Strategi

Et stærkere jeg – styrkede udsatte børn og unge

Strategi

Et stærkere jeg – styrkede udsatte børn og unge
Anbragt ung pige får brugt kroppen til Børnehjælpsdagens Sommerfest. Foto: Kim Agersten.

Vi ved, at anbragte og udsatte børn og unge har ressourcer og potentialer, som vi kan være med til at udfolde. De fortjener at få støtte til at blive den bedste udgave af sig selv. Med det udgangspunkt har Børnehjælpsdagen vedtaget en strategi, der i strategiperioden (2015-2018) har til mål at styrke anbragte børn og udsatte unges fysiske og mentale robusthed, så de får mere resiliens (også kaldet livsduelighed) i deres liv. Redskaberne er fire indsatsområder: styrkelse af personlige og sociale kompetencer, fysiske aktivitet og ernæring. Baggrunden herfor er, at der er evidens for, at børn og unge, der er fysisk og mentalt robuste, kan rejse sig op igen, som tumlinger, selvom de møder modgang, nederlag og tab. Ved at styrke det enkelte barn eller unges robusthed, bliver de bedre klædt på til at håndtere de udfordringer, ethvert liv byder på, og som anbragte og udsatte børn og unge møder i ekstraordinær grad. Livsduelighed handler om at få succes på trods af modgang.

VIDSTE DU, AT DER ANBRINGES 6 BØRN OG UNGE I DANMARK - HVER ENESTE DAG?

Vidste du, at der anbringes 6 børn og unge i Danmark - hver eneste dag? Med et bidrag kan du være med til at investere i deres fremtid!

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.