9. august 2023, 08:58 Af: Lone Rasmussen

BØRNEHJÆLPSDAGEN TAKKER INA THORNDAHL FOR 9 ÅRS TRO TJENESTE

Ultimo 2023 fratræder Ina Thorndahl som direktør for Børnehjælpsdagen. Med Ina ved roret har Børnehjælpsdagens arbejde og støtte for anbragte børn og udsatte unge udviklet sig væsentligt, samtidig med at alle indsatser de senere år har koncentreret sig om at styrke personlige og sociale kompetencer med stor dokumenteret effekt.

BØRNEHJÆLPSDAGEN TAKKER INA THORNDAHL FOR 9 ÅRS TRO TJENESTE

Ultimo 2023 fratræder Ina Thorndahl som direktør for Børnehjælpsdagen. Med Ina ved roret har Børnehjælpsdagens arbejde og støtte for anbragte børn og udsatte unge udviklet sig væsentligt, samtidig med at alle indsatser de senere år har koncentreret sig om at styrke personlige og sociale kompetencer med stor dokumenteret effekt.

Med Ina Thorndahl ved roret har Børnehjælpsdagens arbejde og støtte for anbragte børn og udsatte unge udviklet sig væsentligt, samtidig med at alle indsatser de senere år har koncentreret sig om at styrke personlige og sociale kompetencer med stor dokumenteret effekt. Vigtigst er udvidelsen i Børnehjælpsdagens arbejde fra primært at arbejde med anbragte børn i døgninstitutioner til alle anbragte børn og unge i Danmark, især ved øget indsats for plejebørn. Dermed har vi i vores arbejde kunne nå ud til ca. 2/3 af alle anbragte hvert eneste år.

Efter 9 begivenhedsrige år i Børnehjælpsdagen vil Ina Thorndahl fratræde fra direktørposten ved udgangen af 2023. Ina går på pension, og derfor vil Børnehjælpsdagens bestyrelse begynde rekrutteringen af Børnehjælpsdagens nye direktør i efteråret 2023.

9 år med vigtige indsatser og stor effekt for anbragte børn og unge i Danmark

Ina har været ansvarlig for udvikling og opbygning af mange nye projekter og tiltag, hvoraf den mest bemærkelsesværdige indsats er EMPOWER4U->DRØMMEJOB. Siden 2017 har det arbejde flyttet 9 ud af 10 deltagere fra overførselsindkomst over i uddannelse og/eller arbejde – svarende til i alt over 130 tidligere anbragte unge. Følgeforskning dokumenterer, at 2 og 4 år efter indsatsens afslutning er 9 ud af 10 stadig i uddannelse eller arbejde, så effekten er tydeligt vedvarende.

Børnehjælpsdagen har nydt godt af Inas baggrund som advokat, hvor ordentlighed, professionalisme og evidens har været i fokus i hele hendes ledelsesperiode, hvilket har været med til at strømline Børnehjælpsdagen til den seriøse organisation, vi er i dag. Bestyrelsen takker Ina for 9 års tro tjeneste.

I det kommende halve år vil Ina fortsat fungere som direktør i Børnehjælpsdagen, så hun selv kan give stafetten videre til den nye direktør, når denne tiltræder.

Stor tak til alle, der har bidraget til Børnehjælpsdagen

Til alle, der har støttet op om Børnehjælpsdagens arbejde i de forgangne år, vil Ina gerne benytte lejligheden til at takke for alle bidrag, frivilligtimer og de mange samarbejdsrelationer, der er opbygget og vedligeholdt. Hver og en har betydning og gør en stor forskel i den vigtige indsats i at styrke anbragte og udsatte børn og unge i Danmark.

“Børnehjælpsdagen har klart stået mit hjerte nærmest”

Ina Thorndahl udtaler: ”Jeg afleverer Børnehjælpsdagen med den mest fantastiske gruppe engagerede og dedikerede kolleger, der hver dag gør en stor forskel for anbragte børn og udsatte unge, og jeg glæder mig til at følge Børnehjælpsdagen de kommende år, når den næste direktør kan udvikle os til nye højder. Anbragte børn og unge har så mange kompetencer og potentialer, og med de nuværende demografiske forhold, har vi brug for hver og en. Så de ressourcer skal aktiveres til både glæde for tidligere anbragte og vores samfund! Personligt siger jeg farvel til ledelsesrollen efter direktørposter seks meget forskellige steder, hvor Børnehjælpsdagen klart har stået mit hjerte nærmest. Det er vigtigt for mig fortsat at kunne bidrage til vores samfund og bruge mine kompetencer, men fremover vil det kun blive på operationelt niveau og i væsentligt mindre omfang, for livet byder på så meget andet fantastisk, jeg også gerne vil opleve.”

 

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.