22. juli 2015, 09:03 Af: Kenneth Tingberg

Børnenes IT-Fond åbner for plejebørn

Børnehjælpsdagen åbner for plejebørn i Børnenes IT-Fond, så de også kan få deres egen bærbare computer til skolebrug.

Børnenes IT-Fond åbner for plejebørn

Børnehjælpsdagen åbner for plejebørn i Børnenes IT-Fond, så de også kan få deres egen bærbare computer til skolebrug.
Bærbar pc netop udleveret. Foto: Nils Lund Pedersen.

Hjælpeorganisationen har hidtil alene uddelt computere til børn på børnehjem. Udvidelsen sker blandt andet på baggrund af en stor behovsundersøgelse, der omfatter 1898 plejebørn i Danmark.

Børnenes IT-Fond blev etableret tilbage i 2011, og siden da har Børnehjælpsdagen uddelt cirka 600 bærbare computere årligt til institutionsanbragte børn og unge over hele landet. Nu er det plejebørnenes tur til af få en digital opgradering.

Det er særligt plejebørn i alderen 10-13 år, der mangler en computer. Børnehjælpsdagens behovsanalyse viser, at 43 % i denne aldersgruppe har deres egen pc, mens gennemsnits-tallet er 63 %* for børn, der ikke er anbragt uden for hjemmet. (*Gallup Børne- og Ungdomsindex 2014).

“Det er bekymrende, at plejebørnene halter bagefter i IT-udviklingen og mangler et vigtigt læringsredskab, som dagens digitale skolesystem forudsætter. Forskning viser ellers tydeligt, at uddannelse er nøglen til en bedre fremtid for disse udsatte børn, der ofte har haft en turbulent opvækst”, udtaler Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl.

Computer-klar til nye IT-læringsmål

Med afsæt i undersøgelsens resultater – samt rådgivning fra en af Danmarks førende IT-eksperter på undervisningsområdet – har Børnehjælpsdagen besluttet, at Børnenes IT-Fond fremover skal uddele computere til plejebørn og institutionsbørn ned til 10 år. Indtil nu har alderskriteriet for anbragte børn på institutioner været fra 13 år.

“Omkring 10-års alderen har barnet oparbejdet de basale it-ressourcer, der giver godt fagligt belæg for, at de kan få deres egen enhed. For overskuelighedens skyld er det nemmest, at det er samme udstyr, der bruges, både i skole og i fritiden. Det er også mest hensigtsmæssigt set i et livslangt læringsperspektiv”, siger John Klesner, der er formand for Danmarks it- og medievejlederforening samt pædagogisk it-konsulent i Favrskov kommune.

Børnehjælpsdagen ser frem til at kunne øge indsatsen, så plejebørnene på folkeskolens mellemtrin får et IT-løft. Det skal også ses i lyset af de mange nye IT-læringsmål, som – qua skolereformen – træder i kraft efter sommerferien. Computeren bliver et helt centralt arbejdsredskab til opgaver, der for eksempel vil omfatte både tekst, grafik, animationer og dataindsamlinger.

Børnenes IT-Fond vil også (fortsat) uddele computere til unge mellem 18 og 19 år i efterværn, der er en kommunal foranstaltning efter anbringelse. Afgørende for alle, der søger, er, at computeren skal anvendes til skole- og uddannelsesbrug.

Vær med til at gøre en forskel

Børnehjælpsdagen forventer en regulær ansøgningsstorm fra plejefamilierne med den nye udvidelse i Børnenes IT-Fond. Det betyder også, at organisationen skal skaffe flere økonomiske midler til indkøb af bærbare pc’ere, der vil blive uddelt hvert kvartal.

“Vi er afhængige af, at både privatpersoner, fonde og virksomheder fortsat vil være med til at give anbragte børn og unge i Danmark dette vigtige IT-løft. Vi er taknemmelige for enhver donation, som gør uddelingen af yderligere en computer mulig”, udtaler Ina Thorndahl.

Egmont Fonden og Ole Kirks Fond er blandt de store bidragsydere, der aktuelt er med til at sikre eksistensen af Børnenes IT-Fond. Også virksomheder som Dell, Consia, KMD, TDC, Global Connect, Danske Bank, Telia og Avanti People har støttet det gode formål.

LÆS MERE: Om Børnenes IT-Fond samt ansøgningskriterierne

FAKTA

Ifølge Ankestyrelsens seneste tal er cirka 11.600 børn og unge (0-17 år) anbragt uden for hjemmet i Danmark. 58 % af disse børn og unge bor i en plejefamilie.

En anbringelse kan skyldes mange forskellige årsager, men typisk har barnet været udsat for omsorgsvigt, overgreb, misbrug eller psykisk sygdom i familien.

I følge KL (Momentum, 2015) har 40 % af de anbragte børn ikke taget folkeskolens afgangsprøve som 16-17-årige, mens det kun gælder 6 % af de ikke-anbragte børn.

Fonden Børnehjælpsdagen styrker anbragte børn og unges kompetencer, fysiske og mentale robusthed gennem projekter og aktiviteter i hele Danmark. Sidste år fik 9.453 børn og unge på børnehjem og i plejefamilier glæde af hjælpeorganisationens arbejde. Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

FAKTA OM BØRNENES IT-FOND

Børnenes IT-Fond blev etableret i 2011, og siden da har Børnehjælpsdagen uddelt cirka 600 bærbare computere årligt til institutionsanbragte børn og unge over hele landet. Nu er det så plejebørnenes tur til af få en digital opgradering.

Aktuelt er både privatpersoner, virksomheder samt fonde, heriblandt Egmont Fonden og Ole Kirks Fond, med til at finansiere Børnehjælpsdagens computer-uddelinger, der finder sted hvert kvartal over hele landet.

Børnehjælpsdagen modtager med stor taknemmelighed pengedonationer til Børnenes IT-Fond. Donationerne anvendes til indkøb af nye, bærbare computere, som herefter bliver uddelt til de anbragte børn og unge.

Kontaktinformation

Sylvia Emilia Blazejowski

Pressechef i Børnehjælpsdagen

D: 3530 9310 M: 2682 8923

sb@bhd.dk – www.bhd.dk

Download pressefotos
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.