Persondatapolitik

Du kan her læse Børnehjælpsdagens persondatapolitik

Persondatapolitik

Du kan her læse Børnehjælpsdagens persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR BØRNEHJÆLPSDAGEN

Formål:
Denne persondatapolitik er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I vores persondatapolitik kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysningerne om dig m.m. Læs denne politik og henvend dig til os, hvis der er oplysninger i politikken, som du har spørgsmål til eller ikke kan acceptere.

Dataansvarlige:
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Adresse: Strandlodsvej 7, 2300 København S Telefon: 3530 9300 E-mailadresse: post@bhd.dk CVR-nummer: 10305217 Alle spørgsmål vedrørende denne politik, behandling af dine oplysninger, spørgsmål og ønske om sletning kan rettes til Kenneth Tingberg på post@bhd.dk

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
I Børnehjælpsdagen behandler og opbevarer vi kun de personoplysninger, der er nødvendige, relevante og/eller tilstrækkelige i forhold til vores virke og fastsatte formål. Omfanget af de personoplysninger, der behandles, vil altid være begrænset til det absolut nødvendige. Eksempelvis er indsamling og behandling af visse personoplysninger nødvendig for at kunne tilmelde sig aktiviteter i Børnehjælpsdagen. Behandling af personoplysninger kan også opstå som et nødvendigt led i gennemførelsen af en aftale – eksempelvis ved private donationer som bidragsyder, eller hvis du vil engagere dig som frivillig i Børnehjælpsdagen.

Børnehjælpsdagen indsamler følgende personoplysninger:
Ved tilmelding til nyhedsbrev: Navn og e-mailadresse.
Ved tilmelding til lotteri: Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og postnummer på den ansvarlige kontaktperson samt navnet på den forening/skole/klasse, som vil sælge lotteriet.
Ved plejefamiliers tilmelding til at modtage vores tilbud: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, postnummer, type af plejefamilie (f.eks. netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie), dato for registrering af dig som modtager af tilbudsbrevet, kommunetilknytning (hvilken kommune, der har anvist barn/børn til dig – men ingen oplysninger om børnene) samt navn på sagsbehandler(e) og antal plejebørn.
Ved tilmelding til en eller flere af vores aktiviteter (arrangement, camps, forløb eller projekter): Hvis det er nødvendigt for afholdelse af tilbuddet kan vi bede om, at du supplerer oplysningerne, du har givet ved tilmelding til at modtage vores tilbud, så vi får navn og alder (i visse tilfælde fødselsdato) på de børn/unge, der deltager, alt efter hvilken type aktivitet der er tale om. Hvis der er givet specifikt samtykke hertil kan vi tage billeder og videofilme de deltagende til brug i pressen eller Børnehjælpsdagens sociale medier. Hvis en deltagende vil udtale sig offentligt f.eks. til pressen, indhenter vi også et samtykke.
Ved donation fra Drømmebank og/eller Børnenes IT-Fond: Vi beder om barnets cpr-nr. bl.a. for at sikre entydig identifikation af gavemodtager.
Ved donationer: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, postnummer og dato for donation samt cpr-nr. (hvis du ønsker fradrag for bidrag).
Ved deltagelse i lodtrækning og konkurrencer: Kan vi bede om navn, e-mailadresse og telefonnummer afhængig af hvilken konkurrence, du deltager i.

Du har altid ret til at få indsigt i, tilrettet og slettet dine personoplysninger, jf. nedenfor. De oplysninger, vi indsamler, bruges til at kunne gennemføre vores tilbud til anonymiseret statistik, til at udvikle nye tilbud og til at registrere, hvem der har modtaget eller givet en donation. Indsamling og behandling af dine personoplysninger vil altid ske på et lovligt grundlag, hvor du frivilligt afgiver alle personoplysninger.

Hvem deler vi oplysninger med?
I nogen tilfælde kan Børnehjælpsdagen dele personoplysninger med offentlige myndigheder og vores samarbejdspartnere. Dine oplysninger bliver aldrig solgt til tredje part og videregives alene som statistiske oplysninger i anonymiseret form (angivelse af postnummer eller lign., alder og antal deltagere) til det offentlige i henhold til lovpligtig rapportering omkring f.eks. geografisk virkeområde og antal børn/unge, der har deltaget i vores tilbud samt i nødvendigt omfang til samarbejdspartnere (f.eks. overnatningssteder, event-arrangører o.lign) også i anonymiseret form (alene antal, alder og evt. geografisk område). En deling af andre af dine personoplysninger sker udelukkende med din tilladelse og i henhold til opfyldelse af en aftale, som du har samtykket til. Det kan eksempelvis være i forbindelse med vores nyhedsbrev/tilbudsbrev, hvor oplysninger om dit navn og din e-mailadresse behandles i et automatiseret system, som du til enhver tid kan framelde dig.

Hvor lagres personoplysningerne?
Størstedelen af de personoplysninger, som vi indsamler, lagres på vores egne interne servere. Nogle få personoplysninger kan blive behandlet i eksterne IT-systemer, hvortil der er implementeret sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?
Dine personoplysninger beskyttes ved tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, for at begrænse risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang og ændring. Blandt vores sikkerhedsforanstaltninger er firewalls og datakryptering (sikker mail). Hvis du mener, at dine data er blevet misbrugt, bedes du kontakte vores administration.

Indsigt i, opdatering og sletning af personoplysninger
Ved at kontakte os på post@bhd.dk eller ved at ringe på telefon 3530 9300, kan du anmode om indsigt i, opdatering og sletning af de oplysninger, som vi behandler om dig. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Links og cookies
Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv. Børnehjælpsdagens hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra Børnehjælpsdagens. På Børnehjælpsdagens hjemmeside anvender vi cookies. Du kan læse vores til enhver tid gældende cookiepolitik på hjemmesiden.

Klage til Børnehjælpsdagen og tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling så klag til os. Kontakt Kenneth Tingberg på post@bhd.dk. Er du utilfreds med vores behandling af klagen, kan du klage over Børnehjælpsdagens behandling af personoplysningerne til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1330 København K., telefon 3319 3200, e-mailadresse: dt@datatilsynet.dk

VIDSTE DU, AT DER ANBRINGES 6 BØRN OG UNGE I DANMARK - HVER ENESTE DAG?

Vidste du, at der anbringes 6 børn og unge i Danmark - hver eneste dag? Med et bidrag kan du være med til at investere i deres fremtid!
©Børnehjælpsdagen 2017. Alle rettigheder forbeholdes.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

COOKIEPOLITIK
Når du besøger Børnehjælpsdagens hjemmeside indsamler vi forskellige oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse mere om de informationer, der indsamles, hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til dem, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

HVAD ER COOKIES?
Første gang du besøger Børnehjælpsdagens hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies, når du foretager søgninger eller besøger vores undersider. En Cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome el. lign.), og som registrerer dig som en unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Hjemmesiden bruger med andre ord en cookie til at huske din information. En cookie er f.eks. det der gør du ikke hele tiden behøver at logge ind eller indtaste de samme oplysninger hver gang du skal tilmelde dig noget.

HVAD BRUGER VI COOKIES TIL?
Cookies er med til at fortælle os om dit besøg og din adfærd rundt på hjemmesiden. For at vi hele tiden kan optimere siden og gøre den mere brugervenlig for vores brugere, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi viden om, hvornår og hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke og hvor mange sider du kigger på, om du har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger og om du ser hjemmesiden fra en computer, tablet eller smartphone. Uden denne viden ville vi ikke kunne forbedre siden, vores produkter samt udføre statistik- og markedsundersøgelser.

Vi registrerer ikke dine personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med endten udfyldelse af spørgeskemaer, bestillingsformularer mv.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI COOKIES?
De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit eget udstyr i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang du besøgte siden. Hver gang du genbesøger hjemmesiden, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb.

TREDJE-PARTS COOKIES
Børnehjælpsdagen bruger en mindre række tredjeparts-cookies som en del af vores tjenester. Disse cookies er underlagt de respektive tredjeparter og kontrolleres ikke af os. Herunder har vi listet de tredjeparts-cookies, som vi benytter, hvoraf nogle kan undgås via dine browserindstillinger.

- Google Analytics – genererer statistik om hjemmeside trafik og trafikkilder, konverteringer mv.
- Google AdWords – giver dig relevante annoncer/kampagner hvis du har været på vores hjemmeside
- Facebook pixels – giver dig relevante annoncer/kampagner hvis du har været på vores hjemmeside
- QuestionPro – benyttes til spørgeskemaundersøgelser og til at forbedre vores produkter og tilbud
- POP-up – fremkalder pop-up meddelelser på hjemmesiden
- SoMe – Husker når du f.eks. deler eller synes godt om en artikel eller når du kommenterer på en side.

SÅDAN SLETTER ELLER FRAVÆLGER DU COOKIES
Du kan vælge, om du vil accepterer cookies eller ej. Hvis du ønsker at vide, hvornår din enhed modtager en cookie, kan dette indstilles i din brower så du bliver informeret om det. Du skal være opmærksom på, at ændringer i dine browser-indstillinger kan betyde, at dele af hjemmesiden ikke vil fungere optimalt.

Ønsker du at slette alle dine cookies og historik eller blokere dem, så kan du benytte denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

KONTAKT OS
Har du spørgsmål eller indsigelser til vores cookiepolitik, skal du rette henvendelse til os på post@bhd.dk eller telefon 3530 9300.

Luk