22. juli 2015, 08:12 Af: Sylvia Blazejowski

IT-hjælp på vej til plejebørn som får afslag fra kommune

Plejebørn mangler computere til skolebrug, men langt fra alle kommuner ønsker at bevillige det vigtige læringsredskab.

IT-hjælp på vej til plejebørn som får afslag fra kommune

Plejebørn mangler computere til skolebrug, men langt fra alle kommuner ønsker at bevillige det vigtige læringsredskab.

Det viser undersøgelser fra Børnehjælpsdagen, der nu udvider Børnenes IT-Fond for at afhjælpe plejebørnenes aktuelle behov. Hjælpeorganisationen opfordrer samtidig kommunerne til at ensrette deres bevillingspraksis på området.

Særligt de 10-13-årige plejebørn halter bagud i den teknologiske udvikling. Det konkluderer Børnehjælpsdagen i en ny, stor behovsundersøgelse blandt 1898 plejebørn fra hele landet. 43 % i denne aldersgruppe har deres egen pc, mens gennemsnits-tallet er 63 %* for børn, der ikke er anbragt uden for hjemmet. (*Gallup Børne- og Ungdomsindex 2014).

LÆS MERE om undersøgelsen af plejebørnenes computerbehov

“Det er bekymrende, at plejebørnene mangler et vigtigt læringsredskab, som dagens digitale skolesystem forudsætter. Forskning viser ellers tydeligt, at uddannelse er nøglen til en bedre fremtid for disse udsatte børn, der ofte har haft en turbulent opvækst”, udtaler Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl.

Hun påpeger, at computeren får endnu større betydning i undervisningen efter sommerferien, hvor nye IT-læringsmål træder i kraft qua skolereformen. Mange børn skal for eksempel bruge en PC til opgaver, der omfatter grafik, animationer og dataindsamlinger.

Uklart hvem der har ansvaret

Der hersker imidlertid tvivl om, hvem der har ansvaret for at sikre den digitale opgradering. For eksempel kan plejebørn i 29 kommuner få bevilliget støtte til en PC via særlige puljer eller ordninger, mens 15 andre kommuner giver klart afslag på computer-ansøgninger. Det viser en rundspørge, som Børnehjælpsdagen har foretaget blandt landets 98 kommuner.

LÆS MERE: om kommunernes praksis for bevilling af computere til plejebørn

Resultatet er, at mange plejebørn føler sig forskelsbehandlet – og i yderste konsekvens har de forskellige vilkår for at gennemføre en uddannelse. Hos familien Pedersen oplever tre plejebørn, der er anbragt via tre forskellige kommuner, den divergerende bevillingspraksis:

”Jeg er rimelig glad for, at jeg er én af dem, der har fået en computer, men jeg synes, det er mærkeligt, at David og Michala ikke kan få, når jeg bare kan. Det er synd for dem. Jeg synes, at alle plejebørn burde stå lige på det punkt, fordi det er jo ligemeget hvilken kommune, man kommer fra. Vi står alle i samme situation som plejebørn”, fortæller Cecilie, 17 år, der har været anbragt i plejefamilien, siden hun var spæd.

Plejebørn kan nu søge Børnenes IT-Fond

Børnehjælpsdagen har på baggrund af behovsundersøgelsen valgt at udvide Børnenes IT-Fond, så plejebørn – ned til 10 år – nu også kan søge om en computer. Organisationen har siden 2011 uddelt cirka 600 bærbare computere årligt via Børnenes IT-Fond – men hidtil er de knapt 2500 pc’ere alene uddelt til børn, der er anbragt på børnehjem.

LÆS MERE: om udvidelsen af Børnenes IT-Fond for plejebørn

Sideløbende vil Børnehjælpsdagen gerne i dialog med både KL og kommunerne. Ønsket er, at kommunerne får ens praksis for bevilling af computere til såvel plejebørn, som alle andre børn, der – af den ene eller den anden årsag – er anbragt uden for hjemmet.

“Børnehjælpsdagen mener, at KL og kommunerne bør tage teten på dette område, netop fordi IT-redskaber i forhold til anbragte børns skolegang er så vigtig. Vi mener samtidig, at alle landets kommuner skal give støtte til computere efter ens praksis, så børnene ikke føler sig forskelsbehandlet. Deres fremtidsmuligheder bør ikke afhænge af hvilken kommune, de er anbragt igennem”, udtaler Ina Thorndahl.

Ansøgningsvilkår i Børnenes IT-Fond findes på bhd.dk, hvor det også er muligt at donere et beløb til projektet. Aktuelt er både privatpersoner, virksomheder samt fonde, heriblandt Egmont Fonden og Ole Kirks Fond, med til at finansiere Børnehjælpsdagens computer-uddelinger, der finder sted hvert kvartal over hele landet.

Bemærk: Fotos må ikke anvendes uden for den ovenstående kontekst (historie).

FAKTA OM BØRNENES IT-FOND

Børnenes IT-Fond blev etableret i 2011, og siden da har Børnehjælpsdagen uddelt cirka 600 bærbare computere årligt til institutionsanbragte børn og unge over hele landet. Nu er det så plejebørnenes tur til af få en digital opgradering.

Aktuelt er både privatpersoner, virksomheder samt fonde, heriblandt Egmont Fonden og Ole Kirks Fond, med til at finansiere Børnehjælpsdagens computer-uddelinger, der finder sted hvert kvartal over hele landet.

Børnehjælpsdagen modtager med stor taknemmelighed pengedonationer til Børnenes IT-Fond. Donationerne anvendes til indkøb af nye, bærbare computere, som herefter bliver uddelt til de anbragte børn og unge.

FAKTA OM BØRNEHJÆLPSDAGEN

Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn (0-17 år) og udsatte unge (18-23 år) i Danmark.

Den danske hjælpeorganisation styrker børnenes / de unges kompetencer, fysiske og mentale robusthed gennem projekter og aktiviteter, der finder sted over hele landet.

Målet er at gøre børnene og de unge mere parate til at stå på egne ben i voksenlivet.

Sidste år fik 9.453 børn og unge på børnehjem og i plejefamilier glæde af Børnehjælpsdagens arbejde. Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

——–

I alt er cirka 11.000* børn og unge (0-17 år) anbragt uden for hjemmet. 60 % af alle anbragte børn i Danmark bor i en plejefamilie.

I alt er cirka 2300* udsatte unge (18-22 år) i efterværn, der er en kommunal foranstaltning efter endt anbringelse. Tallet dækker over efterværn i døgnophold.

En anbringelse kan skyldes mange forskellige årsager, men typisk har barnet været udsat for omsorgsvigt, overgreb, misbrug eller psykisk sygdom i familien.

*Seneste tal fra Ankestyrelsen, 2014 – udgivet i 2015.

DOWNLOAD OVERSIGT OVER HVOR MANGE BØRN, DE ENKELTE KOMMUNER AKTUELT HAR ANBRAGT – ENTEN I PLEJEFAMILIER ELLER PÅ BØRNEHJEM

Kontaktinformation

Sylvia Emilia Blazejowski
Pressechef i Børnehjælpsdagen
D: 3530 9310 M: 2682 8923
sb@bhd.dk – www.bhd.dk

————
Ina Thorndahl
Direktør i Børnehjælpsdagen
D: 3530 9304 M: 6022 5799
it@bhd.dk – www.bhd.dk

Download pressefotos
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.