse i Børnetopmødet, der fandt sted den 1. april i København. 30 anbragte børn og unge – i alderen 14-16 år – var samlet for at dele deres personlige erfaringer og give ‘de voksne’ input til, hvordan man kan forbedre overgangen fra anbringelse til voksenliv, med særligt fokus på uddannelse.

Jeanette: "Dagen startede på Nordisk Film, hvor en masse unge fra både opholdssteder og plejefamilier blev samlet til denne begivenhed. Først stod vi alle sammen i en rundkreds, og vi skulle fortælle, hvad vi hed. Vi lavede en masse sjove lege, der alle sammen gik ud på at lære hinanden bedre at kende. Vi blev delt op i fire hold med hver vores selvopfundne navn'. Foto: privat.

Jeanette: "Vi fik snakket meget om alle de her relevante spørgsmål - om det med at være et anbragt barn eller en ung i forbindelse med skole, venner og tabuer. Det var super at møde en masse skønne, nye mennesker. Vi spiste også alle frokost sammen. Efter frokosten kom komikeren Christian Fuhlendorff og lavede stand op i et stykke tid". Foto: privat.

Jeanette: "Det vigtigste budskab, vi kom frem til på mit hold, var, at man som barn - så vel som voksen - skal acceptere de anbragte børn og unge. Man skal respektere, at de også kan have drømme og have deres egne holdninger. Og så skal man snakke sammen i klassen om det med at bo i pleje eller på opholdssted. Det er helt i orden og meget normalt". Foto: privat.

Jeanette: "Vi fik også en rundvisning på filmstudiet - og vi fik en ide om, hvad det var for et sted, og hvad de lavede der. Det var super godt. Det helt klart bedste ved dagen var at opleve andre anbragte børn og unge, der bor rundt omkring i Danmark - og høre hvilke meninger og holdninger, de har til de forskellige ting". Foto: privat.

Jeanette, th, deltog i Egmont Fondens Børnetopmøde 2017. Her ses hun sammen med 18-årige Silas, tv, der tidligere har været anbragt, og Børnehjælpsdagens projektleder, Ida Lissau Jacobsen, i midten. Både Silas og Jeanette er med i Børnehjælpsdagens Ungepanel. Foto: Børnehjælpsdagen.

BAGGRUND

Jeanette, 15 år, har boet på et opholdssted på Sjælland siden 2009. Hun går i folkeskole i 9. klasse.

Jeanette er med i Børnehjælpsdagens Ungepanel, der består af cirka 30 unge i alderen 15-29 år. Alle deltagere i panelet er anbragt uden for hjemmet – eller har tidligere været det. Ungepanelet giver input og idéer, der er med til at forbedre Børnehjælpsdagens arbejde med at styrke anbragte børn og unge i Danmark.

Jeanette deltog i Egmont Fondens Børnetopmøde, der fandt sted i København, lørdag den 1. april 2017. Her var 30 anbragte børn og unge i alderen 14-16 år samlet for at dele deres erfaringer og give konkrete anbefalinger, som fremadrettet skal være med til at kvalificere indsatserne på børne- og uddannelsesområdet.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.