6. februar 2023, 16:45 Af: Maja Spangsberg Krogstrup

To rollemodeller på anbringelsesområdet hædredes med Børnehjælpsdagens priser, overrakt af H.K.H. Kronprinsessen

To rollemodeller på anbringelsesområdet hædredes med Børnehjælpsdagens priser, overrakt af H.K.H. Kronprinsessen

Torsdag den 2. februar på Nationalmuseet blev Børnehjælpsdagens Lillebror Pris og Børnehjælpsprisen overrakt af H.K.H. Kronprinsessen til ’årets indsats’, en ung rollemodel samt til ’årets støtte’, en særlig ildsjæl på anbringelsesområdet.

Børnehjælpsdagens prisuddeling hylder og anerkender indsatser på anbringelsesområdet

Børnehjælpsdagens priser har til formål at hylde personer, der giver os levende eksempler på de gode historier fra anbringelsesområdet – både en støtteperson, der gør en forskel for udsatte børn og unge samt en ung rollemodel fra den anden side af bordet, som med gåpåmod og en imponerende indsats viser, at det er muligt at finde en vej i livet på trods af de svære vilkår, livets start har budt på.

I torsdags overrakte H.K.H. Kronprinsessen, protektor for Børnehjælpsdagen, årets priser til:

Maja Herholdt modtager Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2022-23

Til at modtage Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2022-23 er Maja Herholdt en kæmpe rollemodel for andre børn, der er anbragt og for andre unge, der har det svært i livet. Maja holder foredrag om det at komme fra en dysfunktionel familie, om at være anbragt samt om de fordomme der er herom. Hun taler både i kommuner og på skoler, hvor hun med sin personlige historie giver værdifuld indsigt til fagpersoner på anbringelsesområdet – men hun bliver drevet af at hjælpe andre, der har haft en svær barndom og som kæmper for at komme i trivsel.


Leon Holm Kragh modtager Børnehjælpsprisen 2022-23

Til at modtage Børnehjælpsprisen er Leon Holm Kragh, der ligeledes har en fantastisk historie, hvor han har vendt en ulykke til at gøre noget godt for udsatte børn og unge. Leon er oprindeligt uddannet maler, men grundet en gigtskade endte han i revalidering i kommunen. Han kom i praktik i en børnehave og fik øjnene op for at arbejde med børn. Han tog en pædagoguddannelse, arbejdede i en SFO – og blev så enig med en række kolleger om at stifte Østerly (en døgninsitution), som han har drevet siden 2009. Østerly er for ham mere en livsstil end et arbejde. Og han driver stedet som et hjem for de anbragte, som stadig kommer på besøg til et varmt måltid, selvom det er ’flyttet fra reden’ og som stadig ringer ’hjem’ til Østerly.

Med anerkendelsen følger 10.000 kr. samt et canvas af den amerikansk-brasilianske kunstner Romero Britto til Årets Støtte og til Årets Indsats.

Indsatser, der gør en forskel

Organisationen Børnehjælpsdagen arbejder året rundt med at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Børnehjælpsdagens prisuddeling hylder de anbragte unge, der yder en særlig indsats og de støttende ildsjæle, der gør en forskel på anbringelsesområdet.

Prismodtagerne er levende eksempler på, at der er mange fantastiske mennesker inden for anbringelsesområdet, som yder en kæmpe indsats for at hjælpe, støtte og give omsorg til børn og unge, der har så uendeligt meget brug for det  – og de viser os levende eksempler på, at indsatserne og støtten inden for anbringelsesområdet kan ændre livskursen for børn og unge, der får mulighed for at drømme, vokse og udvikle sig og med imponerende vilje og styrke kan finde deres egen vej til et godt, selvstændigt liv.

Aktuelt er cirka 13.500 børn og unge i alderen 0 – 22 år anbragt uden for hjemmet i Danmark på tværs af alle landets kommune. Kilde her: Danmarks Statistik

Kort om Børnehjælpsdagens priser

Priserne går til personer, der giver os levende eksempler på de gode historier fra anbringelsesområdet – både en støtteperson, der gør en forskel for udsatte børn og unge samt en ung rollemodel fra den anden side af bordet, som med gåpåmod og en imponerende indsats viser, at det er muligt at finde en vej i livet på trods af de svære vilkår, livets start har budt på.

Børnehjælpsdagens Lillebror Pris til Årets Indsats

Lillebrorprisen er en anerkendelse til en anbragt eller tidligere anbragt ung, der på trods af en hård start på livet er lykkes med at tage ejerskab over eget liv til inspiration for andre. Prisen går til personer i alderen 18-29 år, der er eller har været anbragt i plejefamilie eller på døgninstitution.

Børnehjælpsprisen til Årets Støtte

Børnehjælpsprisen bliver givet som en særlig anerkendelse til en person, der har ydet en ekstraordinær indsats for at støtte, hjælpe og udvikle et eller flere børn inden for anbringelsesområdet eller forbedre vilkår på anbringelsesområdet. Prisen går til enkeltpersoner – det være sig som frivillige drivkræfter eller fagpersoner, der, igennem arbejdet i en organisation eller institution, gør en forskel på anbringelsesområdet.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.