Persondatapolitik

Du kan her læse Børnehjælpsdagens persondatapolitik

Persondatapolitik

Du kan her læse Børnehjælpsdagens persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR BØRNEHJÆLPSDAGEN

Indledning
Denne persondatapolitik er gældende for samtlige af de personoplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside.

I vores persondatapolitik kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, hvor længe vi opbevarer oplysningerne om dig m.m.

Læs denne politik og henvend dig til os, hvis der er oplysninger i politikken, som du har spørgsmål til eller ikke kan acceptere.

 

Hvem er vi?
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904
Adresse: Strandlodsvej 7, 2300 København S
Telefon: 3530 9300
E-mailadresse: post@bhd.dk
CVR-nummer: 10305217

 

Hvorfor opbevarer og behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne kontakte dig om følgende (relevante) forhold:

 • Nyhedsbreve og tilbudsbrev på e-mail hvis du har givet samtykke hertil.
 • Information om Børnehjælpsdagens arrangementer, aktiviteter og øvrige tilbud.
 • Behandling af din ansøgning til en af vores tilbud.

Har du benyttet dig af et eller flere af vores tilbud, kan dine oplysninger endvidere anvendes til følgende (relevante) forhold:

 • Anonymiseret statistik.
 • Udvikling og videreudvikling af tilbud.
 • Registrering af, hvem der har modtaget eller givet en donation.

Dine personoplysninger anvendes aldrig til markedsføringsmæssige formål, medmindre du har givet specifikt samtykke hertil.

Du er ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Får vi ikke dine personoplysninger, vil vi imidlertid ikke være i stand til at kontakte dig eller eventuelt behandle din ansøgning til vores tilbud.

 

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
I Børnehjælpsdagen behandler og opbevarer vi kun de personoplysninger, der er nødvendige, relevante og/eller tilstrækkelige i forhold til vores virke og fastsatte formål. Omfanget af de personoplysninger, der behandles, vil altid være begrænset til det absolut nødvendige.

Eksempelvis er indsamling og behandling af visse personoplysninger nødvendig for at kunne tilmelde sig og deltage i aktiviteter i Børnehjælpsdagen. Behandling af personoplysninger kan også opstå som et nødvendigt led i gennemførelsen af en aftale – eksempelvis ved private donationer som bidragsyder, eller hvis du vil engagere dig som frivillig i Børnehjælpsdagen.

Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Vi modtager dine personoplysninger direkte fra dig, din plejefamilie eller fra den institution, du bor på, myndighederne eller som følge af vores hjemmesides cookie-system.

Når vi indsamler oplysninger om dig, vil du eller dine kontaktpersoner (hvis du er under 16 år) altid blive informeret forinden.

Du kan læse mere om vores anvendelse af cookies nedenfor i vores cookiepolitik.

 

Børnehjælpsdagen indsamler følgende personoplysninger:

Ved tilmelding til nyhedsbrev:

 • Navn og e-mailadresse

Ved tilmelding til lotteri:

 • Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og postnummer på den ansvarlige kontaktperson samt navnet på den forening/skole/klasse, som vil sælge lotteriet.
 • Navn, telefonnummer, e-mailadresse samt adresse og postnummer på den private sælger, som vil sælge lotteriet.

Ved plejefamiliers tilmelding til at modtage vores tilbud:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, postnummer, type af plejefamilie (f.eks. netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie), dato for registrering af dig som modtager af tilbudsbrevet, kommunetilknytning (hvilken kommune, der har anvist barn/børn til dig – men ingen oplysninger om børnene) samt navn på sagsbehandler(e) og antal plejebørn.

Ved tilmelding til en eller flere af vores aktiviteter (arrangement, camps, forløb eller projekter):

 • Kan vi – hvis det er nødvendigt for afholdelse af tilbuddet – bede om, at du supplerer oplysningerne, du har givet ved tilmelding til at modtage vores tilbud, så vi får navn og alder (i visse tilfælde fødselsdato) på de børn/unge, der deltager, alt efter hvilken type aktivitet der er tale om.
 • Kan vi – hvis der er givet specifikt samtykke hertil – tage billeder og videofilme de deltagende til brug i pressen eller Børnehjælpsdagens sociale medier. Hvis en deltagende vil udtale sig offentligt f.eks. til pressen, indhenter vi også et særskilt samtykke.

Ved donation fra Drømmebank og/eller Børnenes IT-fond:

 • Beder vi om barnets cpr-nr. bl.a. for at sikre entydig identifikation af gavemodtager.

Ved donationer:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, postnummer og dato for donation samt eventuelt cpr-nr. (hvis du ønsker fradrag for bidrag)

Ved deltagelse i lodtrækning og konkurrencer:

 • Kan vi bede om navn, e-mailadresse og telefonnummer afhængig af hvilken konkurrence, du deltager i.

Du har altid ret til at få indsigt i, tilrettet og slettet mv. dine personoplysninger, jf. nedenfor.

 

Hvorfor må vi ifølge lovgivningen behandle dine personoplysninger?

Indsamling og behandling af dine personoplysninger vil altid ske på et lovligt grundlag, hvor du frivilligt afgiver alle personoplysninger.

Retsgrundlaget bag vores behandling af dine personoplysninger varierer alt efter hvilke oplysninger, det drejer sig om, og til hvilket formål, oplysninger behandles.

Navnlig vil vores behandling af dine almindelige personoplysninger ske på baggrund af:

 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1(a), og Persondatalovens § 6, stk. 1, såfremt du har givet samtykke til behandlingen
 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1(c), og Persondatalovens § 6, stk. 1, såfremt du foretager donationer som bidragsyder
 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1(f), og Persondatalovens § 6, stk. 1, idet vi har en legitim interesse i at kunne kontakte dig med information, som du har bedt om at modtage.

Er der tale om følsomme personoplysninger, vil vores behandling af disse være baseret på:

 • Persondataforordningens art. 9, stk. 2(a) og (b), og Persondatalovens § 7, stk. 1 og 2, såfremt du har givet udtrykkeligt samtykke til behandlingen, eller behandlingen er nødvendigfor at overholde vores eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder.

 

Hvad er dine rettigheder?
Ifølge lovgivningen har du generelt disse rettigheder:

 • Du kan få et overblik over hvilke personoplysninger vi har om dig;
 • Du kan få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindelig brugt og maskinlæsbart format;
 • Du kan få rettet dine personoplysninger;
 • Du kan få dine personoplysninger slettet;
 • Du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger;
 • Samtykke som du har givet, til at vi må behandle dine personoplysninger, kan du når som helst trække tilbage;
 • Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, påvirker det ikke legitimiteten af behandlingen af dine personoplysninger inden du trak dit samtykke tilbage;
 • Ønsker du at klage over vores håndtering af dine personoplysninger, så kontakt os.
 • Er du ikke tilfreds med vores svar og ønsker at klage, kan du rette henvendelse til Datatilsynet på https://www.datatilsynet.dk/kontakt/

Ønsker du at gøre brug af dine persondataretlige rettigheder, kan du kontakte os på post@bhd.dk eller ved at ringe på telefon 3530 9300.

 

Hvem deler vi oplysninger med?
I nogen tilfælde kan Børnehjælpsdagen dele personoplysninger med offentlige myndigheder og vores samarbejdspartnere.

Dine oplysninger bliver aldrig solgt til tredje part og videregives alene som statistiske oplysninger i anonymiseret form (angivelse af postnummer eller lign., alder og antal deltagere) til det offentlige i henhold til lovpligtig rapportering omkring f.eks. geografisk virkeområde og antal børn/unge, der har deltaget i vores tilbud. Endelig sker der nødvendig videregivelse til fonde og andre donorer i det omfang, det kræves for at få udbetalt donationen (der kan her være tale om oplysninger om køn, alder, geografisk område samt specifikation af donationen).

En deling af andre af dine personoplysninger sker udelukkende med din tilladelse og i henhold til opfyldelse af en aftale, som du har samtykket til. Det kan eksempelvis være i forbindelse med vores nyhedsbrev/tilbudsbrev, hvor oplysninger om dit navn og din e-mailadresse behandles i et automatiseret system, som du til enhver tid kan framelde dig.

Børnehjælpsdagen overfører aldrig dine personoplysninger til andre lande.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger så snart, de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

 

Hvor lagres personoplysningerne?
Størstedelen af de personoplysninger, som vi indsamler, lagres på vores egne interne servere.
Nogle få personoplysninger kan blive behandlet i eksterne IT-systemer, hvortil der er implementeret sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

 

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger beskyttes ved tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, for at begrænse risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang og ændring. Blandt vores sikkerhedsforanstaltninger er firewalls og datakryptering (sikker mail).

 

Links og cookies
Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Børnehjælpsdagens hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra Børnehjælpsdagens.

På Børnehjælpsdagens hjemmeside anvender vi cookies.

 

Klage til Børnehjælpsdagen og tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling så klag til os. Kontakt Kenneth Tingberg på post@bhd.dk

Er du utilfreds med vores behandling af klagen, kan du klage over Børnehjælpsdagens behandling af personoplysningerne til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/kontakt/


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.