11. oktober 2017, 08:03 Af: Sylvia Blazejowski

Anbragte og udsatte unge bliver styrket til voksenlivet

Anbragte og udsatte unge bliver styrket til voksenlivet

Foto: Colourbox.

Gode relationer og troen på egen mestring er vigtige faktorer for at opnå et godt voksenliv. Forskning viser, at især sociale netværk har stor betydning. Derfor starter Børnehjælpsdagen et nyt projekt – Empower4U – hvor unge med anbringelsesbaggrund bliver styrket både personligt og socialt gennem et intensivt udviklingsforløb.

Overgangen til voksenlivet kan byde på mange udfordringer for udsatte unge, som har en anbringelse bag sig. Lavt selvværd, angst, ensomhed og manglende netværk er blot nogle af de ting, som de unge tumler med – og som kan gøre det ekstra svært at ‘stå på egne ben’ uden pædagoger, plejeforældre eller familie i hverdagen.

Derfor har den danske hjælpeorganisation Børnehjælpsdagen sat sig for at styrke de unge menneskers mentale robusthed – herunder deres sociale og personlige kompetencer – gennem projektet Empower4U, der bliver kickstartet med en bootcamp på Gerlev Idrætshøjskole i uge 42.

Bootcampen er første led i et 8 måneders forløb, som hver enkelt ung skal gennemgå med støtte fra en personlig mentor – efter eget valg. På campen får deltagerne mulighed for at lære alle de andre unge at kende og starte netværk. De skal også lave øvelser, som hjælper dem med at forstå sig selv og omverdenen bedre.

“Det handler om at gøre de unge mere mentalt robuste, så de har bedre mulighed for at klare sig godt i voksenlivet. I den forbindelse er sociale relationer og relationsopbygning en afgørende faktor, og det er også derfor, vi har mentorer tilknyttet. Der er tale om unge, som har brug for en kontinuerlig kontakt og støtte”, forklarer Børnehjælpsdagens projektchef og master i Positiv Psykologi; Lene Eriknauer, der tilige er  chefkonsulent i ledelse og psykologi.

Indspark fra tidligere jægersoldat

Empower4U er udviklet af Børnehjælpsdagen i samarbejde med virksomheden True North, som er ledet af Nicolai Moltke-Leth. Den tidligere jægersoldat, der også er uddannet cand.soc. og master i Positiv Psykologi, har i mange år beskæftiget sig med at udvikle unges personlige styrker og sociale kompetencer.

Nicolai Moltke-Leth deltager selv i den kommende bootcamp, og ser det som en spændende opgave at arbejde med netop Børnehjælpsdagens målgruppe. Sammen med Børnehjælpsdagens fagpersonale skal han blandt andet facilitere de forskellige kommunikations- og refleksionsøvelser, som er planlagt for de unge.

“Vi trækker på den viden og erfaring, som True North, gennem de sidste 10 år, har oparbejdet i forhold til børn og unge fra traditionelle familier – og kombinerer den med vores egen mangeårige specialviden om anbragte unge. Det giver os et meget stærkt fagligt grundlag for at skabe det bedste program for en særlig udfordret målgruppe”, forklarer direktør i Børnehjælpsdagen; Ina Thorndahl.

Bootcamp’en i efterårsferien finder sted fra mandag til fredag. Herefter skal de unge arbejde intensivt hver uge sammen med Børnehjælpsdagen og deres mentorer for at forankre læringen fra camp’en. Forløbet afsluttes med endnu en camp i foråret 2018, hvor de unges resultater samt oplevelser bliver præsenteret og målt.

Empower4U er finansieret med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond over en 2-årig periode. Til projektet er tilknyttet en forsker fra DPU; Mette Marie Ledertoug. Hun skal sikre forskningsdesignet samt lave psykologiske profiler og interviews med de unge til brug i evaluering.

Kort om Empower4U

– Projektet er rettet mod anbragte og udsatte unge i alderen 17-23 år.

– Over 8 måneder gennemgår i alt 40 unge et udviklingsforløb, der skal facilitere en styrkelse af deres SEL (Social Emotional Learning) eller livsduelighed – forstået som  udvikling af de unges personlige og sociale færdigheder.

– Målet er blandt andet at styrke de unges sociale interaktion og tro på egne evner samt give redskaber til den enkeltes personlige udvikling.

– Udviklingsforløbet skal samlet set øge de unges muligheder for et godt voksenliv, herunder at de kan klare sig selv i egen bolig.

– Udviklingspotentientialer samt -mål vil blive beskrevet for hver enkelt ung, der får tilknyttet en mentor efter eget valg. Mentoren skal støtte de unge i deres udvikling og hjælpe dem med at nå de fastsatte mål.

– Børnehjælpsdagen står bag Empower4U, der er støttet Den A.P. Møllerske Støttefond. Virksomheden True North bidrager med viden og erfaring.

Kort om målgruppen

– De unge, der deltager i Empower4U, er på vej ud af anbringelse indenfor de næste år, eller allerede er i gang med at etablere et liv på egne ben, men mangler færdigheder i at kunne klare sig selv.

– De unge bor – eller har boet – i plejefamilie, på institution, opholdssted eller lign.

– Som helhed er gruppen af anbragte og tidligere anbragte uhomogen, og de unge befinder sig i meget forskellige livsomstændigheder.

– Mange af de unge har været en del af anbringelsessystemet hele deres liv og er derfor ikke klædt på til at stå på egne ben, når foranstaltningerne stopper.

– Børnehjælpsdagen har siden 2000 arbejdet til fordel for anbragte og udsatte børn og unge i Danmark.

– Siden 2015 har organisationen haft et særligt fokus på at styrke målgruppens mentale og fysiske robusthed.

– Børnehjælpsdagen har årligt kontakt med ca. 10.000 anbragte børn og udsatte unge, 0-29 år.

Kontaktinformation

Sylvia Emilia Blazejowski
Pressechef i Børnehjælpsdagen
D: 3530 9310 M: 2682 8923
sb@bhd.dk – www.bhd.dk

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.