Ambassadører & Protektor

Børnehjælpsdagens dedikerede ambassadører støtter op om vores arbejde for at skabe mindeværdige oplevelser og bedre vilkår for anbragte børn og udsatte unge i Danmark

Ambassadører & Protektor

Børnehjælpsdagens dedikerede ambassadører støtter op om vores arbejde for at skabe mindeværdige oplevelser og bedre vilkår for anbragte børn og udsatte unge i Danmark

Opbakning med hjertet det rette sted

Børnehjælpsdagen har en række kendte ambassadører og et stærkt netværk af unge ambassadører – samt protektorater og historisk opbakning fra Kongehuset – som på hver deres måde bidrager med afgørende støtte, indsigt og fokus på Børnehjælpsdagens vigtige arbejde for udsatte og anbragte børn og unge.

Vores netværk af unge ambassadører er alle selv nuværende eller tidligere anbragte. Vi mødes med dem flere gange årligt og udveksler erfaringer, tanker, ideer og drømme i et ærligt rum. Vores unge ambassadører deler også deres personlige historier og perspektiver i en række fora – fx gennem projekt ungdomsværn, hvor de holder oplæg på skoler. Vi er meget stolte af vores unge ambassadører, der bidrager til at nedbryde fordomme om anbringelser og styrker Børnehjælpsdagens arbejde og indsatser.

Vi samarbejder med en række kendte ambassadører, som hvert år gør en stor frivillig indsats for Børnehjælpsdagen. Vores ambassadører deltager i aktiviteter, hvor de møder de anbragte børn og unge i øjenhøjde og viser dem, at de også er noget helt særligt. Vores kendte ambassadører er også velkendte blandt børnene ude på landets institutioner, hvor de er med på besøg – og så er vores ambassadører også med til at gøre Børnehjælpsdagens årlige julefester rundt i hele landet til en mindeværdig oplevelse for de børn og unge, der deltager med deres døgninstitution og bosted.

Vi er meget taknemmelige for den indsats, som alle vores ambassadører yder for Børnehjælpsdagen.

Ambassadører

Se de kendte danskere, der gør en kæmpe forskel sammen med os!

Unge Ambassadører

Mød vores seje unge ambassadører!

Protektor

Vi har haft royal opbakning siden 1904.

Alexandre Willaume
SKUESPILLER
“Alle børn har ret til en ube-kymret barndom, ret til at føle sig set og vide at de er vigtige. Hvert år er jeg i tvivl om det er børnene eller jeg selv der får mest ud af de øjeblikke vi er sammen og derfor ved jeg at jeg er det rigtige sted.”
Basim
SANGER
“Jeg vil gerne være et godt forbillede og fortælle børnene, at de hverken skal føle sig specielle eller mærkelige udenfor, selvom de ikke bor hjemme. For mig er børn nemlig børn, uanset de ydre omstændigheder.”
Birthe Kjær
SANGERINDE
“Børnehjælpsdagen har de sidste mange år ydet en kollosal hjælp til de anbragte børn i Danmark. Jeg håber, at min indsats kan bringe dem frem i søgelyset og dermed hjælpe de mange danske børn, som i dag er anbragt.”
Bubber
TV-VÆRT
”Det er en ære for mig at være ambassadør. Jeg vil gerne gøre en forskel for de anbragte børn og unge, der kæmper med så mange udfordringer i hverdagen, og bidrage til, at de føler sig specielle – på den gode måde!”
Christinna Pedersen
PROF. BADMINTONSPILLER
“Mit håb er at kunne give de mange børn og unge anderledes oplevelser, end de er vant til fra deres dagligdag. Jeg glæder mig altid til at møde børnene, og forhåbentlig er de friske på at spille en masse badminton.”
Felix Smith
TV- & RADIOVÆRT
“Jeg håber, at jeg som ambassadør, kan være med til at give børn på institutioner og i plejefamilier nogle lyspunkter i hverdagen og et smil på læben. Derfor opfordrer jeg alle til at støtte Børnehjælpsdagen.”
Janus Bakrawi
SKUESPILLER
“Det er vigtigt for anbragte børn at opleve, at verden omkring dem gerne vil hjælpe og ikke har glemt dem. Hvis jeg som kendt kan være med til at vise børn og unge på institutionerne et venligt ansigt, så gør jeg det gerne.”
Jenna Bagge
DANSER
“Jeg synes, at alle børn skal have den bedst mulige barndom. Det er enormt vigtigt at hjælpe de børn, der har det svært, så de får opbygget deres kompetencer, så de får en masse muligheder senere i livet.
Jonas Schmidt
SKUESPILLER & KOMIKER
“Som ambassadør har jeg været ude og se hvordan de anbragte har det. At jeg med mit blege ansigt kan gøre deres dag bedre, betyder alt i verden for mig. Hvad skulle de gøre uden Børnehjælps-dagen?”
Julie Berthelsen
SANGERINDE
“Det er fantastisk at gøre en forskel for børnene ved blot at være til stede. Jeg har set deres glade ansigter, f.eks. til jule-festerne, og de synes, det er SÅ stort! At kunne give børnene den oplevelse, gør mig virkelig glad”
Karsten Green
KOMIKER
“For mig er det vigtigt, at alle børn får muligheden for at være børn. At de lærer, at en skæv start på livet ikke nødvendigvis betyder et skævt liv. Som bonus får jeg lov til at møde de mest fantastiske og unikke unge mennesker.”
Lars Hjortshøj
SKUESPILLER & KOMIKER
“Jeg er stolt over at være ambas-sadør. I mine øjne tilhører de an-bragte børn de svageste i vel-færdssamfundet. De er usynlige og forsvinder og fortjener derfor en stemme, der kan skabe op-mærksomhed og tale deres sag.”
Lisbeth Østergaard
TV- OG RADIOVÆRT
“Alle børn fortjener en god start på livet med en tryg opvækst, og det hjælper Børnehjælpsdagen til med. De har på ingen måde bedt om den opvækst deres skæbne ville og er ikke selv i stand til at ændre den.”
Magnus Bruun
SKUESPILLER
Udtalelse kommer. Børnehjælpsdagen har 25 fantastiske ambassadører. Glæden ved at hjælpe anbragte børn og udsatte unge i Danmark har fået dem til at støtte op om vores arbejde.
Michael “Jøden”
RAPPER / MUSIKER
“Jeg er så glad og stolt over at være ambassadør. Det er en kæmpe gave at få lov til at se den glæde som en lille gave og op-mærksomhed kan få frem hos de børn vi møder. Alle børn har fortjent et kram og en ven.”
Michael Gravgaard
TIDL. FODBOLDSPILLER
“I dag ved jeg, at det arbejde, der udføres, virkelig gør en forskel og derfor ser jeg altid frem til ethvert øjeblik, knus og smil jeg får via. Børnehjælpsdagen. Det er en livsglæde, hvis værdi er ubeskrivelig for mig.”
Paw Henriksen
SKUESPILLER
“Jeg glæder mig især til at møde børnene ved juletid. Det er årets højdepunkt for mig, og det giver så meget mening, fordi børnene er oprigtigt glade og taknemme-lige. Iøvrigt er gaven de får, måske også den eneste de får.”
Pelle Hvenegaard
TV-VÆRT & SKUESPILLER
“Det skærer i mit hjerte, når børn ikke har det godt. Derfor glæder det mig, at Børnehjælpsdagen kan give nogle af de udsatte børn og unge bare lidt lys i mørket. Jeg er glad og taknemmelig for at være en del af dette arbejde”.
Peter Gade
TIDL. BADMINTONSPILLER
“Børnehjælpsdagens arbejde er meget håndgribeligt og konkret og det tiltaler mig. Hvis jeg kan være med til at give de her børn og unge, som har behov for hjælp, nogle lyspunkter i hver-dagen, gør jeg det meget gerne.”
Peter Mygind
SKUESPILLER
“Jeg vil opfordre alle til at støtte op om Børnehjælpsdagen og derved være med til at hjælpe anbragte børn og unge, så de kan opleve lyspunkter i hverdagen og få de nødvendige redskaber til at takle livet.”

Silja Okking
SKUESPILLER & TV-VÆRT
“Et smil, øjenkontakt, en sætning, et grin eller dialog kan give tryghed, spejling og følelsen af at betyde noget og at man hører til; og hvis jeg kan give det til anbragte børn og unge, så er min lykke gjort.”
Sofie Lassen-Kahlke
SKUESPILLER
”Det er måske ikke den store forskel, jeg som privatperson kan gøre. Men som skuespiller kan jeg få lidt flere op af stolene. Jeg synes, det er vigtigt, at vi også gør noget for børn og unge i Dan-mark, som ikke har det så godt.”
Søren Bregendal
SKUESPILLER & SANGER
“Børnehjælpsdagens arbejde går rigtig fint i tråd med mine egne tanker – og jeg støtter helhjertet op om dem, og vil opfordre alle til at gøre det samme. Hvis vi sam-men hjælpes ad, kan vi give de anbragtes liv farverig værdi.”
Søren Sko
SANGER
“Jeg tror ikke, at så mange folk tænker på, at der i Danmark faktisk er så mange børn, der er anbragt udenfor hjemmet. Det er på mange måder en “glemt sag”, som jeg meget gerne vil hjælpe med at sætte mere fokus på.”
Timm Vladimir
SKUESPILLER & TV-KOK
“Jeg synes, det er vigtigt, at vi også tager ansvar for anbragte børn i Danmark – at vi også hjælper dem, der er tættest på os selv og viser dem, at vi er mange voksne, der godt vil tage ansvar, hvis livet skal lykkes.”
Victor Lander
STAND-UP KOMIKER
“Jeg synes det er et meget stort klap på skulderen at være ambassadør og kunne hjælpe de børn, der i høj grad bliver overset. Jeg kan sindssygt godt lide den øjenhøjde man er i med børnene.”

Cecilie
Unge Ambassadør
Jeg ved, hvor vigtigt det er, at der er nogle mennesker, der bakker op om de anbragte børn og unge. Det, der motiverer mig allermest, er, at se hvor meget Børnehjælps-dagen, hjælper dem. Jeg har selv fået støtte gennem EMPOWER4U.
Julie
Unge Ambassadør
Jeg har selv været anbragt. Derfor føler jeg også, det er vigtigt at være en talsperson for anbragte. Jeg har altid elsket at hjælpe andre mennesker. Jeg vil gerne gøre en forskel og være med til at sprede vigtige budskaber.
Louise
Unge Ambassadør
Jeg vil gerne gøre op med de fordomme, der er om at være anbragt – og være med til at gøre det bedre at være anbragt i Danmark. Jeg vil gerne give noget af den hjælp, som jeg selv har fået, tilbage til andre udsatte.
Maria
Unge Ambassadør
Det motiverer mig, at jeg kan viderebringe en livsfortælling, der kan være til gavn for andre. Jeg vil gerne inspirere fagfolk, der arbejder inden for området, til at skabe bedre vilkår for unge, der er anbragt uden for hjemmet.
Matin
Unge Ambassadør
Børnehjælpsdagen har hjulpet mig rigtig meget bl.a. ved EMPOWER4U. Det er en ære og en fornøjelse at kunne give noget videre man selv har fået med. Det betyder rigtig meget, at kunne hjælpe andre unge mennesker.
Nadia
Unge Ambassadør
Jeg oplever, at jeg er med til at nedbryde fordomme og tabuer. Dét gør mig enormt glad. De erfaringer, jeg har gjort, vil jeg gerne bringe med ind i unge ambassadørkorpset, og samtidig  være med til at gøre endnu mere.
Natascha
Unge Ambassadør
Jeg glæder til at kunne være en inspiration for andre unge, der har det svært. Jeg vil gerne fortælle min historie og vise, at det er okay at tale om ‘det at være anbragt’. Det er ikke et tabu at være anbragt.
Nicole
Unge Ambassadør
Jeg har selv har været anbragt i mange år. Det er en stor ting for mig at være Børnehjælpsdagens ansigt udadtil og kunne gøre en forskel for dem, som har det svært. Jeg er stolt over at være deres stemme.
Rama
Unge Ambassadør
Jeg vil, som Børnehjælpsdagen har hjulpet mig, gerne hjælpe andre og give folk at andet syn på plejefamilier. Jeg glæder mig til at komme ud til foredrag og snakke med i politikken omkring tvangsfjernelser.
Rikke A
Unge Ambassadør
Det motiverer mig at vide hvordan, Børnehjælpsdagen kan hjælpe en videre i livet. Jeg ved, at det kan lykkes at få et godt og meningsfuldt liv. Hvis jeg bare kan motivere én ung, så er det det hele værd.
Rikke
Unge Ambassadør
For mig betyder det rigtig meget, at jeg kan vise andre, at dit liv kan udvikle sig lykkeligt, selvom dit liv er startet dårligt. Min motivation er, at andre får et indblik i, at hvis du stoler på dig selv, så kan du alt.
Sabine
Unge Ambassadør
Jeg er blevet unge ambassadør, fordi jeg vil være et talerør for Børnehjælpsdagen. Jeg vil gerne være en del af et team, som hjælper og motiverer andre børn og unge til at styrke deres person-lige og sociale kompetencer.
Sara
Unge Ambassadør
Dengang jeg var anbragt, var noget af det mest fantastiske at opleve Børnehjælpsdagen. Det vil jeg gerne give tilbage, og jeg må indrømme, at det udtryk børnene og de unge har i øjnene er noget, jeg kan genkende i mig selv.
Silas
Unge Ambassadør
Det betyder meget for mig at være unge ambassadør – det er jo stort i sig selv! Jeg har fået en masse af Børnehjælpsdagen. Jeg har fået støtte og drømme opfyldt. Nu er det min tur til at give noget tilbage.
Tobias F
Unge Ambassadør
Det motiverer mig er, at jeg som unge ambassadør, i en vis grad være de anbragtes stemme. Hvis vi stiller os frem med udtalelser fra egne oplevelser fra det danske system, så håber jeg, at de tager os mere seriøst.
Tobias K
Unge Ambassadør
Jeg har sagt ja til at blive unge ambassadør, fordi jeg finder det interessant at arbejde med Børnehjælpsdagen. Chancen for at kunne sprede ordet og gøre en forskel for udsatte børn og unge er kun en god ting.
Victor
Unge Ambassadør
Jeg vil gerne gøre en forskel for andre unge udsatte med størst effekt – f.eks. ved at fortælle om min egen erfaring ude på skoler, til folkemøder og i artikler. Jeg glæder mig allermest til at se smilet på de unges ansigter.

Kronprinsesse Mary har været protektor for Børnehjælpsdagen siden 2005. Foto: Franne Voigt.

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.