Strategi

Et stærkere jeg – styrkede udsatte børn og unge

Strategi

Et stærkere jeg – styrkede udsatte børn og unge
Anbragt ung pige får brugt kroppen til Børnehjælpsdagens Sommerfest. Foto: Kim Agersten.

Børnehjælpsdagen arbejder med at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Vi står bag en lang række indsatser, der styrker de unge menneskers sociale og personlige kompetencer, så de får bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv – herunder at de gennemfører en uddannelse, kommer i arbejde og dermed bliver selvforsøgende.

Størstedelen af børnene og de unge bor i plejefamilie, på døgninstitution / opholdssted eller er i efterværn. Vores arbejde består i lege- og oplevelsesbaseret læring, fysisk og aktiv deltagelse, positive fællesskaber og relationsdannelse med afsæt i bl.a. positiv psykologi og PERMA-modellen.

VIDSTE DU, AT DER ANBRINGES 6 BØRN OG UNGE I DANMARK - HVER ENESTE DAG?

Vidste du, at der anbringes 6 børn og unge i Danmark - hver eneste dag? Med et bidrag kan du være med til at investere i deres fremtid!

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.