1. november 2020, 08:00 Af: Nina Schive

‘Sæt Skub i Drømmene’ giver anbragte børn og unge lysten til at drømme og realisere

Børnehjælpsdagens nye indsats ‘Sæt Skub i Drømmene’ skal styrke anbragte børn og unges sociale og personlige kompetencer, i form af at afklare hvad de ønsker at opnå i livet.

‘Sæt Skub i Drømmene’ giver anbragte børn og unge lysten til at drømme og realisere

Børnehjælpsdagens nye indsats ‘Sæt Skub i Drømmene’ skal styrke anbragte børn og unges sociale og personlige kompetencer, i form af at afklare hvad de ønsker at opnå i livet.

Børnehjælpsdagens projekt ‘Drømmebanken’ har siden 2008 skabt positive, individuelle resultater for tusindevis af anbragte børn og unge, der har fået opfyldt deres største drømme. Nu udvides ‘Drømmebanken’ med en ny indsats: ‘Sæt Skub i Drømmene’. Det sker med økonomisk støtte fra Egmont Fonden på i alt 139.000 kroner.

Indsatsen har til formål at give anbragte børn og unge det første skridt på rejsen til at få realiseret drømme til virkelighed. Med det tidlige skridt i processen, har Børnehjælpsdagen fokus på at motivere og inspirere de unge mennesker til at (turde) sætte skub i deres drømme. Der sker ved hjælp af undervisningsmateriale, som skal hjælpe den enkelte med at sætte livsmål, hvorefter handlingsfasen er i fokus.

Processen omfatter følgende tre elementer, som den enkelte skal forholde sig til for at komme godt i gang:

1) Stil dig selv de tre vigtigste spørgsmål:
– Hvad vil jeg gerne opleve?
– Hvordan vil jeg gerne bidrage?
– Hvordan vil jeg gerne vokse?
2) Skab den rette energi – herunder fysisk og mental balance.
3) Del dine tanker med andre, der står i samme situation.

Nedenfor i videoen til de unge beskrives processen, som omfatter de tre elementer.

Når drømme bliver hørt og realiseret

I Danmark er der fortsat mange anbragte børn og unge, der ikke tør at drømme. Derfor er denne indsats betydelig vigtig og med til at sætte skub i drømmene, så den enkelte får klarhed over, hvad der skal til at for at få drømmen realiseret. Handlingsfasen og realisering af drømmene skal styrke og booste det enkelte barns og unges selvværd samt lysten og optimismen til at prøve mere i livet.

“Det at drømme om noget der kan ske i livet – er ikke en selvfølge. Mange anbragte børn og unge har enten lukket ned for at drømme, eller at de ikke tør at drømme sig væk i, at det der kommer til at ske noget godt. Derfor er indsatsen ‘Sæt Skub i Drømmene’ sat til værk for at give dem der ikke tør at drømme et skub, og dem der allerede drømmer – hjælpes videre til at realisere deres livsdrømme og dermed et tættere skridt mod et selvstændigt voksenliv – hvor den enkelte kan rumme mere”, fortæller projektchef, Susanne Jensen, fra Børnehjælpsdagen.

Med ‘Sæt Skub i Drømmene’ tager det enkelte barn eller unge styring over eget liv i form af at drømme om noget konkret og handle på det. Dette er med til at give dem velvilje og ejerskab af livets drømme, og hvordan de folder sig ud. Det er derfor vigtigt at bruge tiden fornuftigt og omringe sig af gode mennesker, der kan motivere én.

Evidensbaseret forskning skal motivere børn og unge til at drømme

Indsatsens undervisningsmateriale er udarbejdet af Børnehjælpsdagen i samarbejde med Frederik Banzhaf, Cand.Scient. i Idræt og Psykologi ved Aalborg Universitet. Samarbejdet højner dermed Børnehjælpsdagens teoretiske og praktiske viden i forhold til at motivere drømmene til realisering med det formål at styrke de anbragte børn og unge – både på det sociale og personlige plan.

“Vi glæder os til at gå i luften! Vi forventer at se flere anbragte børn og unge, der får lyst til at drømme og som får et overblik over, hvad de ønsker at opnå i livet”, fortæller projektchef, Susanne Jensen, fra Børnehjælpsdagen.

‘Sæt Skub i Drømmene’ bliver konkret udrullet gennem en række fysiske arrangementer, hvor anbragte børn og unge deltager sammen med deres voksne – dvs. enten plejeforældre eller pædagoger. Deltagerne arbejder sammen ud fra undervisningsmaterialet, der består af videoer og øvelser. Undervisningsmaterialet bliver også tilgængeligt online for dem, der gerne vil arbejde med det hjemmefra og det bliver sendt til alle ansøgere i ‘Drømmebanken’.

Børnehjælpsdagen har samarbejdet med Cand.scient. i Idræt og Psykologi, Frederik Banzhaf, om undervisningsmaterialet til 'Sæt Skub i Drømmene'. Frederik deler ud af viden og teori i en række videoer, der primært er målrettet til fagpersoner, pædagoger, plejeforældre mv.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.