1. marts 2017, 09:37 Af: Kenneth Tingberg

Socialminister lytter til tidligere anbragte

Tre unge piger fra Projekt Netværket var forbi Christiansborg og socialminister Mai Mercado for at give deres erfaringer videre

Socialminister lytter til tidligere anbragte

Tre unge piger fra Projekt Netværket var forbi Christiansborg og socialminister Mai Mercado for at give deres erfaringer videre
Tidligere anbragte fra Projekt Netværket besøger socialminister Mai Mercado fra Det Konservative Folkeparti ( i midten). Med til mødet var også socialordfører Mette Abildgaard, ligeledes fra Det Konservative Folkeparti (til venstre). Foto: Børnehjælpsdagen.

Bliver børn og unge inddraget nok, når en anbringelse bliver iværksat?
Hvilken forskel gør det at være en del af en lokal netværksgruppe for tidligere anbragte?
Hvilke udfordringer står tidligere anbragte unge tilbage med den dag de bliver voksne?

Socialminister Mai Mercado fra Det Konservative Folkeparti havde mange spørgsmål til de tre unge, tidligere anbragte piger, der var inviteret ind på Christiansborg som repræsentanter for de voksengrupper, der er etableret under Projekt Netværket.

De tre piger er alle i starten af tyverne og har været en del af netværksgruppen “Vi kan klare det” i Aabenraa siden 2016. Med på mødet var også Projekt Netværkets leder, Marianne List, og Børnehjælpsdagens projektleder, Stine Enevold Valentin, som begge er med til at facilitere netværksgrupper i Aabenraa, Tønder og Haderslev.

Mødet, der fandt sted mandag 27. februar 2017, var sat op for at gøre opmærksom på Projekt Netværket og for at give tidligere anbragte en stemme i den politiske debat omkring anbringelser og livet efter en anbringelse.

“Vi kunne klare det”

Det var tre meget tilfredse piger, der gik fra mødet med ministeren. Omend de i starten var lidt beklemte ved situationen og et ministerbord med hele 12 kaffekopper, følte de at stemningen var afslappet og at der blev lyttet til dem.

“Jeg oplevede, at de fandt mere og mere mod til at tale frit i løbet af samtale med Mai Mercado og turde være ærlige og give udtryk for deres frustrationer – fx over at økonomi skal stå i vejen for, at en af pigerne kan fortsætte i efterværn hos sin plejefamilie”, fortæller en stolt Marianne List, der er leder af netværksgruppen, hvor de tre piger deltager.

Deres netværksgruppe hedder “Vi kan klare det”, og det må man sandelig sige at de kunne. Faktisk fik de tre piger så meget selvtillid efter mødet, at de nu har lyst til at tage i Go’aften Danmark og fortælle om deres liv og udfordringer.

På vej ind på Christiansborg. Fra venstre mod højre: De tre unge fra netværksgruppen i Aabenraa: Rikke Tarp, Bolette Hansen og Bettina Gøth, sammen med Marianne List, leder af Projekt Netværket. Foto: Børnehjælpsdagen.

Om Projekt Netværket

Børnehjælpsdagen og Plejefamiliernes Landsforening (PLF) samarbejder om Projekt Netværket, der omfatter netværksgrupper for anbragte børn og unge samt tidligere anbragte voksne. Der er tale om forebyggende netværk med tiltag, som støtter netværks- og identitetsudviklingen for målgruppen – efter anbringelsen og i det videre liv.

Tilbuddet gælder for anbragte børn og unge samt voksne, der tidligere har været anbragt – for eksempel i familiepleje eller på en døgninstitution. Det samlede aldersspænd er 11-29 år. Netværksgrupperne er opdelt i børnegrupper (11-15 år), ungegrupper (15-18 år) og voksengrupper (18-29 år). Deltagerne er med i grupperne på egen hånd, det vil sige uden pædagoger eller plejeforældre.

Børnehjælpsdagen har ansvaret for at lede flere af de netværksgrupper, som er etableret under projektet – forskellige steder i landet. Vores projektledere mødes med deltagerne hver anden uge.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder
Smid en kommentar

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.