12. november 2020, 11:00 Af: Nina Schive

‘Smagen af fællesskab’ skal styrke plejefamiliernes netværk

Børnehjælpsdagens nye projekt ‘Smagen af fællesskab’ har til formål at skabe netværk imellem plejebørn og plejefamilier – med fokus på at relationer og netværk bliver styrket.

‘Smagen af fællesskab’ skal styrke plejefamiliernes netværk

Børnehjælpsdagens nye projekt ‘Smagen af fællesskab’ har til formål at skabe netværk imellem plejebørn og plejefamilier – med fokus på at relationer og netværk bliver styrket.
Projektet 'Smagen af fællesskab' har fokus på at styrke plejefamiliernes livsrelationer og netværk. Fotokredit: Niels Lund Pedersen

Børnehjælpsdagens projekt ‘Smagen af fællesskab’ har til formål at skabe stærke netværk mellem plejefamilier, og det sker med økonomisk støtte fra Socialministeriet.

Det enkelte plejebarn kan oftest relatere sig til ensomhedens følelse og tanken om, at man er dét eneste barn, der ikke bor hjemme hos mor og far. Derfor er det vigtigt at skabe en relation iblandt disse plejebørn og plejefamilier med mulighed for at netværke og sparring. Projektets fremgangsmetode er at indbyde plejebørn og plejefamilier til at smage på et fællesskab.

Derfor er dette projekt ‘Smagen af fællesskab’ helt unikt, da det har sit fokus på at introducere plejefamilier for hinanden med det afsæt i at invitere dem til et selskab bestående af lækker mad og interessante samtaler. Hvorefter familierne skal vedligeholde det stærke netværk i form af personlige sammenkomst i løbet af 2021.

På tværs af hele Danmark vil 20 grupper bestående af to plejefamilier i hver gruppe dannes – så i alt vil 60 plejefamilier få glæde af dette fællesskab. Da ikke alle, plejefamilier, er i et netværk, er det interessant at se på mulighederne, og hvordan de kan matches med andre plejefamilier.

Madglæde skal danne livsrelationer

Netværket mellem 2 plejefamilier kan gavne familierne på flere områder. Plejebørnene får et større indblik i hvordan andre familier fungerer og samtidig kan plejebørnene få gavn af hinanden. Det stærke netværk mellem familierne kan skabe en tryghed for plejebørnene, øge deres nysgerrighed på andre børn af samme baggrund som én selv. Det skal også hjælpe plejebørnene til at opnå en fællesskabsfølelse.

“Dette projekt skiller sig ud fra andre projekter på den præmis, at mad konceptet bliver anvendt med den hensigt at det kan lede plejefamilier til at skabe et stærkt netværk. Det er en unik idé at anvende mad og aktivitet til at bane vejen for fremtidige stærke netværksmuligheder”, fortæller projektchef, Susanne Jensen, fra Børnehjælpsdagen.

Børnehjælpsdagen afholder et opstartsarrangement med hjælp fra Kokkelandsholdet, der står for anretning af nogle gode retter og grupperne bliver introduceret for hinanden. På opstartsarrangement vil der også være mulighed for at fordybe sig og være kreativ, når alle skal deltage i en aktivitet, der består af at lave en værtindegave. Formålet med denne aktivitet er at åbne op for emnet ‘taknemlighed’, og hvad det vil sige at værdsætte andres gode selskab.

Det unikke ved stærke livsrelationer

Grupperne skal på længere sigt ses hos hinanden på skift. Den ene familie har rollen som vært/ værtinder, mens den anden gruppe står for en aktivitet, der giver familierne mulighed for at ryste sammen, skabe et stærkere netværk og en positiv fællesskabsfølelse.

“Vi forventer at der bliver skabt nogle netværk, hvor både plejebørn og hele plejefamilier, finder støtte i hinanden. Det kan være svært at være plejebarn og ikke have det store netværk, så ‘Smagen af fællesskab’ skal være med til at skabe vedvarende og støttende netværk for plejebørnene”, fortæller projektchef, Susanne Jensen, fra Børnehjælpsdagen.

Grupperne sammensættes på baggrund af et spørgeskema udarbejdet af Børnehjælpsdagen, hvor fokus er på alder, geografi og andre interessefelt, med den tanke at grupperne matches på bedste vis og har et fælles interessefelt inden de mødes for første gang.

Smagen af fællesskab styrker relationer blandt plejefamilier med afsæt i fælles måltider. Dansk Gastronomisk Union stiller Kokkelandsholdet til rådighed, mens Lidl donerer gavekort til indkøb af råvarer. Fotokredit: Niels Lund Pedersen

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.