Om Os

Vi styrker de personlige og sociale kompetencer hos anbragte børn og udsatte unge i Danmark

Om Os

Vi styrker de personlige og sociale kompetencer hos anbragte børn og udsatte unge i Danmark

VI STYRKER ANBRAGTE BØRN OG UNGE

Gode barneliv, større livsmestring og lysere fremtid

Børnehjælpsdagen arbejder året rundt for at styrke anbragte og udsatte børn og unge i Danmark. Vi udvikler og gennemfører projekter, camps, forløb og arrangementer, der giver børn og unge i udsatte positioner styrkende oplevelser, personlig udvikling og sociale kompetencer. Med styrket livsmestring i barndommen og ungdommen har de anbragte bedre forudsætninger for at føre et selvstændigt voksenliv, gennemføre uddannelse, komme i job og leve et selvforsørgende liv.

Siden 1904 har vi styrket børn og unge i udsatte positioner

Siden Børnehjælpsdagen blev stiftet i 1904 har vi været en dedikeret del af børnesagsbevægelsen. Gennem vores lange historie har vi opbygget en masse erfaringer, der viser, at når vi møder de anbragte børn og unge med åbenhed, forventninger, empati og tro på, at de kan lykkes – så lykkes de også i langt højere grad. Gennem diverse metoder og indsatser styrker vi anbragte børn og unges handletillid, handleevne og livsmestring.


DE HAR BRUG FOR VORES STØTTE

Vi arbejder for alle anbragte børn og unge (0-18 år), der typisk bor hos plejefamilier, på døgninstitutioner eller opholdssteder. Vi har også indsatser for anbragte eller tidligere anbragte unge – både i efterværn og uden (op til 29 år), som kan have brug for støtte i form af en kontaktperson eller styrkende fællesskaber. Vi skaber netværk for plejefamilier og vi har en opbyggende ungeindsats, Empower4U, der giver nogle af vores mest sårbare unge en livsændrende oplevelse. Siden 2007 har Empower4U fået mere end 9 ud af 10 af de unge deltagere godt i gang med job og uddannelse efter endt forløb – og når vi følger op, ser vi at den gode effekt hos mange af de unge er vedvarende.

Alle børn og unge skal have gode, opbyggende oplevelser i barndommen og hjælp til at bygge bro til en lys fremtid med et selvforsørgende liv.

Kontakt os

Ingen kan gøre alt – men alle kan gøre noget.
Vær med til at gøre en forskel i Børnehjælpsdagen – kontakt os her.

Vores Historie

Børnehjælpsdagen har gjort en forskel for børn og unge i udsatte positioner siden 1904.

VIDSTE DU, AT DER ER 13.500 ANBRAGTE BØRN OG UNGE I DANMARK?

Vidste du, at der er 13500 anbragte børn og unge i Danmark? Med et bidrag kan du være med til at investere i deres fremtid!

DET SIGER ANDRE OM OS


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.