17. februar 2023, 10:38 Af: Maja Spangsberg Krogstrup

Frivilligheden er tilbage!

Når enderne har svært ved at nå sammen i hjælpeorganisationerne, går det ud over samfundets mest sårbare. Flere organisationer har været nede i knæ i de senere år, men nu vender det. Frivilligheden er tilbage.

Frivilligheden er tilbage!

Når enderne har svært ved at nå sammen i hjælpeorganisationerne, går det ud over samfundets mest sårbare. Flere organisationer har været nede i knæ i de senere år, men nu vender det. Frivilligheden er tilbage.

Corona, krig og inflation. Det er en hård tid for hjælpeorganisationer som Børnehjælpsdagen, men i organisationens kontor på Amager spirer optimismen, for i krisetider rykker folket sammen. 

 “Vi mærker, at mange gerne vil gøre noget godt for andre i øjeblikket. De vil hjælpe os med at hjælpe. En del henvender sig og tilbyder hjælp som frivillige mentorer eller andet i organisationen. Andre vil støtte de anbragte børn og udsatte unge ved at tilmelde sig som sælgere af vores lotterier. At de samtidig kan støtte deres egen forening økonomisk, gør det til win-win for alle parter,” siger Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl.


Støttelotteri i stor fremgang
Organisationens støttelotteri, Lillebror Lotteriet, som kan sælges af foreningsfrivillige, skoleelever og klubfolk, oplever stor fremgang i antallet af tilmeldinger. Sælgerne kan selv beholde cirka halvdelen af indtjeningen, den anden halvdel går til arbejdet med udsatte børn og unge. Fremgangen er lige nu på 30 procent, og der er stadig åbent for tilmeldinger.

Indtjeningen fra lotteriet var rekordhøj i 2019, hvorefter corona lagde en meget alvorlig dæmper på salget de følgende år. Det medførte store tab for Børnehjælpsdagen. Dette års store fremgang i antallet af sælgere giver håb om, at lotteriet kan nå tidligere tiders højder og gerne sætte ny rekord i 2026, når Lillebror Lotteriet har 100 års jubilæum. 

 

Grønne spejdere med Lillebror Lotteriet i 1980. Foto: Børnehjælpsdagen.

Grønne spejdere med Lillebror Lotteriet i 1980. Foto: Børnehjælpsdagen.

 

Det er ikke kun hos Børnehjælpsdagen, man mærker, at frivilligheden er ved at vende tilbage. Det kan aflæses i statistikker, som man følger nøje i Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

“Frivilligheden er ved at være tilbage på samme niveau som før 2020, altså før corona. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og det er også det indtryk, vi har i vores daglige arbejde og omgang med frivillige. Der var et naturligt dyk under corona, og det var alvorligt for mange foreninger, men nu viser befolkningen igen, at vi bor i et land med stor kærlighed til frivilligt arbejde. Det går den rigtige vej,” forklarer analysekonsulent Malthe Lindholm Sørensen.

13.000 anbragte børn og unge
Den indsats de foreningsfrivillige gør i Børnehjælpsdagens regi kan virkelig mærkes der, hvor der er mest brug for den. Der er over 13.000 anbragte børn og unge i Danmark.

“Der er flere og flere, der rækker hånden ud mod vores organisation. Men for at kunne hjælpe andre, er vi selv afhængige af hjælp i form af donationer, sponsorater og indtjeningen fra vores lotterier. Lillebror Lotteriet er en hjørnesten i vores muligheder for at hjælpe,” siger Ina Thorndahl.

“Foreningsliv og fællesskab er meget vigtigt at værne om. Derfor er Børnehjælpsdagen stolt af, at vi støtter foreningslivet med op mod fem millioner kroner årligt med lotteriet. Det vil vi rigtig gerne blive ved med,” siger direktøren.

Børnehjælpsdagen støtter altså både foreningslivet og de anbragte – gennem hele barndommen og ungdommen. Hjælpeorganisationen forærer årligt omkring 550 computere til anbragte, arrangerer julefester, udviklingsture, gensynsture, kompetenceudviklingsforløb for udsatte unge og meget andet.

Anbragte børn og unges nøgletal i forhold til at gennemføre skole og uddannelse er skræmmende i sammenligning med statistikker for ikke-anbragte børn. Blandt børn i døgninstitutioner og på opholdssteder er der eksempelvis 45 procent, som aldrig tager eksamen i 9. klasse. Dem har Børnehjælpsdagen også øje for. Organisationen hjælper årligt op mod 10.000 anbragte børn og unge på forskellig vis. I det anerkendte kompetenceudviklingsforløb EMPOWER4U/DRØMMEJOB har man et særligt fokus på at styrke unge mellem 16 og 24 år, så de tager ejerskab over eget liv. Resultatet er ikke til at tage fejl af. Ni ud af ti deltagere kommer i uddannelse eller varigt arbejde.

En sikker fremtid for anbragte børn og udsatte unge må ikke være som at vinde i lotteriet. Det skal være en mulighed for alle.

 

FAKTA OM LILLEBROR LOTTERIET

  • Skrabelodderne i Lillebror Lotteriet sælges til 30 kroner stykket
  • 14 eller 15 kroner går til foreningen, den anden halvdel går til Børnehjælpsdagens arbejde
  • Lodderne kan sælges i perioden fra den 24. februar til den 16. juni 2023
  • Hovedpræmien i Lillebror Lotteriet er et rejsegavekort på 75.000 kroner til Albatros
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.